Piatok 26.11.

MAT - chýbajúci : str.53 - odčítacie rodinky - príklady na odčítanie - celá strana

SJL - Čítanie : ofotený papier - písaný text - prvý riadok, tretí riadok, štvrtý riadok /niektoré deti vedia a chcú aj iné riadky, môžu si prečítať , ak im to pôjde/

         Písanie : Písanka 1 - str.5 - časť J - písať všetky riadky okrem slabiky JU

                        Písanka 2 - str.5 - časť j - písať všetky riadky

                 domáca úloha : Písanka 2 - str.5 - dopísať kto nestihol

ANJ: uč.13,14

PZ s.3,4   6/1

 

Akcia: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

info k zbierke Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok:
 

 

 • zbierky sa môžu zúčastniť všetci žiaci a pedagógovia našej školy, aj bývalí žiaci,
 •  
 • na tomto linku je aj video ako to celé začalo: O nás v skratke - Koľko Lásky (kolkolasky.sk),
 •  
 • link s podmienkami, čo sa môže nemôže dať do krabice: Pokyny - Koľko Lásky (kolkolasky.sk),
 •  
 • krabica musí byť na obale označená, či je pre deduška alebo babičku,
 •  
 • krabica má byť obalená v darčekovom papiery: spodok zvlášť, vrchnak zvlášť,
 •  
 • krabica musí byť otvorená, aby sme ju mohli skontrolovať,
 •  
 • zvyčajne je v domovoch viac babičiek ako deduškov, takže potrebujeme viac krabičiek pre babičky
 • žiaci na prvom stupni môžu v rámci tried zbierať krabice od 1.12. a následne od 10.12. ich začneme zbierať do Relax Room,
 • termín zberu: od 10.12 do 16.12. 2021 od druhej vyučovacej hodiny do konca šiestej vyučovacej hodiny.
Zbierame pre:
 
Michalovce - Domov seniorov na J. Hollého, tu je potrebné vyzbierať 150 krabičiek,
 
Sobrance - rôzne domovy.
 

Štvrtok 25.11.

SJL - Čítanie: ofotený papier - tlačený text 3x

          Písanie: ofotený papier - malé j - dokončiť celú stranu

MAT - chýbajúci: str. 52

PVO - chýbajúci: zmysly - str. 10/cv.1 - máme 5 zmyslov-- zrak, sluch, čuch, chuť, hmat

Streda 24.11.

MAT - chýbajúci: str.51- vysvetliť , čo je sčítacia rodinka a cv.1, 2, 3 - vypracovať podľa toho - tvoriť príklady na sčítacie rodinky, cv.4, 5, presýpacie hodiny - urobiť                                             podľa zadania

                 domáca úloha : dávať deťom príklady na sčítanie a odčítanie spamäti/môžu aj na prštekoch počítať/

SJL - Šlabikár - chýbajúci : str.47 - celá

                  domáca úloha : str.47- čítať horné vety

         Písanie - chýbajúci: ofotený papier - dokončiť celú stranu veľké J, ofotený papier - farbičkami viackrát prejsť po písmenku j, veľký čistý zošit - precvičiť                                   písanie j, ofotený papier - j - písať 4 riadky

                       Deti dopísali papierik - veľké J - pozrieť, zajtra mi ho vrátia. Niektoré deti mi ešte neodovzdali obal s prácami - z písania a matematiky samostatné                          práce, poprosím , dajte im ich do tašiek, nech zajtra odovzdajú.Ďakujem.

 

Utorok 23.11.

MAT - chýbajúci : str.50 - celá - v cv.2 - dokresliť do daného počtu pri sčítavaní a prečiarknuť pri odčítaní - 3+4, 1+5, 7-3, 2-2, cv.3 - vytvárať príklady na sčítanie podľa počtu farbičiek, cv.4 - rysovať pomocou pravítka, presýpacie hodiny - doplniť chýbajúce číslo do príkladu 

SJL - Šlabikár - chýbajúci : str.46 - celá - podľa zadaní úloh

                     domáca úloha - čítať horné písmená, slabiky, slová - 3x

         Písanie - chýbajúci: veľký čistý zošit - precvičiť si - veľké J, ofotený papier - J - písať 4 riadky

                  domáca úloha: ofotený papier - J - dopísať kto nestihol prvé 4 riadky

Pondelok 22.11.

