Ešte ku piatku!

ANJ - p.Fringešová - pracovný list pre 3.roč. (4.6.).docx (95850)

NBV - p. Vasiľová - posielam vám prezentáciu na zopakovanie sv. omše. Iba si ju pozrite. O týždeň vám pošlem pracovný list.

                               Svätá omša.pptx (1645776)
          p.Kačkošová - Ahojte, tento týždeň mám pre vás prezentáciu o priateľstve. Pozrite si ju, pozorne čítajte, o čom sa tam píše a potom
                                   popremýšľajte o hodnote priateľstva.
                                   Priateľstvo.pptx (763151)

Piatok 5.6.

MAT - PZ str.39

SJL - vypracuj samostatnú prácu a pošlite mi ju

          Opakovanie podstatných mien - 3. ročník.doc (40448)

VLA - pozri si prezentáciu

          Vodstvo na mape Slovenska - zvukový výklad.pptx (6642682)

          str.42 - prečítať si text

          str.43/celá

Štvrtok 4.6.

Zajtra doniesť VLA

SJL - úloha pre všetkých - opakovanie podstatných mien, také typy úloh, ako v zošite

domáca škola:

SJL - str.86/cv.1 - ústne

                   cv.3, 4 - písomne

ČÍT - str.104 - dočítať príbeh

MAT -  uč.str.65/cv.1, 6 - ústne

                          cv.5, 7 - písomne

Streda 3.6.

MAT - uč.str.64/cv.3 - ústne

                         cv.8 - písomne

           PZ str.38 - celá

SJL - str.85/cv.Opakovanie s Opkom Hopkom - ústne

                   cv.1 - palec - comenia script písmo

                   cv.Diktát - prepísať , zelenou farbou podčiarknuť všetky všeobecné podstatné mená a červenou farbou podčiarknuť všetky vlastné podstatné mená

PDA - pozrieť prezentácie

           Cicavce (1).pps (8424448)

           Cicavce (1).pptx (347445)

           Prečo existujú cicavce (1).pptx (15301325)

           str.41 - prečítať palubný denník

                       prečítať informácie na str.41, 42, 43 : jež tmavý, krt obyčajný, mačka domáca

                       urobiť k tomu cv.4, 6, 8, 9, moje poznámky

 

Utorok 2.6.

Zajtra doniesť SJL, MAT, PDA. Čítanky sme si nechali  škole.

Úlohy pre žiakov, ktorí sa učia doma:

MAT - uč.str.64/ napísať nadpis Porovnávanie štvorciferných čísel

                          cv.1, 4 - písomne

                          cv.6 - ústne

ČÍT - str.103

SJL - str.83 - napísať nadpis

                      cv.15 - napísať 4 jaskyne /pomôcť si internetom/

                      cv.16 - ústne

                      cv.17 - iba vypísať národné parky

                      cv.19 - pozrieť mapu

          str.84 /  napísať poučku

                       cv.20 - pracovať s mapou z cv.19

                                 - ústne /povedať podľa tabuľky/

                       cv.23, 25 - ústne

                       cv.26 - písomne

          str.85/cv.28 - ústne

                      

                     

 

Pokyny na pondelok 1.6.2020

Milí moji trpaslíčkovia, keďže nastupujeme do školy v taký pekný deň na Deň detí a po iné roky sme zvykli mať na dvore kolotoče, cukrovú vatu, šli sme na zmrzku, .... . tak je nám jasné, že zajtra tomu tak nemôže byť. Ale určite aj napriek tomu si spravíme nejaký pekný dník. Doneste si vak, desiatu, vodu,peračník, vlastnú knihu, ktorú si môžete nechať v škole, hru - aktivitu pre seba. Tešíme sa na Vás!!!

INFO PRE RODIČOV NA PONDELOK 1.6.2020

NEZABUDNÚŤ:
* doniesť "VYHLÁSENIE" do školy alebo ho bezodkladne vypísať na vyhradenom mieste, priamo v prvý deň pri nástupe dieťaťa do školy

* na prístupových chodníkoch sú nastriekané 2 m rozostupy a "Zákaz vstupu rodičom" do budov školy

* pri vstupe do budovy č.3 sa deťom zmerá teplota /rodič čaká, ak bude všetko ok, rodič môže odísť/
* žiak/žiačka má 2 rúška
* žiak/žiačka má 1 príručný gél
* režim prezúvania v šatniach:
Žiaci sa v pondelok nebudú prezúvať a prezliekať v šatniach. Idú neprezutí do tried, po vstupe do tried si jednotlivé skupiny v časovom intervale vyzdvihnú prezúvky a veci zo šatne a skriniek. V ďalších dňoch sa budú žiaci prezúvať vo svojich triedach /prezuvky si nechajú v triede/.
* obedovanie:
Aj obedovanie bude prebiehať podľa stanovených pravidiel. Bude urobený rozpis ročníkov. Rodič nevstupuje do jedálne školy!!!

Piatok 29.5.

Ospravedlňujem sa, no z technických príčin až teraz zadávam úlohy. Webnode malo nejakú chybu, nedalo sa prihlásiť, ale už to funguje, tak tu sú úlohy.

MAT - dokončiť stranu 37

SJL - str.82 - napísať nadpis Názvy riek, prepísať poučku, cv.11 - ústne, cv.13 - písomne

VLA - pozrite si prezentácie

          Nížiny na mape Slovenska - zvuková nahrávka.pptx (5359107)   

          str.40 - prečítať, str.41 - urobiť celú stranu

Nástup do školy 1.6. - nezabudnúť vyhlásenie, ak nebudete mať, dostanete pri nástupe, dezinfekčné prostriedky, hygienické vreckovky alebo vlhčené utierky, poprípade vlastný uteráčik v taške.Doniesť MAT, SJL.Deti, ktoré nenastupujú do školy nezabudnite vyhlásiť z obedov.

NBV - RK - p.Vasiľová - v nedeľu bude sviatok zoslania Ducha Svätého. Posielam deťom pracovný list k tejto udalosti.

                                       Turíce.pdf (267498)

Štvrtok 28.5.

MAT - PZ str.37/cv.1, 2, 3

SJL - str.82/ napísať nadpis, prečítať si a prepísať poučku, cv.8, 9 - ústne, cv.10 - písomne

ČÍT - str.102 - prečítajte si niečo zo života a práce známej detskej spisovateľky Jaroslavy Blažkovej

ANJ - p.Fringešová - Hello moji šikovní tretiačikovia. Iste ste si všimli, že sme práve ukončili celú 8.lekciu. Teraz nás čaká opakovanie: pracovný str.81

                                  Prajem Vám ešte krásny týždeň.

Streda 27.5.

MAT - PZ str.36

SJL - str.81/cv.1-palec /comenia script/, cv.2 - palec /porozprávajte sa o tom s rodičmi a zaspomínajte/, opakovanie s Opkom Hopkom - ústne

PDA - pozri si najprv prezentácie k novému učivu o stavbe tela živočíchov, potom si prečítaj pracovný list a to, čo je v ňom podčiarknuté, si prepíš do velkého

           zošita, potom si urob v knihe na str.40 - celú stranu /cv.2 - dopísať k prvému písmenu, ako nazývame tento druh žvočíchov/

           Stavba tela živočíchov.pptx (1550140)

           PDA - Staba tela živočíchov.pptx (3706994)

           Základné prejavy života živočíchov.docx (12732)

Utorok 26.5.

!!!!!Dôležitý oznam!!!!!

V prílohe máte všetky potrebné informácie k vyučovaniu od 1.6.2020.

PRILOHA c.1_POKYNY_1.6.2020.docx (17,2 kB)

MAT - PZ str.35

SJL - str.80/cv.3 - prepíš comenia script písmom

         str.81/cv.4, 5 - ústne, prečítaj si k tomu poučku a prepíš ju do zošita

                  cv.6 - písomne

ČÍT - str.125 a urobiť cvičnia k tomu /cv.3 - napíš jednu, dve veci/

NBV - ref. - Milé deti, keďže sa blížia Svätodušné sviatky, pozrite si priloženú prezentáciu, ktorá vám priblíži tieto udalosti a ak máte možnosť, môžete si aj   

                   vyplniť pracovný list.

                  zoslanie Ducha sv..ppt (963,5 kB)

                  Zoslanie D.Sv..pdf (338,9 kB)

ANJ - p.Kločanková - "Good morning, children,minulý týždeň sme sa dozvedeli, kto je Miss Silver - Miss Silver is a space woman, Miss Silver je kozmonautka.

                                    And she has got a space rocket = a má vesmírnu raketu. To je, čo? Dnes si budeme precvičovať slovíčko mať - have got. V tomto súbore

                                    som vám ho zhrnula Have got.docx . Potom si otvorte učebnicu na str. 94 a do zošitov vypracujte cvičenia 1 a 2. 

 • Cv. 1 - podľa obrázkov tvorte vety, napr. He has got a plane. Dajte túto vetu aj do skráteného tvaru - He´s got a plane.  
 • Cv. 2 - tiež podľa obrázkov tvorte otázky a odpovede, napr. Has she got a teddy? Yes, she has.
 • Potom si zopakujte slovnú zásobu ovocie, zelenina a jedlo a na tento týždeň hotovo. Ďakujem a majte sa pekne."

         p.Fringešová - Hello kids! 

                                 Dnešná ”homework” (domáca úloha) je z pracovného zošita str.79/ cv.1 -pomenuj obrázok po anglicky (napr.doll, car....), cv.2-vyfarbi 
                                 obrázok (môžeš dokresliť niečo z veci z prvého cvičenia), cv.3 - opíš izbu podľa obrázku, ktorý si vyfarbil/a. 
                                 Prajem pekný deň.

Pondelok 25.5.

Dobré ránko, dúfam, že s niektorými už posledný týždeň takto a potom už v škole. Tešíte sa? Ja áno. Tak poďme na to:

MAT - uč.str.63/cv.1,6 - písomne

                         cv.5, 12 - ústne

SJL - str.79/cv.4

         str.80 - my už z Vlastivedy poznáme mapu a vieme, čo je na nej znázornené - názvy miest, pohorí, riek, ....

                   - napíš nadpis do zošita, prečítaj si poučku, potom ju prepíš

                   - cv.1, 2 - vyhľadaj na mape 5 - miest, 5 riek, 5 pohorí, 3 nížiny - písomne

 

Piatok 22.5.

MAT - tak čo, ako Vám to šlo so 4-cifernými číslami? Dalo sa to?Dúfam, že áno.Tak to skúsime aj dnes.

           uč.str.62/cv.2, 3, 4, 6

SJL - str.79 - už vieme, že vlastné podstatné mená označujú mená osôb, zvierat, vecí, pohorí, riek, ....Dnes si priblížime vlastné mená zvierat, ktoré dávame

                      zvieratám, ktoré sú nám blízke. Viacerí z Vás máte doma domáceho maznáčika a dali ste mu nejaké meno. Sú to ich mená a preto ich píšeme tiež

                      veľkými písmenami.

                     prečítaj si poučku, napíš do zošita nadpis a prepíš si poučku

                     cv.1 - ústne, cv.2 - ústne /3 mená zvierat/

                     cv.3 - písomne

VLA - najprv si pozri prezentácie a potom si prečítaj text na str.38 a vypracuj celú str.39 /cv.3 stačí iba nakresliť, nemusíte tlačiť/

          Pohoria na mape Slovenska - zvukový výklad.pptx (3598467)

          Pohoria na mape Slovenska.pptx (30,1 MB)

NBV - p.Vasiľová - Ahojte.

                              Prosím vás, mohli by ste na vaše stránky zavesiť oznam o tom, že na tejto stránke https://michalovce.rimkat.sk/

                               je dotazník k prvému sv. prijímaniu? Rodičia by ho mali vyplniť a odoslať.

Prajem pekný víkend.

Štvrtok 21.5.

MAT - dúfam, že Vám prezentácia o štvorciferných číslach pomohla a už poznáte, aké sú to tie štvorciferné čísla.Aj keď vy ste vemi šikovní a už toho veľa viete.

           Tak skúste PZ str.34, určite to zvládnete /nezabudnite, že štvorciferné čísla majú 4 cifry, kde medzi prvou/na mieste tisícok/ a druhou/na mieste stoviek/  

           robíme malú medzeru napr. 2 862, 3 905/.

SJL - naši starší žiaci sa učia zaujímavé veci na počítačoch, informatike a tak Chrisko, Deborkin brat, pre Vás pripravil jednoduchý testík o podstatných menách 

          na zopakovanie a precvičenie sa v tom. Skúste vypracovať, odfotiť a poslať mi to. /bez 7úlohy, obrázok mi nehcelo stiahnuť/

          Document 1.docx (14,1 kB)

ČÍT - pre pobavenie str.124, odpovedať na otázky 1, 2, do zošita nakresliť obrázok žirafy

ANJ - p.Fringešová - Hello children. Tak ako sa máte? Užívate si slniečka? Verím, že áno. Dnešná úloha z angličtiny: kniha str.90 (listening-počúvanie) Tak teda 

                                  poproste rodičov, aby Vám zapli toto video:  https://m.youtube.com/watch?v=iYQVu4vST9Y&t=290s  (4:48) 

                                  Cv.1 počúvaj a spoj správne obrázky (napr.1C) 
                                  Cv.4 počúvaj a zaspievaj si
                                  Pekný deň
          p.Kločanková - Hello pupils,dnes budeme počúvať a čítať. Otvorte si učebnicu na strane 92-93. Poriadne si pozerajte obrázok, potom si otvorte tento
                                   link: https://www.youtube.com/watch?v=7hh5UUt2WjM
                                    a popočúvajte si rozhovor na str. 93. Potom počúvajte znovu a opakujte. Napokon si celý článok ešte nahlas prečítajte. Who is Miss
                                    Silver? Kto je Miss Silver? What has she got? Čo má? Who knows? Kto vie?"

streda 20.5.

"Dôležité!!!!!"

Milí rodičia, z dôvodu otvárania škôl pre 1.stupeň a 5.ročník od 1.júna Vás prosím, aby ste mi ešte dnes obratom poslali potrebné informácie:

    - či žiak/čka nastúpi do školy 1.6., ak nie 1.6., tak kedy a či vôbec
    - ak nastúpi, tak napísať čas príchodu a odchodu žiaka do školy a zo školy
    -predpokladaný čas prevádzky školy u žiakov I. st. - 07.00 - 16.00 hod.
    - zistiť s kým bude dieťa zo školy odchádzať
    - či žiak/čka bude chodiť na obedy, do ŠKD
Informácie mi pošlite na mail, viber, alebo mi zatelefonujte!!!
Poďme na úlohy:
SJL - str.77/cv.3
        str.78/cv.5, 7 - obidve ústne
MAT - tak čo?Dáme ďalší test?Ale nie, už vás nechám. Je čas ísť s učivom ďalej. Už sme si spomínali, že nás ešte v tomto treťom ročníku
            čakajú štvorciferné čísla. A je to tu. Začneme teraz a pokračovať budeme potom aj v škole. Už sa na Vás teším!!!
             Takže na úvod si pozrite prezentáciu
PDA - str.38/cv.1, prečítať palubný denník
           str.39 - celá
INF -https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=10&lesson=177

         Úloha: Veľké textové upratovanie

         Vypracuj úlohu : Upratujeme text. 

         Ostatné úlohy v obsahu, nie sú povinné. Vypracuj ich, ak to zvládneš.

Milí rodičia, z dôvodu otvárania škôl pre 1. stupeň a 5. ročník od 1. júna Vás prosím, aby ste mi obratom poslali nasledovné informácie:

 • či Vaše dieťa 1.6. do školy nastúpi
 • ak nie 1.6.- kedy predpokladáte jeho nástup
 • prevádzka pre 1. stupeň je predpokladaná od 7.00 - 16.00 hod
 • napíšte, či bude dieťa v ŠKD a na obede
 • napíšte, kedy dieťa do školy príde a kedy odíde a s kým bude prichádzať ( odchádzať)


Viac tu: https://edu-karolova1.webnode.sk/

Milí rodičia, z dôvodu otvárania škôl pre 1. stupeň a 5. ročník od 1. júna Vás prosím, aby ste mi obratom poslali nasledovné informácie:

 • či Vaše dieťa 1.6. do školy nastúpi
 • ak nie 1.6.- kedy predpokladáte jeho nástup
 • prevádzka pre 1. stupeň je predpokladaná od 7.00 - 16.00 hod
 • napíšte, či bude dieťa v ŠKD a na obede
 • napíšte, kedy dieťa do školy príde a kedy odíde a s kým bude prichádzať ( odchádzať)

Prosím, napíšte mi čím skôr tieto informácie na: Viac tu: https://edu-karolova1.webnode.sk/

Utorok 19.5.

MAT - tak ideme na posledné, test 7, test 8

SJL - str.77/ ústne - cv.1

                    do zošita napísať nadpis, prepísať poučku, cv.2 - písomne

ČÍT - ešte stále práca s textom na str.112, 113

         Mačky vo vreci.docx (441,6 kB)

ANJ - p. Kločanková - "Hello hello, tak ako, čísla po 20 zopakované? Verím, že áno. Dnes si ich ešte precvičíme v pracovnom zošite na str. 82.  

                                     Potom si v učebnici prelistujte novú lekciu (9), pozrite sa, čo nás v nej čaká a keď nájdete nové slovíčko, naučte sa ho.   

                                     Určite sa nám zíde. Thank you."

         p.Fringešová - Hello kids. Dnešná úloha je z pracovného zošita na str.78/ cv.1 ( prečítaj/prelož si slová, potom ich napíš pod správny obrázok) a

                                       cv.2 (prečítaj/prelož si vety, potom vety prepíš tak, že ich spojíš “and“. A tí, ktorí radi kreslia, si môžu obrázky  aj vyfarbiť.   

                                       Have a nice day. (Pekný deň)

          p.Šalapová - ešte raz si zopakovať to, čo sme prešli spoločne.

NBV - ref. - NBV ref..docx (12,1 kB)

Pondelok 18.5.

Dobré ránko, dúfam, že už nie na dlho takouto formou. Tak poďme na to:

SJL - str.76/cv.8 - ústne, cv.7, 1palec - písomne

MAT - Test 5, Test 6

Možno neskôr ešte pridám ANJ, tak treba sledovať stránku.

Piatok 15.5.

ANJ - p.Fringešová -Hello kids Pripomeňte si ešte raz text v knihe na str.88 a potom vypracujte úlohu na str.89/1. Vašou úlohou je prečítať/preložiť vetu a

           potom sa rozhodnúť či je pravdivá (correct) alebo nepravdivá (wrong).  

           Have a nice day.

           p.Kločanková - "Good morning, everybody,dnes prejdeme na novú lekciu. Je to lekcia č. 9 na strane 92, s názvom Miss Silver.  Kto vie, čo znamená Miss

          Silver? Áno, Miss Silver znamená slečna Strieborná. V angličtinesíce mená prekladať nezvykneme, ale ja som to teraz preložila vrámci opakovania farieb.

          A kto je slečna Silver / Strieborná a prečo sa tak volá, sa dozvieme neskôr. Dnes začneme tak, že si otvoríme učebnicu na str. 92 a prepíšeme čísla na

          ľavej strane do zošita tak, ako sú v učebnici. Potom si otvorte si toto video https://www.youtube.com/watch?v=jNeOIPxSq9g a precvičujte si správnu

          výslovnosť. A napokon si môžete to, čo ste sa naučili, precvičiť v tejto hre: 

https://www.helpfulgames.com/subjects/english/281-numbers-from-1-to-20.html

          V zelenom rámčeku bude napísané číslo a vašou úlohou je vybrať správnu písomnú formu toho čísla z 3 možností nižšie. Ťuknutím vyberiete a na

          pokračovanie ťuknete na ikonku NEXT pod možnosťami. Good luck!"