MAT - chýbajúci : str.49 - celá - cv.3 - písať číslicu 7 - comenia script!!! /nájdete ju v písanke 1 na posledných stranách/

           domáca úloha : str.49/cv.presýpacie hodiny, v stvorčekovanom zošite písať číslic 7,kto nemal aj 0 po 2 riadky

SJL - Čítanie: ofotený papier - čítať písaný text 3x

         Písanie: ofotený papier - i - dopísať celý dokonca

         Poprosím, kto ešte má doma obal s prácami detí, vrátiť mi to. Deti, ktoré boli choré, dostanú obal s prácami zajtra.

Piatok 19.11.

SJL - kto by si chcel len tak ešte raz prečítať : Obrázkové čítanie písmen A,M,E.pdf (414169)

                                                                          Obrázkové čítanie.doc (254464)

                                                                          Obrázkové čítanie 2.doc (213504)

          Písanie : Písanka 2 - str.3 - písanie i - celá časť i

MAT - chýbajúci : str.48 - celá

           domáca úloha : str.48/cv.4

V pondelok sa dúfam všetci vidíme v škole. Teším sa na Vás!!!

Rodičia nezabudnúť dať na edu page alebo poslať po deťoch - bezpríznakovosť. Možno by bolo dobré aj deti otestovať pred nástupom do školy /pre istotu/.

Štvrtok 18.11.

SJL - domáca úloha : čítať text :  Čítanie i.docx (12650)

                                   Písanka 1 - str.2 - celá časť - veľké mäkké I - v poslednom riadku prepísať písmená do comenia script

Zajtra o 10:00h, pripravte si MAT - pracovný zošit, SJL - netreba nič, mám pripravené aktivity

Utorok 16.11.

SJL - domáca úloha : Šlabikár - str.45 - čítať písaný text, vyfarbiť horný obrázok

                                   Písanie - Písanka 1 - precvičovať písanie číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6 - z každého čísla iba jeden riadok

Teším sa na Vás vo štvrtok o 10:00h.Pripravte si Šlabikár a Prvouku.

Pondelok 15.11.

ŠKD:  Labyrinty - môžte si vytlačiť a vypracovať : v prílohe posielam niekoľko labyrintov, ak máte možnosť a chuť vytlačte si ich a vypracujte, stačí iba jeden.

            labyrinty.docx (651080)

Nové info : Definitivne potvrdena karantena v našej triede do 21.11.2021. Deti sú z obedov vyhlásené. Nástup do školy 22.11.2021. Od dnešného dňa môžte rodičia čerpať OČR. 

Zajtra by som chcela skúsiť online vyučovanie, pošlite mi prosím všetci mailovu adresu, cez ktorú sa budete prihlasovať . Čas 10:00h do 12:00h. Pripraviť si Šlabikár a Matematiku.

Dobré ráno všetkým. Keďže situácia nám nedovoľuje stretnúť sa v škole, v našej triede chobotničiek, musíme spolupracovať aspoň takto na diaľku. Poprosím Vás , rodičia, čo najskôr mi pošlite mail, na ktorom budú deti môcť fungovať online. Na tento mail Vám pošlem pozvánku a cez neho sa prihlásite na online vyučovanie. Zatiaľ ešte nemám rozhodnutie hygieny. Je potrebné sledovať stále stránku.

Dnešné vyučovanie :

MAT - str.45 - celá - cv.2 - priradiť čiarou k číslu 0 správne hniezdo, cv.3 - precvičiť si písanie číslice 0 - nulu písať v smere šipky!!!, cv.4 - prečiarknuť toľko guličiek,                       aby ostal daný počet - aké číslo je na začiatku, cv.5 - do štvorčekov zapísať počet koláčikov na tanieroch, cv.presýpacie hodiny - nakresliť nula vecí -                         teda nič, pod tým posypať koláče makom - urobiť na každý koláčik niekoľko bodieť ceruzou, potom do štvorčekovaného zošita precvičiť 2 riadky                                  písanie číslice 0

SJL - Šlabikár - str.44 - prečítať slabiky, rovnaké slabiky - ktoré pri prečítaní rovnako znejú, vyfarbiť rovnakou farbičkou

          Písanie - Písanka 1 - úplne posledné strany na konci písanky sú venované precvičovaniu číslic - precvičiť si písanie číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6 - z každého čísla po                                              2 riadky!!!