VLA - str.36 - prečítať, str.37/vypracovať celú

MAT - Test 3, Test 4

SJL - kto má možnosť vytlačiť, kto nie do zošita

          podstatné mená.docx (491,2 kB)

ČÍT - práca s textom na str.112, 113/cv.1, 2, 3, vypíš z červeného textu 3 všeobecné podstatné mená, 3 vlastné podstatné mená

Štvrtok 14.5.

MAT - nájdite si v PZ za str.40 testovacie strany /je tam 8 testov/. Urobte si Test 1 a Test 2.Sú to jednoduché úlohy.

SJL - str.76/cv.4, 5 - ústne, 6 - písomne /vypísať len slová do riadku všeobecné - ............., vlastné - ............../

ČÍT - str.112, 113 - prečítať text

Streda 13.5. 

Ešte k strede

NBV - p. Vasiľová - Ahojte,

           dnes má sviatok Fatimská Panna Mária. Posielam vám               video, v ktorom sa dozviete, čo sa v roku 1917 vo Fatime             v Portugalsku stalo. 
           https://www.youtube.com/watch?v=hXAoaYxPa0E
 

INF - Úloha: znamienka sú dôležité. 

          Vypracuj úlohy podľa obsahu, okrem (učiteľov úloháčik). 

https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=10&lesson=176

SJL - už vieme, že podstatné mená pomenúvajú osoby zvieratá a veci. Lenže rozdeľujeme ich na všeobecné a vlastné podstatné mená. Ak poviem mačka -

         je to všeobecné podstatné meno, pretože neviem, ktorá mačka. Ale ak poviem Mica - je to vlastné podstatné meno, pretože viem konkrétne, ktorá

         mačka, je to jej vlastné meno, jej patrí. My sme sa už učili, že mená ľudí, zvierat, názvy miest,pohorí, riek,hradov, .....píšeme veľkými písmenami.   

         Takže:

          všeobecné podstatné mená sú - pes, mesto, rieka,

          vlastné podstatné mená sú - Dunčo, Michalovce, Laborec

          skúste to str.75/cv.1, 2 - ústne, do zošita napísať nadpis, prepísať poučku a cv.3 - písomne

MAT - zo strán 70, 71 si vyber 5 úloh a sprav ich ústne

PDA - keďže sme si zopakovali tému Objavujeme ľudské telo, môžme prejsť na novú, pre vás zaujímavú tému o zvieratkách, o ktorých už veľmi veľa viete.

           Tak si na úvod pozrite prezentáciu k prvej téme Základné prejavy života živočíchov.

           Základné prejavy života živočíchov.pptx (7,5 MB)

Utorok 12.5.

ŠKD: od 11.05. do 15.05. 2020

Ahojte Trpaslíci. Ako sa máte? Niektorí sa už dlhšie neozvali, veľmi  mi chýba ako taký kontakt s vami, no viem, že rodičia majú veľa práce a nie vždy to ide.

Rozmýšľala som nad tým, akú tému by sme si dali tento týždeň. A jednoznačne vyhrala téma „Naše zvieratká, alebo naši domáci miláčikovia“. Niektorí mi už nejaké  foto poslali a bolo to super. Verím, že sa vám téma páči a opäť niečím prekvapíte. /Mušličková úloha/

Viem, že nie každý ma doma svojho miláčika, určite aj vonku nájdete rôzny hmyz/včielky, slimáčika, jašteričku, alebo navštívite starkú, starkého..../.

Poteším sa vašim:

 •  fotkám
 • kresbám, maľbám...
 • vyfarbenej antistresovej omaľovánke
 • určite máte doma stavebnice, tak im môžete postaviť domček
 • vyfotiť sa ako sa o ne staráte
 • SJL: vymyslieť a napísať aspoň desať zvierat a desať vecí, ktoré zvieratká potrebujú... upevňovanie podstatných mien / môžete to tiež vyfotiť a poslať/

Námety na prácu s papierom: môžete si vybrať :

 HV: https://www.youtube.com/watch?v=0N3YrvcJMWg – zaspievajte si pieseň „Pes a mačka“

https://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/zentangle-mops- antistresová omalovánka -pes

https://www.youtube.com/watch?v=zcuCPQtVzBA&list=FLGaXychxydLDlrhZMnDYhag&index=118 – výroba mačky z papiera, môžte aj z obyčajného bieleho papiera

 

https://www.google.com/search?q=krokotak+dog+and+cat&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GN-P3yvQoXwcrM%253A%252COMnHC3sttSowxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kREsaq24lFwFKVHl7kighmo0olnzA&sa=X&ved=2ahUKEwi98aT1rq7pAhUBzaQKHblyAdAQ9QEwA3oECAoQGQ#imgrc=YWVQeL3Nou4vPM – výroba mačičky a psíka

 

https://www.google.com/search?q=krokotak+dog+and+cat&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GN-P3yvQoXwcrM%253A%252COMnHC3sttSowxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kREsaq24lFwFKVHl7kighmo0olnzA&sa=X&ved=2ahUKEwi98aT1rq7pAhUBzaQKHblyAdAQ9QEwA3oECAoQGQ#imgrc=eb0pUFik1lDfGM – Jednoduchá mačička , tiež môžte urobiť z bieleho papiera

 

https://www.youtube.com/watch?v=yEapxuhWqkU&list=PLPSTBHUUt57SfTQTwgcbCGFnfPIBhBbNG&index=73 - psíčkovia

 

MAT - keďže väčšina ste mi poslali test z MAT, kde som videla, že Vám to veľmi dobre ide.Musím Vás pochváliť, ste veľmi šikovní.Tak si dnes troška

           oddýchneme a  zabavíme sa. Dúfam, že sa Vám to bude páčiť.

            uč.str.69 - celá

SJL - str.74/cv.4 - písomne /len napísať 5 osôb, 5 zvierat a 5 vecí/, cv.5, 6 - ústne

ČÍT - str.117 a vystískajte svoje mamičky

ANJ - p. Kločanková - "Hello pupils, aj vy máte dnes takú sunny (slnečnú) náladu ako ja? Dúfam, že áno. Mňa tešia aj vaše zasielané úlohy,

                                    ďakujem všetkým, čo mi ich posielajú. Vám aj vašim rodičom.  Vašou novou úlohou je vypracovať strany 80  a 81 v

                                    pracovnom zošite. Je to opakovanie lekcie 8, určite to budete mať rýchlo hotové. Nebudem vás teraz viac zdržiavať, nech

                                    si užijete aj slniečka. Bye bye "

         p.Fringešová - Hello my kids! Všetkým, ktorí mi poslali minulo-týždňovú úlohu “My room” veľmi pekne ďakujem a verím, že ste sa 1 potešili. Nová

                                       domáca úloha je v pracovnom zošite na str.76/1,2 (čítanie s porozumením). 

 

Pondelok 11.5.

Dobrý deň, vítajme sa všetci v novom týždni a dúfam, že s veľkou chuťou do práce.

MAT - keďže nás aj v matematike čaká nová téma /štvorciferné čísla/, musíme si zopakovať a uistiť sa, či sme zvládli zaokrúhľovanie na stovky. Mám pre Vás

           veľmi jednoduchý testík, ktorý hravo zvládnete. Samozrejme, nezabudnite pri tom na pravidlá, ktoré platia pri zaokrúhľovaní. Vyberte len správnu odpoveď,

           vyznač mi ju, ak to budete mať hotové a skontrolované, odfoťte mi to a pošlite. Samozrejme, mala by to byť samostatná práca.

          Test_-_zaokrúhľovanie_na_stovky.pdf (45,7 kB)

SJL - zopakuj si poučku, čo sú to podstatné mená a potom sa pokús urobiť na str.74/cv.2, 3   /skús to robiť sám, no rodič nech je pri tebe, aby ťa kontroloval/

Prajem pekný dník!

 

Štvrtok 7.5.

Dobré ránko, tak ako, páčila sa vám včera domáca škola?Niektorí ste písali, že áno, tak dúfam, že aj ostatným. Tak poďme aj dnes na to:

MAT - PZ str.33/cv.4, 5

                          do malého zošita nech ti rodič nadiktuje 10 trojciferných čísel a ty ich potom zaokrúhli na stovky, potom mi to odfoťte a pošlite

SJL - Doteraz sme sa oboznámili s prvými piatimi slovnými druhmi, tak teraz pôjdeme postupne po jednom. Prvé, ktorým sa budeme venovať sú Podstatné

         mená. My už vieme, čo sú podstatné mená a čo pomenúvajú, ale zopakujte si to. str.73 - Napísať do zošita nadpis, prečítať a prepísať poučku. Prečítať si príbeh Každý má svoje muchy. cv.1 - ústne /povedať postavu a vymýšľať k nej čo najviac podstatných mien napr. Janka - dievča, vnučka, neter, sesternica, ...

         Dora - pes, zviera, maznáčik, .../

ČÍT - str. 95 - dočítať príbeh, odpovedať na otázky 1, 2, 3

ANJ - p. Kločanková - "Hello my dear pupils, dnes pokračujeme v učebnici. Open your students books, page 90, k tomu si otvorte aj tento

                                       linkhttps://www.youtube.com/watch?v=iYQVu4vST9Y 

                                       čas 4:50.

                                      Vypracujeme všetky cvičenia na tejto strane:

                                       cv. Popozerajte si pozorne obrázky 

                                       cv. Pustite si video, počúvajte a priraďte, ktoré písmeno patrí ku komu 

                                       cv. Nahlas prečítajte všetky tieto slovíčka 

                                       cv. Najprv si prečítajte, potom pustite a keď chcete, tak aj zaspievajte túto pesničku na videu. 
                                       a teraz sa môžete ísť opýtať svojich rodičov, s čím by ste im mohli pomôcť

NBV - p.Vasiľová - pozrite si video o Ježišovom zázračnom rozmnožení chleba. Keď si to pozriete, potom napíšte do zošita koľko chlebov a rýb mal Pán

                                   Ježiš a koľko ľudí sa nasýtilo. Ďakujem.           https://www.youtube.com/watch?v=-VrsGRN-buI

Streda 6.5.

INF - skúste stránku www.alfbook.sk, heslo je : ucimesadoma

         vyberte si 3.roč. a  vrámci PDA - Ľudské telo - Tráviaca a vylučovacia sústava /urobte si testíky a kto môže, nech sa mi pri tom odfotí/

                                        vrámci VLA - Slovensko na mape

           Komu bude ešte málo môže vrámci MAT na opakovanie - Čísla do 1000 (1)

MAT - PZ str.33/cv.2, 3

ČÍT - str.94 - pokračovanie príbehu

PVC, VYV - keďže sa blíži jeden krásny deň, kedy vaše mamičky, babičky budú mať svoj sviatok, tak im skúste niečo pekné vyrobiť a odfotiť, ale až v nedeľu mi

                    to môžte poslať.

                  

Utorok 5.5.

Dobré ránko, tak ako?Zvládli ste včerajšie úlohy z MAT a SJL? Dúfam, že to pre Vás nebolo ťažké. Tak sa v tom poďme precvičovať ďalej.

MAT - Pri zaokrúhľovaní na stovky sa riadime desiatkami. Ak je na mieste desiatok číslica 1 až 4, ostáva tá istá stovka, ktorá je v čísle. Ak je na mieste  

           desiatok číslica 5 až 9, zaokrúhľujeme to nahor, takže sa stovka zvyšuje o jedno nahor. Napr. 329 - na mieste desiatok je 2 a to zaokrúhľujeme nadol

            takže to zaokrúhlime na 300. Iný príklad : 785 - na mieste desiatok je 8 a to zaokrúhľujeme nahor, takže to číslo zaokrúhlime na 800.     

             Zaokrúhľovanie na stovky znamená na celé stovky /bez desiatok a jednotiek/.

             PZ str.32/cv.2 ,   PZ str.33/cv.1

SJL - dúfam, že aj slovné druhy ste zvládli bez problémov

         str.72/cv.5, 6 tieti cvičenia urobte ústne

ČÍT - prečítajte si ďalší príbeh od Kristy Bedovej   str.93

ANJ - p.Fringešová - Hello Tak ako sa Vám páčila izbička malej Lily? Napíšete teraz vy o svojej? Je to vaša domáca úloha na celý tento týždeň. “My room” 

           Skúste napísať čo najviac viet a budem rada, ak pripojíte aj kresbu alebo fotku vašej detskej izby. No a nezabudnite mi to prosím všetci poslať na

            môj email: viera.fringesova@zsphorova.org 

            Už sa neviem dočkať....

            p.Šalapová - deti zopakujte si ešte raz slovnú zásobu z 3 a 4 lekcie.

            p.Kločanková - "Hello kids dúfam, že ste mali veselý víkend, vašou dnešnou úlohou bude vaša oblúbená činnosť - pracovný zošit.   

            Vypracujte strany 78 a 79. Ďakujem "

ŠKD: od 4.5. do 8.5.2020

Pozdravujem Vás moji Trpaslíci....Opäť Vás všetkých veľmi chválim za vaše aktivity, rodičia vám ako vidím, pripravujú veľmi zaujímavý  a k danej téme bohatý program, takže aj im samozrejme patrí veľká pochvala a získavajú mušličku JJJ.

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám – „DEŇ MATIEK“. Tento rok je to 10. mája. Preto  by ste nemali zabudnúť na svoje mamičky a babičky. Každoročne sme pre ne pripravili kultúrny program, recitovali sme im, spievali, tancovali a samozrejme vyrobili aj malé prekvapenie. V tomto týždni sa budeme venovať výrobe darčeka v podobe papierových kvetiniek/mušličková úloha/. Zasielam vám niekoľko odkazov, kde si môžete pozrieť pracovný postup a vybrať si čo sa vám páči, ak by niekto chcel vyrobiť kvetinky podľa vlastnej fantázie, budem rada. O pomoc by ste mohli požiadať staršieho súrodenca alebo otecka, aby ste mamku , babičku prekvapili. Teším sa na vaše práce, fotky. Vaša p. vychovávateľka AĎA.

https://krokotak.com/2019/01/heart-flower/ - kvetinkové srdiečko

https://krokotak.com/2019/03/paper-flowers-5/  - papierové kvetiny

https://krokotak.com/2013/02/paper-hyacinths/ - papierové hyacinty

https://www.youtube.com/watch?v=cgwkc3e29kQ&feature=emb_rel_end – náročnejšia kytica, veľmi pekná

 

Pondelok 4.5.

Ahojte všetci, máme tu opäť nový týždeň a s ním aj nové úlohy

MAT - dúfam, že ste si všetci pozreli prezentáciu, že Vám pomohla zopakovať si zaokrúhľovanie na desiatky a dúfam, že ste pomocou toho pochopili  

          zaokrúhľovanie na stovky. Tak si to vyskúšajte ústne s rodičmi v učebnici na str.61/ prečítajte si najprv ten úvodný text a potom cv.1 - ústne

          Potom si v PZ na str.32 - prečítaj tiež úvodný text a urob cv.1

SJL - v prezentáciách si skús precvičiť tie úlohy, čo sú tam /okrem tej poslednej strany, čo je tam d.ú. to nie je pre Vás/

         potom si urob na str. 72 /cv.4 - písomne, do stĺpčekov /s rodičmi, najprv si pri každom slove povedz, čo pomenúva, vyjadruje alebo nahrádza a opýtaj sa na

         ňho otázkou/

NBV - p. Kačkošová -NBV-ref..docx (12,1 kB)

 

Štvrtok 30.4.  

ČÍT - str.92 - prečítajte si niečo o známej detskej spisovateľke Kriste Bendovej

SJL - str.71 - naučiť sa poučku

         str.72 - cv.3 -prepísať a tiež sa naučiť poučku o slovných druhoch

MAT - prejdeme na Zaokrúhľovanie na stovky. Zopakujme si, ak sme zaokrúhľovali na desiatky, platilo pravidlo riadime sa podľa jednotiek : 1 - 4 smerom nadol,

           5 - 9 smerom nahor. Pri zaokrúhľovaní na stovky sa riadime podľa desiatok a tiež platí 1 - 4 smerom nadol, 5 - 9 smerom nahor.

           pozri si prezentáciu      Zaokrúhľovanie na stovky.pptx (2,2 MB)

ANJ - p.Kločanková - "Hello children, musím vás pochváliť, krásne pracujete! Veľmi sa teším. Dnes si zopakujeme predstavovanie a členov

                                     rodiny. Otvorte si učebnicu na str. 87, pustite si k tomu tento linkhttps://www.youtube.com/watch?v=iYQVu4vST9Y,

                                     kde si nájdite čas 2:40. Je to lekcia 8 z našej učebnice. Vypočujte si rozhovor medzi dievčatom a chlapcom v cvičení 1.

                                     Tento rozhovor aj sami nahlas prečítajte a precvičte si predstavovanie svojej rodiny.  Už sa teším, ako mi o svojej rodine

                                     porozprávate, keď sa stretneme."

          p.Fringešová - Hello! Dnes pokračujeme ďalej v knihe čítaním na str.88 “My room. Najprv si vypočujte text 2x

                                     https://m.youtube.com/watch?v=iYQVu4vST9Y&t=163s (na 3:30) a potom ho skúste 2x prečítať tak, že si znova pustíte

                                     nahrávku a čítate spolu pekne nahlas. Pokúste sa ho rodičom preložiť. Napíšte mi, ako sa Vám to páčilo a ako Vám to

                                      podarilo.

Streda 29.4.

INF - V krajine číslic a čísiel.       https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=9&lesson=7 

         Z obsahu si urob všetky úlohy, okrem učiteľov úlohačik.

Utorok 28.4., Streda 29.4.

Tieto všetky úlohy si rozdeľte na dva dni

ANJ - p.Kločanková - "Hello my dear, dnes budeme pokračovať v našom pracovnom zošite. Vašou úlohou bude vypracovať strany 76 a77.  

                                    Ďakujem."

          p.Haniková - Úlohy na celý týždeň: 

                                  Slovná zásoba - miestnosti v dome/byte             https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8 

                                  Pozrite si video a opakujte výslovnosť, slovíčka si poznačte do zošitov na precvičovanie. 

                                  Predložky miesta - čo sa kde nachádza. 

                                  Zapíš si do zošita. 

                                  Kde je to? -Where is it? 

                                  IN- V, VO 

                                  ON -NA 

                                  UNDER (andr) - POD 

                                   Pozri si video               https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM 
                 

                                   Do zošita vytvor vety. Učebnica str. 78/2 a PZ str. 62 a 64. 

                                   PS: Verím, že sa máte dobre a ste zdraví. Chýbate mi

          p.Fringešová - Ahojte! Ďakujem za vaše odfotené úlohy a super fotky čo ste mi mnohí poslali , ide Vám to super, robíte mi veľkú radosť!

                                        Pokračujeme ďalšími úlohami:  

                                        Úloha1: najprv si prepíšte do zošita nové frázičky Who is this?”- Kto je to?  “What is this?” - Čo je to?  

                                        Úloha2: vypočujte si a preložte rozhovor chlapca a dievčatka v knihe na str.87/1  

                                         https://m.youtube.com/watchv=iYQVu4vST9Y “2.minúta/40.sekunda”  

                                          Úloha3: vypracujte v pracovnom zošite na str.75/1,2 

                                           Verím, že to všetko zvládnete, veď vy ste šikovní

            p.Šalapová - ďakujem za krásne Picture dictionaries 

                                Úloha 27.04 - 01.05- zopakovať slovíčka Unit 3 a 4 

NBV - p.Vasiľová - Ahojte, posielam video-katechézu o hriechu a odpustení, vrámci prípravy na prvú sv. spoveď.

           https://www.youtube.com/watch?v=8RfTQfNTb7Ufbclid=IwAR3lYWzIrLKKrubEMD9KVo4yQiuSZVWilbnH3HoUHqBeSEHej724Rpwzjo

SJL - tak čo, páči sa Vám nová téma Slovné druhy? Dúfam, že áno. Tak si prečítajte príbeh na strane 71 - Vtáka poznáš po perí .....