Zatiaľ na teraz toľko. Sledujte počas dňa stránku.

Piatok 12.11.

MAT - chýbajúci: str.44 - celá - oboznámenie sa s číslom 0

SJL - Čítanie :chýbajúci : str.43 - celá - čítať vety, cv.3 - vyfarbiť tie fľaštičky, v ktorých vie dieťa prečítať slovo

                       domáca úloha : str.43 - čítať horné vety, dobrovoľná úloha - čítať zelené vety

         Písanie: ofotený papier - precvičovať písanie - malé i - 5 riadkov

                        domáca úloha : dopísať kto nestihol 5 riadkov i

Deti dostali žiacke knižky a obal s prácami - pozrieť, prečítať, doma precvičiť s deťmi čo treba a v pondelok mi obal s prácami vrátiť

Štvrtok 11.11.

MAT - Numerika

SJL -  deti čítali zo Šlabikára - nové učivo nie je

          Písanie - chýbajúci: ofotený papier - dopísať celý dokonca - veľké I

PVO - chýbajúci:str.9 - celá podľa zadania v spodnej časti, do spodných prázdnych plôšok nakresliť, ako tráviš čas so svojimi rodičmi a so starými rodičmi

           domáca úloha : str.9 - dokresliť

Streda 10.11.

! PREBERANIE AG TESTOV PRE ŽIAKOV !

termín - streda 10.11. a štvrtok 11.11.2021

čas - 14.00 - 16.30 hod.

miesto - hlavná budova školy

podmienky - testy preberá rodič, dodržiavanie opatrení (rúško,

                     rozostupy, vlastné pero)

Do budovy vchádzajte po jednom, prosím.

 

MAT - chýbajúci: str.42/cv.3 - doplniť príklady a podľa toho vyfarbiť napr. 3 + 3, 2 + 4, 4 + 2, cv.5, str.43 - celá /cv.8 - robiť pravítkom/

           domáca úloha : str.43/cv.presýpacie hodiny

SJL - Šlabikár - chýbajúci: str.42 - celá /cv.2 - prečítaj napr. červená 9 a červená1, modrá9 a červená2, .....

                         domáca úloha : str.42 - čítať horné písmená, slabiky, slová, cv.2 - čítať červené a modré slabiky, dobrovoľná úloha - čítať zelené slová

         Písanie: ofotený papier -  precvičovať písanie veľké I - 3 riadky /niektoré deti stihli viac, tak tie môžu aj štvrtý a piaty riadok/

Zajtra bude iba rimo - náboženstvo
 

Utorok 9.11

! PREBERANIE AG TESTOV PRE ŽIAKOV !

termín - streda 10.11. a štvrtok 11.11.2021

čas - 14.00 - 16.30 hod.

miesto - hlavná budova školy

podmienky - testy preberá rodič, dodržiavanie opatrení (rúško,

                     rozostupy, vlastné pero)

Do budovy vchádzajte po jednom, prosím.

 

MAT - deti písali samostatnú prácu

           chýbajúci : str.42/cv.1, 2, 4

            domáca úloha : str.42/cv.2 - dokončiť kto nestihol, cv.4

SJL - Čítanie : ofotený papier - písaný text

          Písanie: chýbajúci : Písanka 1 - str.8 - časť L - 3riadky písať L, str.14 - dopísať slovo EMA

                                          Písanka 2 - str.3 - časť l - celá polstrana okrem písmena t - v poslednom riadku prepísať tlačené písmená na comenia script písmená

Pondelok 8.11.

MAT - precvičovanie ďalších typov príkladov na zajtrajšiu samostatnú prácu napr.: oprav v príklade chyby -   1 + 2 = 4, zlý výsledok preškrtnúť a vedľa napísať                                                                                                                                                                                                       správny, 

                                                                                                                  doplň do príkladu znamienko -    2  ?   3 = 5,

                                                                                                                   rozlož číslo       

                                                                                                                   doplň vhodné číslo     5 <  .....  , 

 

SJL - čítanie z ofoteného papiera - tlačený text

 

5.11.

ANJ skupina K.Olšavská

učebnica s.10

PZ 3 celá strana 3, 4/1

 

Piatok 5.11.