         A urob si cv.1, 2 - ústne s rodičmi a preoíš si do zošita celú poučku, nezabudni na nadpis. Nauč sa túto poučku naspamäť.

ČÍT - str.91 - dočítať a do zošita urobiť cv.4

MAT - takže, keď aj rysovaniu sa venujeme už dosť dlho, tak si dáme opakovanie, aby sme mohli ísť ďalej.

            uč. str.86/cv.1, 2 - ústne

                              cv.6 - písomne do zošita

                  str.89/cv.5, 6, 8 - písomne

             Úlohy, ktoré sú písomne do zošita z MAT mi odfoť a pošli

Pondelok 27.4.

Dobre ránko všetkým, vítam vás v novom týždni v našej domácej škole. 

SJL - minulý týždeň sme ukončili jednu veľkú tému Vybrané slová a zadarilo sa Vám veľmi dobre, musím Vás všetkých pochváliť, ktorí ste mi poslali  

          samostatné práce. No a dnes spoločne vstúpime do ďalšej, novej témy Slovné druhy. Je ich desať, my v tomto treťom ročníku sa oboznámime

          bližšie s prvými piatimi.  Je to ďalšia veľká skupina slov, v ktorej každé niečo znamená.

           Napríklad : Veselé dievca sa hrá so psíkom. 

                               Veselé - prídavné meno - pomenúva vlastnosť osoby, zvieraťa, veci - aké? 

                               dievča - podstatné meno - pomenúva osoby, zvieratá, veci - kto, čo? 

                               sa hrá - sloveso - hovorí o tom, čo osoby, zvieratá, veci robia - čo robí? 

                               so - predložka - stojí pred podstatným alebo prídavným menom

                               psíkom - podstatné meno - pomenúva osoby, zvieratá, veci

             Pozrite si prezentaciu, ktorá Vám možno pomôže to lepšie pochopiť.

            Slovné druhy.pptx (134,3 kB)

            Slovné druhy(2).pptx (134,3 kB)

            Slovné druhy.ppt (2,9 MB)

             Tie úlohy na konci prezentácie neplatia pre Vás.Iba si ju pozrite.

MAT - zopakujeme si jednotky dĺžky a tiež matematické operácie sčítanie, odčítanie, násobenie

           PZ- Geo - str.9/cv,1, 2, 4

 

ŠKD od 27.4. do 1.5.2020

Ahojte moji milí Trpaslíci!

 Prežili sme ďalší týždeň, verím, že ste všetci v poriadku. Opäť veľká vďaka aktívnym deťom za ich snahu pri práci a vďaka za fotky. Tento týždeň budeme pokračovať na tému „Apríl mesiac lesov“. Verím, že krátke filmy z minulého týždňa sa vám páčili a niečo nového a zaujímavého ste sa naučili. Vaša ďalšia Mušličková úloha – Vytvoriť projektovú prácu na tému „Apríl mesiac lesov“/určite vás niečo zaujalo v krátkych filmoch z minulého týždňa, môžete mi niečo z toho vytvoriť,....alebo nakresliť, vyrobiť z kartóna svoj vlastný strom,... les /čarovný napr./, alebo vytvoriť plagát, ako šetriť les, starať sa o les, neničiť stromy, neznečisťovať....

Aktivita: Nezabudnúť chodiť do prírody, stále ako sa dá.

Teším sa na fotografie z vašich projektov. Viete už koľko by ste mali mať mušličiek za celý ten čas? Skúste počítať. Ja to mám napísané, počítajte podpisy rodičov vo vašom denníčku, som zvedavá. Vaša pani vychovávateľka Aďa.

 

 

 

Piatok 24.4.

Dobrý deň, prajem Vám krásny slnečný piatoček.

ANJ - p. Kločanková - Hello children, vaša dnešná úloha bude nakresliť si buď vlastnú detsku izbu a popísať ju vetami, podobne, ako máme v  

                                    učebnici na strane 88. Stačí aj 10 viet, ale rada si prečítam aj ak ich napíšete viac. Ďakujem."

          p.Fringešová - Hello children. Pokračujeme “have gotcvičením v knihe str.86/2 (do zošita vypracovať 5 otázok+odpovede) a v pracovnom zošite  

                                        str.80/1,2 .  A jedna špeciálna (nepovinná úloha): ak máte niečo nové s čím by ste sa chceli pochváliť, odfoťte sa a s komentárom:

                                        napr. “I have got a new bike” mi fotku pošlite, aj s vypracovanými úlohami. Budem sa tešiť, už som vás dlho nevidela.

MAT - Geo - str.6/cv.1, 3, 4

SJL - ďakujem a chválim Vás všetkých, ktorí ste mi už poslali samostatnú prácu a dnes Vám už dám zo SJL pokoj

ČÍT - str.90 - opäť vtipný príbeh od známeho detského spisovateľa Tomáša Janovica, ktorý nás vždy dobre pobaví

VLA - My sme si už na hodinájch VLA spomínali, že všetko, čo sa v krajine nachádza, môžme zaznamenávať. Či už je to napr. do plán, glóbus, no a ďalšie

          zmenšené zobrazenie časti krajiny je mapa. O mape sme sa už tiež niekoľkokrát rozprávali, ukazovali a vieme, že je farebne odlíšená. Každá farba na

          mape niečo predstavuje. Pozrite si prezentácie k novej téme Slovensko na mape.

          Druhy máp, mierka, legenda na mape.ppt (1,6 MB)

          Pstom po mape.ppt (1,9 MB)

Streda 22.4., štvrtok 23.4.

Dobrý deň, trošku meškám z technických príčin, ale už som tu.Dúfam, že mi to už pôjde. Úlohy Vám zadám na stredu a štvrtok, tak si to rozdelte.

SJL - keďže by som už chcela ukončiť vybrané slová, dnes si dáme posledný Pracovný list, ktorý by som chcela, aby deti urobili samé, aby mi slúžil, ako taká  

         "samostatná práca".Môžu Vám rodičia vysvetliť a prečítať ootázky, ale odpoveď nech deti vyberú samé. Kto si chce vytlačiť môže, nemusíte, stačí, ak to

           napíšete do zošita, len odpovede napr.1a), 3c),....  túto úlohu poprosím odfotiť a poslať.

           Dokument4.docx (291,7 kB)

MAT - Geo - PZ  str.3/cv.1, 2, 3

                           str.4, 5

ČÍT - str.86, 87 prečítať príbeh a odpovedať na všetky otázky pod textom

PDA - str.70 - opakovanie

INF - https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=9&lesson=69 

         z obsahu si urob všetky úlohy, okrem učiteľov úlohačik.

NBV - p. Kačkošová - NBV.pptx (890,2 kB)

TSV - dnes o 14:30 sa môžete zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu

          svetového rekordu. Cvičenie bude trvať 30 minút. Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

Utorok 21.4.

Ďakujem všetkým, ktorí ste mi poslali odfotené d.ú. zo SJL. Ostatných tiež poprosím nabudúce o spätnú väzbu ak požiadam o zaslatie d.ú., nedávam to každý deň. Ďakujem tiež za fotky, ktoré nám posielate, ako trávite dni, aspoň takto o Vás niečo vieme. Takže na dnes tu máme:

MAT - Geo - str.2

SJL - keďže som sa včera pomýlila, tak až dnes si dáme opakovanie vybraných slov po z.

         tak ako včera, kto má možnosť vytlačiť, kto nie prepísať 2 cvičenia do zošita.

         Dokument3.docx (438,7 kB)

ANJ - p.Kločanková - "Ahojte, moji milí,po dlhšej dobe sa ozývam s ďalšou úlohou: učebnica str. 88 - znovu si prečítajte článok o "My room",  pekne nahlas a zreteľne, potom na základe tohto článku a obrázku vypracujte úlohu 1 zo strany 89, písomne do zošita. Prečítate si vetu, ak je správna, len ju prepíšete. Ak nie je správna, do zošita ju napíšte opravenú. Na rozbeh to stačí, ozvem sa znovu vo štvrtok. Ďakujem

         p.Fringešová - Hello children! Dúfam, že ste si oddýchli a môžeme pokračovať v učení aj angličtiny. Let ´s start!    

                                   Úloha 1: “I have got” vypracovať pracovný list (môžte odfotiť a poslať)  

                                   Úloha 2: pracovný zošit (workbook) str.74/1,2 

                                   A pozrite si aj video: https://m.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

                                     Dokument(1).docx (12,7 kB) 

NBV - RK- prezentáciu o odpustení a o sv. zmierenia. Na budúci týždeň pošlem spytovanie svedomia

          Ježiš mi odpúšťa_3roc.pptx (1,3 MB)

kto nemôže otvoriť pracovný list napíšte mi cez viber alebo sms a ja vám to odfotím a pošlem.

Pondelok 20.4.

Ahojte zdravím všetkých.

Vrámci pondelňajšej komunity Vám napíšem čo nás tento týždeň čaká: Dúfam, že ste mali pekný víkend a trochu si s rodičmi oddýchli.Po týždni zadávaní úloh z výchovných predmetov prejdeme opäť aj k ostatným predmetom. Aby sme nezabli aj rysovať, tento týždeň budeme mať geometriu. Zo SJL si dáme opakovanie vybraných slov, aby sme mohli prejsť na ďalšiu jednu veľkú tému. Z ostatných predmetov budeme tiež pokračovať ďalej.Tak poďme na to!

ANJ - p.Šalapová - vypracovať Picture dictionary /obrazkový slovník/ v ľubovošnom formáte /leporelo, knižka, Výkres A4....max. desať slovíčok z Unit 1 a

           Unit2.

MAT - PZ - Geo - str.1

SJL - Dokument3(1).docx (251,8 kB)

         Dnes si dáme opakovanie niektorých vybraných slov.