MAT - chýbajúci : str.41 - celá - vypracovať podľa zadaní úloh

           domáca úloha : str.41/cv.4, precvičovať príklady na porovnávanie, sčítanie a odčítanie do 6 - v pondelok bude samostatná práca

SJL - Čítanie: domáca úloha : čítanie z ofoteného papiera

         Písanie : dopísať celú stranu - malé l

                        kto nemá - dopísať aj papier - veľké L 

Štvrtok 4.11.

PVO - chýbajúci: str.8/cv.1 - vypracovať podľa zadania v spodnej časti strany

             domáca úloha : str.8/cv.1 - vymaľovať obrázky

SJL - Čítanie - bez úloh, deti mi čítali v Šlabikári

        Písanie : ofotený papier - precvičovanie písania l

                       domáca úloha : iba kto nestihol dopísať riadky s písmenom l /4 riadky/- slabiky už nie

Streda 3.11.

MAT - chýbajúci : str.40 - celú vypracovať podľa zadaní úloh

             domáca úloha : Dávať deťom príklady na porovnávanie do 6, sčítanie a odčítanie do 6. /môžte si vystrihnúť z pracovného zošita v strede za str.40 a                                                                            pracovať s nimi na porovnávanie , sčítanie a odčítanie/

SJL - Čítanie : Šlabikár - chýbajúci: str.40 - cv1, cv2 - dať dieťaťu prečítať napr. červená 3 a modá 3, modrá 4 a modrá 5, modrá 1 a červená 4, ...

                                                          str.41 - čítať horné vety, pokúsiť sa prečítať zelené vety, cv.3 - dať hviezdičku k slovám, ktoré dieťa vie prečítať

                                domáca úloha : str.41 - čítať horné vety, 

                                                                     dobrovoľná úloha - čítať zelené vety  - za mušličku

          Písanie : domáca úloha :ofotený papier - L - kto nestihol - precvičovanie písania písmena L - po slovo ELA /vrátane/ -  /posledné 3 slová dopíšu potom/

                                                  ostatní, ktorí to už majú- dopísať celý papier do konca

Zajtra si deti nemusia brať MAT - budú mať Numeriku. V piatok budeme pracovať s kartičkami ku Šlabikáru, aby ich deti mali v taške.

Utorok 2.11.

MAT - chýbajúci: str.39 - číslica 6 - celá stranavypracovať podľa zadaní úloh

            domáca úloha : v štvorčekovanom zošite precvičiť písanie číslice 6 - 2 riadky

SJL - Čítanie: chýbajúci: str. 40   - čítanie horných červených písmen, slabík, slov

                          domáca úloha : str. - čítanie horných červených písmen, slabík, slov

          Písanie : chýbajúci : Kreslím tvary - str.35 - celá

                            domáca úloha : Kreslím tvary str.38 - prvý a tretí riadok

V utorok na krúžok ANJ doniesť masku!!! 

Streda 27.10.Viem písať 1

MAT - str: 38 - celá

SJL - Čítanie - ofotený papier - E - písaná časť 

SJL - Písanie - ofotený papier - dopísať všetky riadky

Viem písať 1 - str: 1 - E - celú časť

Viem písať 2 - str: 2 - e - 5 riadkov, teta nepísať

Prajem Vám pokojné Sviatky všetkých svätých. Vych. Javiľaková A.

Utorok 26.10.

MAT - str: 37 - celá

DÚ:malý štvorčekovaný zošit - cvičiť 2 riadky - číslica 5

SJL - Čítanie - ofotený papier - E tlačená časť

DÚ: Písanie e - ofotený papier - 4 riadky

Cvičiť malé e vo veľkom zošite - chýbajúce deti, ostatné majú.

 

 

Pondelok 25.10.

MAT: str. 36

SJL - Šlabikár - str. 39 celá strana

DÚ: Čítať horné vety/ šikovné deti môžu aj zelené vety - za mušličku:)/

Písanie - ofotený papier -  E /kto nedokončil dokončiť/

 

Piatok 22.10.