         Kto môže vytlačte si tento pracovný list, vypracujte, potom mi to odfoťte a pošlite/mail - lucia.ondicova@zsphorova.org, mobil, viber/

         Kto nemôže, prepíšte si dve cvičenia z tohto pracovného listu do zošita a tiež mi to odfoťte a pošlite.

Pekný deň prajem.

ŠKD: Týždeň od 20.4. do 24.4.2020

Ahojte Trpaslíci!

Skôr ako začnem, chcem vás všetkých pozdraviť. Všetkým vám patrí veľká vďaka, zároveň pochvala za vašu veľkú foto aktivitu, plnenie mušličkových úloh, som rada, že vás to baví, že k tomu nepristupujete ako k povinnosti, ale ako k zábave. S pani učiteľkou budete pokračovať ďalej vo výučbe a my v náučných aktivitách.

Trochu si zopakujeme. Vieme, že apríl sa nesie v znamení „APRÍL MESIAC LESOV“  a touto témou sa budeme zaoberať nasledujúce dni. Všetci sa teraz premeníme na aktívnych PRIATEĽOV LESA.

Pripravila som si pre vás na každý deň krátky film, je síce v češtine, no verím, že budete všetkému rozumieť. Ďalšie aktivity budú súvisieť aj s týmito krátkými filmami. Heslo týždňa: Som Priateľ lesa

 1. Aktivita: Nezabúdam  chodiť na čerstvý vzduch, do prírody.

Deti, verím, že sa už sami dokážete dostať na našu stránku, konkrétne na domáce úlohy a zvládate sa pripravovať na DÚ prevažne samostatne a prečítať si aktivity školského klubu/ Mušličková úlohaDostať sa sám/a na našu web stránku -yes, yes, yes/ Pozdravujem vás. Pani vychovávateľka Aďa.

Dobre si každý deň pozri náučný film:/je krátky cca 6 min./

Pondelok: https://www.youtube.com/watch?v=MS3fa5__MaU&list=PLwFpia9-mEwhB27cbFix4NmtCjpizq5KT – Odkiaľ sa berie drevo

Utorok: https://www.youtube.com/watch?v=ZN3laounEw8&list=PLwFpia9-mEwhB27cbFix4NmtCjpizq5KT&index=9 – Papier z dreva

Streda:  https://www.youtube.com/watch?v=blO9__fm_FE&list=PLwFpia9-mEwhB27cbFix4NmtCjpizq5KT&index=3 – Lesník je odborník

Štvrtok: https://www.youtube.com/watch?v=jnY2mD7NzPs&list=PLwFpia9-mEwhB27cbFix4NmtCjpizq5KT&index=4 – Les je cool

Piatok:   https://www.youtube.com/watch?v=l3Ss1Lyq4A0&list=PLwFpia9-mEwhB27cbFix4NmtCjpizq5KT&index=10 – O čom to všetko bolo

 

 

 

 

 

Piatok 17.4.

HUV - spestrite si jarné práce na záhrade, upratovanie alebo len tak pre radosť nejakými                         známymi pesnickami

SJL - zopakujte si vybrané slová v pondelok budeme mat pracovný list zameraný na                              opakovanie vybraných slov

MAT - od pondelka prejdeme na geometriu, takže si pripravte rysovacie pomôcky a zopakujte 

            si co je to usecka, geometrické utvary/štvorec, obdlznik/, jednotky dlzky. 

Štvrtok 16.4.

TSV - dnes si trosku zasportujeme, budete mať na vyber

           1.pobyt a pohyb vonku /záhrada, prechádzka, bicykel, hry s loptou,.... /

           2.domaca telocvičňa - vymyslieť si nejaké cviky 2-3 s podomácky vyrobeným nacinim                    /fľaše ako činky alebo kuzelky, metla ako hokejka,.... /

             Už sa teším na tie fotky. 

NBV - RK p. Vasiľová - v nedeľu pozerať sv. omšu v telke. Ďakujem

             Veľká noc - kvíz(4).pptx (679,4 kB)

             Veľká noc - kvíz(5).pptx (3,9 MB)    

Streda 15.4.

Dobrý deň všetci, ako sa máte?Dúfam, že dobre, že ste si oddýchli a môžme opäť pokračovať aspoň takto.

Najprv mám pre Vás úlohy z NBV:

NBV  - RK - p.Vasiľová - Drahé deti, milí rodičia, májový termín prvého svätého prijímania je zrušený a náhradný ešte nie je. Naďalej sa

                                       pravidelne modlite a opakujte si to, čo sme sa učili. Nezabudnite sledovať televízne prenosy sv. omší a Veľkonočných

                                       obradov.

NBV - p.Kačkošová -pokyny.docx (11,8 kB)

Podobenstvá o Božom kráľovstve - doplňovačka.pdf (439,2 kB)

ČIT - tento rok sme mali veľkú noc trosku inak, ale určite aspoň doma ste sa trosku poolievali. Aj náš dnešný príbeh bude o oblievacke, ale 

          strigônskej. 

          str. 81,82,83 - čítanie na stredu, štvrtok, piatok, každý deň jednu stranu

VYV, PVC - vrámci tychto predmetov si vyrobte nejaký pekný jarný výrobok rôzneho materialu-- napríklad kvety, veniec z fólie na vajíčka,.... Je toho plný internet - krokotak, pinterest

Vyrobok mi odfoťte a poslite na mail, mobil, viber.Ďakujem

Ahojte všetci, 

Myslím si, že ste sa doteraz napracovali dost, nielen vy, ale s vami aj vasi rodiča, preto je čas na oddych. Týmto vám od dnešného dňa zacinaju velkonocne prazdniny. Na našej web stránke sa stretneme 15.4.2020. Prajem Vám čo najkrajsie/vrámci moznosti/ veľkonočné sviatky.

 

ŠKD:

Ahojte deti!

Ako sa máte? Niektorí ste mi písali a žiadali ma o ďalšie mušličkové úlohy. Nechcela som vám dávať veľa. Učenia ste mali dosť, tak len preto. O chvíľu máme Veľkú noc. Bude to také čudné, lebo nebudeme môcť ísť navštíviť svojich blízkych, vyšibať všetky ženy v rodine, no čo už. Musíme to vydržať a zvládnuť to.

Posielam vám link na rozprávku…

https://www.rozpravky.sk/rozpravka/video/65338/pat-a-mat-velkonocne-vajicko.htm - Pat a Mat a veľkonočné vajíčko

Mušličková úloha: Veľkonočné vajíčko – na rôzne spôsoby/…maľba, kresba, vyfúknuté vajíčko, projektová práca, iné techniky, plastelina, ikebana…/ foto/

Určite sa poteším fotografiám z domácej šibačky a oblievačky./kedže máte od dnes prázdniny, tieto aktivity nemusíte robiť, ale ako vás poznám..../

 

…VŠETKÝM VÁM PRAJEM POKOJNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY... Vychovávateľka Aďa Javiľaková

 

 

Piatok 3.4.2020

MAT - PZ str. 31/cv.4

ČIT - str. 84, 85

VLA - zo zadnej strany str. 10/ cv. 1,2,3

z technických príčin až teraz :

ANJ -p.Hanikova -Uc.: str 70 - nakresli podobny obrazok prirody, co vidis a podla str.70 napis par viet o obrazku. 

                              Nemusi ich byt tolko kolko je v ucebnici, staci 10 viet. 

                              Na buduci tyzden si od uloh oddychnete a po Velkej noci sa opat ozvem.

SJL - môžte sa zahrať  Dokument3(2).docx (525,8 kB)

Úlohy si počas dňa kontrolujte, či sme niečo náhodou nepridali, pretože úlohy z ANJ a iných predmetov mi chodia priebežne nie naraz

Štvrtok 2.4.

ANJ - p.Haniková - PZ- str.60, 61 cele - ulohu mi nefotite a neposielate

          p.Fringešová - Hello 

Ďakujem krásne všetkým, ktorí mi poslali “Family Tree”, ste ozaj veľmi  šikovní  

Verím, že sa už všetci tešíte na Veľkú noc (Easter), ktorá asi tento rok nebude takou typickou ako po iné roky...no možno je to príležitosť vyskúšať niečo nové....viete čo je “Easter egg hunt”? Nie? Pozrite si video: 

https://m.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ 
Poproste teda rodičov, aby Vám takéto hľadanie veľkonočných vajíčok prichystali ( v záhrade, či v byte/dome). Budem rada, ak mi pošlete aj fotku.  

Dovtedy sa naučte nové slovíčka: 
https://m.youtube.com/watch?v=edOO0aV9gfk  

pracovny list Easter 3.roč..pdf

Happy Easter!

            p.Kločanková - Ahojte, moji zlatí, 

                                   dúfam, že sa máte dobre a že si dávate na seba pozor. Vašou ďalšou úlohou je vypracovať pracovný zošit, str. 74.  
                                   A potom, keďže sa treba aj trošku pohýbať a keďže sa blíži Veľká Noc, poskáčte si chvíľku s veľkonočným zajačikom:  

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk  
 Nové úlohy pošlem až po sviatkoch. Dovtedy si oddýchnite a užite si Veľkú Noc. Happy Easter! Chýbate mi!

MAT - PZ str.31/cv.1, 2

ČÍT - Čítanka - str.80 - čítať, ústne všetky 3 cvičenia k básni, do zošita napísať autora, názov básne, ako vždy a nakresliť semafor, vyfarbiť ho a ku farebným krúžkom napísať : Červenú dáva slnko /napísať 2 - 3 možnosti, čomu dáva už slnko červenú napr. sneh, ľad, .../

                                 Oranžovú dáva slnko ......

                                 Zelenú dáva slnko .......

SJL - opakovať všetky vybrané slová

Streda 1.4.

Prajem pekný jarný prvoaprílový dník

ČÍT - prečítaj jednu celú knihu

MAT - vypočítaj testík

PDA - napíš samostatnú prácu

Prvý apríl!! - podarilo sa mi Vás nachytať?Dnes je streda, dnes úlohy nemáme.Ale jednu predsa len môžete.Skúste tiež niekoho takto nachytať a môžte mi o tom potom napísať na mail : lucia.ondicova@zsphorova.org

INF - kto by sa nudil, môže vyskúšať, ak nie, tak na budúci týždeň

         https://www.aaskola.sk/project/course/lesson/objects/object-ecoaching.aspx?project=1&course=10&lesson=176&object=988

Utorok 31.3.2020

ANJ - p.Kločanková: Prečítejte si nahlas článok v učebnici na strane 88 a porovnajte s obrázkom nad ním. Či všetko sedí   

                                    Pamätáte sa ešte, že "I have got" znamená "ja mám"? A  že"I have not got / I haven´t got" znamená "nemám"?  

                                    Keby ste niečomu nerozumeli, budem rada, ak mi napíšete na "katarina.klocankova@zsphorova.org.

                                    Pekný deň vám  prajem

         p.Fringešová: Ahojte. Verím, že ste vytvorili nádherné “Family Tree”. Možete odfotiť (poproste rodičov, aby vám s tým pomohli) a poslať na môj       email: viera.fringesova@zsphorova.org  Budem sa veľmi tešiť. A odložte si ich do pracovného, aby sa Vám nestratili.  

Nová domáca úloha: on-line vypracovať 

https://www.english-room.com/words/family/family_members.htm 
https://www.english-room.com/words/family/family_picnic_test.htm

SJL - str.70 - prepísať diktát a zeleným perom dať do krúžku, kde po obojakej spoluhláske ide i/í alebo y/ý.

MAT - PZ str.28/cv.4, 5, 6

ČÍT - ešte dnes čítanie z vlastnej knihy 2-3 strany - do zošita napísať jednou/dvoma vetami napísať, čo sa ti na tej knihe najviac páčilo /ktorá situácia, ktorá časť a pod./

ŠKD:

Ako dobre viete, je tu JAR a s ňou blížiaca sa VEĽKÁ NOC. Takže téma tohto a budúceho týždňa je jasná.

Pripravila som si pre vás zaujímavé linky, tak sa trošičku potešte.

https://www.youtube.com/watch?v=iI-YqjdLHuY –ako sa liahne kuriatko

https://www.youtube.com/watch?v=k3N5vtauDQU – mamka sliepka

https://www.youtube.com/watch?v=knpehAWayrc – mama kačka a jej kačičky

 

Dnes som si pre vás pripravila ešte niečo na pozorovanie:

https://www.youtube.com/watch?v=U-L0Sjowy68 – Ako rastie strom

https://www.youtube.com/watch?v=tVXRxibKDec – Ako rastie fazuľka

https://www.youtube.com/watch?v=rRzulXG4nac – Ako rastie hrášok

/Mušličková úloha/….Ak budete mať chuť, môžte si s pomocou mamičky, alebo otecka zasadiť svoju vlastnú rastlinku, ktorú budete pozorovať,/podľa vašeho výberu – napr: cibuľku, fazuľku, redkvičku, papriku, paradajku…kvetinku/Nezabudnite mi poslať fotku. Už sa nemôžem dočkať. Viem, že niektoré deti veľmi radi pomáhajú vonku,v záhrade, hlavne tie ktoré bývajú v domoch, môžte nám ukázať /foto/ako vám to ide. Prajem pekný deň. p.vych. AĎA

 

Doležité!!!:  - vyučujúce ANJ Vás žiadajú o spätnú väzbu, zasielanie vypracovaných d.ú. /odfotiť/ na ich maily :

                        katarina.klocankova@zsphorova.org

                         alexandra.hanikova@zsphorova.org

                         viera.fringesova@zsphorova.org

                         dagmar.salapova@zsphorova.org                                                                                                                                 

Pondelok 30.3.2020

MAT - PZ str. 28/ cv. 1,2,3

SJL - str70/ cv. 9 - použi vo vetách čo najviac vybraných slovDokument3(2).docx (525,8 kB)

27.3.2020

VLA - učebnica z opačnej strany /zo zadnej strany/ str.2, 3 - pozrieť obrázok a odpovedať rodičom na všetky otázky

MAT - PZ str.27 - celá

SJL - str.70/cv.7 - písomne, 8-ústne

ČÍT - čítanie z vlastnej knihy 2 - 3 strany a napísať k príbehu osnovu /5 - 6 bodov/ do zošita z čítania

26.3.2020

 Ahojte, uz som tu.Tak, co to mame dnes:

SJL - str.69/cv.5

          str.70/cv.6 - pisomne

MAT - PZ str.26/cv.3,4,5

ČIT - citanie z vlastej knihy 2 strany- opisat hl.postavu pribehu do zosita

ANJ - p.Hanikova: uc.str.73/1,2, doplnit slova z ramcekov a prepisat vety do zosita, PZ str.59 - precitat, vyfarbit a doplnit slova z textu pri obrazku

         p.Kločanková : Ahojte všetci, dúfam, že sa máte dobre. Vašou novou úlohou je: 

 • zopakovať si slovnú zásobu Fruit and Vegetables (ovocie a zelenina)  
   

 • napísať mi po anglicky aspoň 10 druhov ovocia a aspoň 10 druhov zeleniny. Kľudne sa môžete rozpísať a napísať mi ich oveľa viac  

 • napíšte mi aj odpovede na otázky: What fruit is your favourite? (Ktoré ovocie je tvoje obľúbené?)  What vegetable is your favourite? (Ktorá zelenina je tvoja obľúbená?). Napr. "My favourite fruit is ..." alebo "I like..." 
  Ďakujem 

NBV - RK - p.Vasiľová

Posielam deťom animovaný biblický príbeh, aby si ho mohli vrámci prípravy na Veľkú noc pozrieť:  

p. Kločanková

   Vaša úloha:

 • zopakovať si slovnú zásobu Fruit and Vegetables ( ovocie a zelenina)
 • napísať mi po anglicky aspoň 10 druhov ovocia a aspoň 10 druhov zeleniny
 • napíšte mi odpovede na otázky: What fruits is your favourite? ( Ktoré ovocie je tvoje obľúbené?) What vegetable is your favourite? ( Ktorá zelenina je tvoja obľúbená?). Napr. My favourite fruits is... alebo „I like...“      

                                                                                                  Ďakujem.Viac tu: https://edu-karolova1.webnode.sk/anj/

p. Kločanková

   Vaša úloha:

 • zopakovať si slovnú zásobu Fruit and Vegetables ( ovocie a zelenina)
 • napísať mi po anglicky aspoň 10 druhov ovocia a aspoň 10 druhov zeleniny
 • napíšte mi odpovede na otázky: What fruits is your favourite? ( Ktoré ovocie je tvoje obľúbené?) What vegetable is your favourite? ( Ktorá zelenina je tvoja obľúbená?). Napr. My favourite fruits is... alebo „I like...“      

                                                                                                  Ďakujem.Viac tu: https://edu-karolova1.webnode.sk/anj/

p. Kločanková

   Vaša úloha:

 • zopakovať si slovnú zásobu Fruit and Vegetables ( ovocie a zelenina)
 • napísať mi po anglicky aspoň 10 druhov ovocia a aspoň 10 druhov zeleniny
 • napíšte mi odpovede na otázky: What fruits is your favourite? ( Ktoré ovocie je tvoje obľúbené?) What vegetable is your favourite? ( Ktorá zelenina je tvoja obľúbená?). Napr. My favourite fruits is... alebo „I like...“      

                                                                                                  Ďakujem.Viac tu: https://edu-karolova1.webnode.sk/anj/

p. Kločanková

   Vaša úloha:

 • zopakovať si slovnú zásobu Fruit and Vegetables ( ovocie a zelenina)
 • napísať mi po anglicky aspoň 10 druhov ovocia a aspoň 10 druhov zeleniny
 • napíšte mi odpovede na otázky: What fruits is your favourite? ( Ktoré ovocie je tvoje obľúbené?) What vegetable is your favourite? ( Ktorá zelenina je tvoja obľúbená?). Napr. My favourite fruits is... alebo „I like...“      

                                                                                                  Ďakujem.Viac tu: https://edu-karolova1.webnode.sk/anj/

p. Kločanková

   Vaša úloha:

 • zopakovať si slovnú zásobu Fruit and Vegetables ( ovocie a zelenina)
 • napísať mi po anglicky aspoň 10 druhov ovocia a aspoň 10 druhov zeleniny
 • napíšte mi odpovede na otázky: What fruits is your favourite? ( Ktoré ovocie je tvoje obľúbené?) What vegetable is your favourite? ( Ktorá zelenina je tvoja obľúbená?). Napr. My favourite fruits is... alebo „I like...“      

                                                                                                  Ďakujem.Viac tu: https://edu-karolova1.webnode.sk/anj/

ŠKD: VODA

Naučné rozprávky:

https://www.youtube.com/watch?v=mSEdaEhnfAM – Prvá cesta kvapky

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M – Ako sa kvapka stala vodou

https://www.youtube.com/watch?v=Cs41oIV_R0c – Kvapi kvap – pohybová pesnička pre moje  speváčky a tanečníčky

Dnes pridávam ďalšiu mušličkovú úlohu. Voda je témou tohto týždňa. Poslala som vám link na  rozprávky: O prvej ceste kvapky, Ako sa kvapka stala vodou, pesničku…. Viem, že niektorí veľmi radi tvoria poéziu/básničky/, alebo prózu… vašou úlohou sa bude zahrať na ujov a tety spisovateľky/hru už veľmi dobre poznáte/, ktorí píšu svoj Príbeh o kvapke. Názov si samozrejme každý vymysli sám. Opäť mi môžte aktivitu odfotiť a poslať na môj mail, který je napísaný nižšie. Ďakujem. Pekný deň vám prajem. Vaša pani vychovávatelka Aďa.