MAT - chýbajúci: str.35 - celá /v cv.5 - budete potrebovať pravítko a diktovať dieťaťu napr. spoj červený domček a modrý domček - spojiť každý domček s                                                            každým, cv.6 - vyfarbiť v obidvoch nepravda a do krúžkov napísať číslo, z koľkých písmen sa slovo skladá, presýpacie hodiny-                                                          rozklad čísla, ako by sme sa mohli ubytovaťdo dvoch izieb, keď sme štyria - 2 a 2, 3 a 1, 1 a 3/

SJL -Šlabikár- chýbajúci : str.38 - čítať horné písmená, slabiky a slová, cv.1, cv.2 - prečítať slabiky a k rovnako znejúcim slabikám dať rovnakú značku napr.SI a                                                si - trojuholník

                               domáca úloha : str.38 - čítať horné písmená slabiky, slová

        Písanie : chýbajúci : na ofotenom papieriku farbičkami cvičiť E, vo veľkom čistom zošite precvičiť E, Kreslím tvary - str.44 - celá

                          domáca úloha : veľký čistý zošit - dokončiť E kto nestihol, Kreslím tvary - dokončiť kto nestihol

Štvrtok 21.10.

MAT - deti mali Numeriku

SJL - Čítanie - domáca úloha :  ofotený papier - čítať druhú polovicu - písaný text M - 3X !!!

         Písanie - chýbajúci : ofotený papier - pokračovať v precvičovaní písania m - po číslicu 5 /číslicu 5 už nie/

                                          na víkend /iba chýbajúci/: Písanka 1 str.14 - písať 3 riadky M, str.15 - iba v druhom riadku slovo MAMA

                                                            Písanka 2 str.1 - písať m  - po slovo Ema/Ema už nie/

                           domáca úloha :  Písanka 2 - str.1 - dopísať po slovo Ema /Ema už nie/    

PVO - chýbajúci : str.7 - Cesta do školy - rozhovor s dieťaťom podľa zadaní úloh v spodnej časti strany           

Streda 20.10.

MAT - chýbajúci : str.34/cv.4 - deti kreslia červené a modré guličky podľa daného počtu a sčítavajú ich 

                             potom deti v škole písali samostatnú prácu na ofotenom papieriku

            domáca úloha : kto nemá v malom štvorčekovanom zošite - precvičovať písanie číslic 3, 4

SJL - domáca úloha : čítanie na ofotenom papieriku - ľavú stranu - tlačenú časť  /3x/ , papier doniesť zajtra do školy

          Písanie : precvičovanie písania písmena m na ofotenom papieriku

                         domáca úloha : kto stihol viac - dopísať všetko po číslicu 5/číslicu 5 už nie/, ostatní koľko majú vyznačených červených guličiek, papier doniesť                                                       zajtra do školy

Utorok 19.10.

MAT - chýbajúci: str.34 /cv.1, 2, 3, 5

          domáca úloha : str.34/presýpacie hodiny

SJL - Šlabikár - chýbajúci: str.37 - celá /zelené vety sa dieťa pokúsi prečítať, ak vie/, ofotený papier - druhá polovica

                 domáca úloha : str.37 - čítať horné vety a cv.3 - čítať slová /dobrovoľná úloha - čítať zelené vety - iba kto chce/

         Písanie : chýbajúci: ofotený papier - precvičovať písanie M - polovicu strany, ofotený papier - farbičkami precvičiť malé m

                      domáca úloha : veľký čistý zošit - precvičiť písanie m

Pondelok 18.10.

MAT - chýbajúci: str.32 - cv.4 - napísať príklady : 2 +1 = 3, 1 + 2 = 3 , cv.5 - rysovanie rovných čiar pomocou pravítka, presýpacie hodiny

                            str.33 - celá

             domáca úloha : str.33/cv.1, 4, cv.5 - dokončiť, presýpacie hodiny

SJL - Šlabikár: chýbajúci : str.36 - čítať horné červené písmená, slabiky, slovo, cv.1- vyfarbiť slabiku, na ktorú sa slovo začína, cv.2 - čítať slabiky

                domáca úloha : str.36 - čítať horné červené písmená, slabiky, slovo, cv.2 - čítať slabiky, nechať v šlabikári ofotený papierik, zajtra dokončíme aj druhú                                                               stranu

         Písanie : chýbajúci : ofotený papier - farbičkami precvičovať veľké M - píšeme zhora a šíkmo nožičky - comenia script

                        domáca úloha :  Veľký čistý zošiť - precvičovať písanie písmena M - píšeme zhora a šíkmo nožičky - comenia script

Piatok 15.10.