 

 

25.3.2020:

Ahojte, dúfam, že to takto zvládate a môžme pokracovat:

ANJ - p. Šalapova:opakovať a upevňovať učivo, ktoré sme prebrali a dorobili pracovne zošity - 3.rocnik 1.-7. lekcia

            P. Fringesova: PROJECT: MY FAMILY TREE

             Na výkres A4 nakresli svoj rodokmen/ stačí nakresliť jednoduchý listnatý strom s členmi rodiny a nezabudni ku každému dopísať aký člen rodiny to je, napr. mother, father, Sister,, grand a.... /

Tu je pár tipov, ako ho nakreslit: How to draw a FAMILY tree/Ako nakresliť rodokmeň.https://m.youtube.com/watch?v=ymlU3s6CFq0

https://m.youtube.com/watch?v=N4BnW5Y4rEk

Uz sa teším, keď nám ho v škole ukážete! Dúfam, že to bude čoskoro. Pozdravujem! Fringesova. 

MAT - PZ str. 26/cv.1,2

ČIT - čítanie z vlastnej knihy 2 strany, pre rozprávať obsah rodicom

PDA-str. 37/cv.3 urobiť to s členmi tvojej rodiny, vyhodnotenie si urobte rozhovorom doma a napíš 1 - 2 odporúčania pre zmenu

Dokončiť moje poznámky v dolnej časti strany

INF - vyber si niektorú z webových stránok, ktoré som zadala v predchádzajúcich dňoch a niečo si precvic

ŠKD: Ahojte všetci. Ako sa máte, verím, že tieto náročné dni zvládate dobre a hlavne ste stále zamestnaní. Myslím tým splnené  úlohy čo vám dáva pani učiteľka, pomáhať doma a keď ešte nejaký čas ostane, tak si môžte robiť mušličkové úlohy. 22. marca sme mali Medzinárodný deň vody. Pri tejto príležitosti by ste sa mohli zamyslieť, naštartovať svoju kreativitu/ste moje šikovné deti/ a vytvoriť zaujímavý projektový plagát s názvom " Voda v čase koronavírusu"/mušličková úloha/, o  dôležitosti vody v tejto ťažkej chvíli. Kto bude chcieť, svoje práce mi môžete odfotiť a poslať  do mailu andrea.javilakova@zsphorova.org, alebo na Viber. Ja ich veľmi rada zverejním na našej webovej stránke. Touto cestou by som sa chcela poďakovať deťom, ktoré mi posielali predchádzajúce aktivity /omaľovánky, vytvorené rúška, knihy, diáre, tajničky.../ budem rada ak sa pridáte aj ostatní a pošlete mi. Veľmi sa teším. Pani vychovávateľka Aďa.

Vodná hra.pdf (120141) -/mušličková úloha/

 

 

24.3.2020:

Nech sa Vam paci:

SJL - str.69/cv.2,4

          kto ma zaujem a tlaciaren   www.nasedeticky.sk /doplnovacky na vybrane slova/

ČIT - citanie pribehu z vlastnej knihy, napisat do zosita hl. postavu, vedlajsie postavy a nakreslit k tomu obrazok

MAT - PZ str.25/ cv.2, 3, 4

            kto ma zaujem www.kozmix.sk /do 15.4. je zadarmo/-najst si predmet a rocnik

ANJ - úlohy z ANJ budú pani učiteľky zadávať v utorok a vo štvrtok

         p.uč. Kločanková :

        Ahojte všetci,

        dúfam, že sa máte dobre, mne veľmi chýbate! 
        Dnešná úloha bude z učebnice zo strany 78, cvičenie 2 : do vašich zošitov popíšte obrázky podľa uvedeného príkladu: The mouse is in
        the hat. ... Hotovú úlohu mi odfoťte alebo o to poproste rodičov a pošlite na moju emailovú adresu:katarina.klocankova@zsphorova.org
        Ďakujem :)
 

23.3.2020:

Dobrý den,tak sme tu zasa po vikende, teda poďme na to. 

SJL - keďže sme ukončili vybrané slová po z, čo boli posledné z vybraných slov, čaká nás opakovanie vybraných slov

          str. 69/cv.1, cv. 3

MAT - PZ str. 25/cv.1,cv.5

ANJ - úloha pre žiakov p.Hanikovej:

          EW1 pracovny list Unit 6.doc (50462)

          Klikni na link, otvori sa ti PL a ak mas doma tlaciaren tak si ho mozes vytlacit, vyplň pracovný list (vid link vyssie).

         Ak tlaciaren nemas, nevadi a vety prepíš do zošita, pri spájáčkách stačí do zošita zapísať číslo a písmenko (napr. 1b, 3a, ... a podobne)
         Prečítaj niekomu z rodiny text Unit 6Happy Birthday! (opakovanie)
          PZ- str.56 a57
          Ďalšia úloha príde v utorok.
 
          Prosím napíšte rodičom, že v prípade nejasností ma môžu kontaktovať na alexandra.hanikova@zsphorova.org

           Dakujem Sasa

24.3.2020:27

19.3.: úlohy na dnes a zajtra

SJL - str. 68/cv.1-palec, 1-palec /vybrať si nejakú fotografiu z výletu, narodenín,.... a napísať k nej osnovu a podľa nej pre rozprávať ako to bolo

CIT - čítanie z vlastných kníh každý deň 2 strany

MAT - PZ str. 24

Niektorí ste ma žiadali aj o iné webové stránky tak napr.   www.pastelka.sk - sú tam úlohy aj pre nás tretiakov/skúste kliknúť na webový a horúce zemiaciky/

https://prerodicov.sk/ucime-sa/diktaty/online-diktat/

https://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky

https://www.zlatka.in/sk/

ŠKD:

Milí Trpaslíci: Kedže je Marec mesiac knihy, verím, že v čítaní svojich vybraných kníh pokračujete, tak ako keby sme boli v ŠKD. Teším sa ako mi budete rozprávať koľko ste ich stihli prečítať. / mušličková úloha/

Rozmýšľala som nad tým ako budem vedieť, že  plníte mušličkové úlohy/nie sú povinné, len ak sa budete nudiť/. Každý z vás si môže vyrobiť svoju malú knižku, alebo zápisník/niečo podobné sme už robili v škole  a do neho si napíšete čo ste splnili. Mamka alebo ocko ti ho podpíše/uvediem príklad - Výroba rúška - podpis...., Omaľovánka - podpis atď. Koľko úloh splníš, toľko mušličiek na teba čaká. Posielam vám  nejaký link aj na výrobu knihy,diárika.... pre tie deti, ktoré sa chcú naučiť niečo náročnejšie.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-XcyV9rwwY&feature=youtu.be - malý diár

https://www.youtube.com/watch?v=9O4kFTOEh6k&feature=youtu.be - kniha

https://www.youtube.com/watch?v=_CGnFn5QF-U - takto si môžete vyrobiť svoje vlastné rúško /mušličková úloha/

https://www.youtube.com/watch?v=PmO9tO1Ds9g - pozrite si video od kamošky Spievanky /mušličková úloha/

https://www.bublina.sk/index.php?menu=zab&nav=tajnicky - tajnička /mušličková úloha/

Všetkých vás pozdravujem, posielam objatie, chýbate mi. Pani vychovávateľka Aďa.

 

18.3.2020:

Dobry den,

ulohy na dnes:SJL-str.68/cv.9-doplnit do textu y/ý po z

                          MAT-uc.str.58/cv.6-pisat vsetky vysledky!

                                   PZ str.24/cv.1

                         PDA-str.36-precitat si palubny dennik

ŠKD: Ak sa budete nudiť, tak si môžte vyfarbovať omaľovánky. / je to mušličková úloha/

Jar - omaľovánky.doc (117248)

 

V prípade nejakých dotazov alebo otázok ma môžte kontaktovať na nový mail  lucia. ondicova@zsphorova. org 

Štvrtok 12.3.

SJL - chýb.: str.66 - napísať nadpis a vypísať všetky vybrané slová po z

                              - cv.2 - napísať na každý obrázok vetu

                    str.67/cv.4, 6 - ústne

                              cv.5, 7 - písomne

          d.ú.: str.68/cv.8

MAT - chýb.: uč.str.57 - napísať do zošita nadpis a vypísať príklady na násobenie a delenie 10 ako pri každom čísle

                                    - cv.1, 2, 3 - ústne

                                    - cv.4, 7 - písomne

           d.ú.: PZ str.23 - dokončiť celú stranu

ČÍT - čítanie z vlastných kníh

Streda 11.3.

MAT - chýb.: uč.str.56/cv.5, 6, 7 - ústne

                                    cv.4 - písomne

                      PZ str.22/cv.2, 3, 4, 5

            d.ú.: PZ str.22/cv.1

ČÍT - čítanie z vlastných kníh - na hodiny čítania nosiť vlastné knihy /čítanky nie/

PDA - chýb.: str.34/cv.2, 3b

                          35/cv.4, 5, moje poznámky

           prečítať palubný denník a naučiť sa poznámky v zošite

Utorok 10.3.

SJL - chýb.: str.65/cv.1, 2

          d.ú.: napísať osnovu rozprávky podľa vlastného výberu

MAT - chýb.: uč.str.55/cv.2, 8 - ústne

                                    cv.5, 6 - písomne do zošitov

                                     cv.7 - ceruzou do učebnice

                       PZ str.21/cv.1, 2, 3

              d.ú.: PZ str.21/cv.4, 5

ČÍT - str.105, 106 - čítať, dokresliť obrázok kto nestihol

Pondelok 9.3.

MAT - chýb.: do malého zošita napísať nadpis Násobenie a delenie 9 a postupovať ako pri predchádzajúcich číslach/vypísať všetky príklady na násobenie 

                      s číslom  9 a všetky na delenie s číslom 9/

                       PZ str.20 - celá

            d.ú.: PZ str.20/cv.3, 5

SJL - chýb.: str.64/cv.16, 2-palec - písomne

                              cv.17, 18, 3-palec - ústne   

Od zajtra vrámci opatrení si deti môžu doniesť vlastné mydlo, vlhčené utierky, antibakteriálne mydlo.