MAT - chýbajúci: str.31/cv.2, str.32/cv.1 - vyfarbiť čoho je tri, cv.2 - čoho je tri spojiť s číslom 3, cv.3 - precvičiť si písanie číslice 3

           domáca úloha: str.31/cv.3, 4, presýpacie hodiny

SJL - čítanie na dvoch ofotených papieroch -

                           domáca úloha: papier 1 - veľký - tretia gulička - napísať do rámčekov slabiky, ktoré dieťa vie prečítať /kto chce,                                                                                                                                                            môže si urobiť aj štvrtú guličku - táto úloha nie je povinná/

                                                    papier 2 - malý -so slovami - čítať slová

                                                                   pre chýbajúcich žiakov : Čítanie slov.docx (12203)

          Písanie - deti dostali nové 2 zošity: Písanka 1- chýbajúci: str.1 - prvá polovica, kde je písmeno A - písať 4 riadky

                                                                  Písanka 2 - chýbajúci: str.1 - prvá polovica, kde je písmeno a - písať 4 riadky

                          domáca úloha : Písanka 1 - str.1 - A - posledné 2 riadky

                                                    Písanka 2 - str.1 - a - posledné 2 riadky

Na pondelok doniesť aj ten papier, kde si deti precvičovali malé a - potrebujeme tam dopísať ešte číslice 1, 2, 3.

Kreslím tvary budú ostávať už v škole.

Štvrtok 14.10.

MAT - chýbajúci : str.30 - celá strana /v cv.5 napísať pod guličky číslice 1 + 1 = 2 - vysvetliť deťom, že v matematike, ak dávame niečo dokopy - spolu 

                                                                 napr. 1 a 1 - používame  namiesto a znamienko +. Ak 1 a 1 sú 2 - zapisujeme to 1 + 1 = 2/

                             domáca úloha: str.31/cv.1 - precvičovať si písanie číslic 1 a 2 podľa zadanej postupnosti

SJL - chýbajúci : ofotený papierik - precvičovanie písania malého a - všetko okrem číslic 1 2 3 / medzi písmenami vynechávať medzery na prštek - veľkosť ich                                                              ukazováka/

Deti dostali čistý ofotený papier s riadkami - prosím, ak máte možnosť, viackrát si ho prefoťte, mali by vám slúžiť na domáce precvičovanie písmen, ktoré práve preberáme.

Streda 13.10.

MAT - chýbajúci : str.29 - celá - vypracovať podľa zadaní úloh/presýpacie hodiny nie/

           domáca úloha: str.29/cv.3 - dokončiť kto nestihol dopísať

SJL - chýbajúci: Kreslím tvary - str.47 - celá, str.48 - iba prvý a tretí riadok

          domáca úloha : veľký čistý zošit - dokončiť písanie písmena a kto nestihol

Bolo by dobré, keby ste rodičia chýbajúcich detí prišli zajtra, alebo v piatok pre ďalšie ofotené papiere a priniesli veľký čistý zošit, aby som tam deťom predznačila ďalšie písmeno.

Utorok 12.10.

MAT - chýbajúci : str.27 - dokončiť športy /celú stranu/ - zadávať deťom úlohy typu - vyfarbi športovca, ktorý došiel do cieľa ako prvý modrou farbou

                            str.28 - celú stranu vypracovať podľa zadaní , precvičiť si písanie číslice 1 - podľa vyznačených šipiek!!!

         domáca úloha : str.28/cv.4, presýpacie hodiny, deti dostali nový štvorčekovaný zošit - precvičiť 2 riadky písanie 1

SJL - Šlabikár: chýbajúci: str.35/cv.3 - prečítať - jahody a maliny, ,,,cv.4 - diktujte deťom slabiky a oni majú doplniť prvé písmeno slabiky, ak dieťa nevie, nech si vyberie samo nejaké písmeno , doplní ho a slabiku prečíta, cv.5 - prečítať čiernu slabiku, potom červenú slabiku a potom spojiť do slova

        ofotený papierik /s autíčkami/ - vypracovať celú druhú polovicu podľa zadania /v spodnej časti písať iba riadok, kde je veľké tlačené A/

                   domáca úloha : Šlabikár - str.35/čítať cv.3, 5 - posupne najpr čiernu slabiku, červenú slabiku a potom spolu

            na ofotenom papieriku si deti pecvičovali písanie A, číslicu 1 - pozrieť, podpísať, že ste to videli a doniesť do školy

Na VYV doniesť listy zo stromov - 5 ks

Pondelok 11.10.

MAT - chýbajúci : str.26 - dokončiť cv.2, 3, 4, str.27 - prvé dva športy - beh a šplh - zadávať deťom napr.druhého v poradí vyfarbi modrou farbičkou dres aj číslo

            domáca úloha: str.26/cv.presýpacie hodiny

SJL - Šlabikár - chýbajúci : prečítať horné červené písmená - veľké tlačené A, malé tlačené a, veľké tlačené Á, malé tlačené á,cv.1, 2 - podľa zadania

                                            na ofotenom papieriku vyhľadávať a krúžkovať písmená A, a, Á, á - podľa zadania /iba prvú polovicu, dolné písmená nepísať - tam, kde                                                sú autíčka už nerobte/

                                            ofotený papier - jedno veľké A - aspoň piatimi farbičkami prechádzať podľa šipiek po písmenku A - v jeho vnútri, nie po čiarkovaných                                                                               čiarach

                                          Kreslím tvary - str.41na domčekoch nakresliť strechy a záclony do okien a iba druhý riadok - striešky

         domáca úloha : Šlabikár - str.34 - čítať horné písmená/veľké tlačené A, ..../, 

                                                               zajtra doniesť ofotený papierik, na ktorom sú autíčka, budeme v ňom pokračovať, 

                                                               veľký čistý zošit - precvičovať písanie A /zhora!!!/ - tri riadky

 

Z dôvodu epidemiologických opatrení je krúžková činnosť do odvolania pozastavená.

                                            

Piatok 8.10.

MAT - porovnávanie - znamienka väčší, menší, rovná sa

           chýbajúci: str.25 - celá strana /presýpacie hodiny nie/- vysvetliť deťom, že pri väčšom čísle je otvorený zobáčik, pri menšom zatvorený zobáčik a pri                                                     rovnakom počte sú dve rovné čiary

         domáca úloha:  deti si už budú domáce úlohy značiť červenou guličkou!!!   str.26/cv.1 

SJL - práca na novom ofotenom papieriku - domáca úloha - str.13 na papieriku posledná gulička/tretia/ - hríbiky

             Kreslím tvary - str.28 - hrebene

                  domáca úloha - dokončiť hrebene

HUV - poprosím nosiť zošit na HUV

Od pondelka ideme na písmeno A.Deti už budú dostávať ofotené papiere na precvičovanie písmen.Budú tiež musieť nosiť aj písanky VIEM PÍSAŤ 1 - veľké písmená, VIEM PÍSAŤ 2 - malé písmená. Tešíme sa!!!

Štvrtok 7.10.

PVO - str. 6- celá- podľa zadaní v dolnej časti strany

SJL- práca na ofotenom papieriku - d. ú. : str. 8- druhá a tretia gulička - kto nestihol

Streda 6.10.

MAT - chýbajúci : str.24 - celá /v cv.1 - iba ústne porovnávať - koľko je hokejistov a koľko je detí, ktorých je viac? Koľko je z detí dievčat, koľko je chlapcov, koho                                                      je viac?........, cv.2 - dať do krúžku po tri prilby podľa rovnakého typu, cv.3 - žltou farbičkou zakrúžkovať letné športy, modrou                                                           farbičkou zimné športy, potom porovnať,cv.4 - postavy dať do krúžkov : opravár - modrá, kuchárka - červená, učiteľka - žltá, potom                                       rovnakou farbou zakrúžkovať predmety, ktoré potrebujú k svojej práci, presýpacie hodiny - vyfarbovať štvorčeky podľa vlastnej                                                       fantázie - mozaika/

SJL - Šlabikár: chýbajúci str.33 - pomenovať obrázky, ppostupne čítať slová po slabikách, spájať ich do slov a spojiť obrázok so správnym slovom

                         domáca úloha: str.33 - čítať slová po slabikách a spájať ich do slov

         Kreslím tvary: chýbajúci - str.32 - z jedného bodu vychádzajú tri pichliačiky v smere šipky

                        domáca úloha: str.32 - dokončiť

Utorok 5.10.

MAT - chýbajúci: str.22 - celá - porovnávanie / cv.1 - priraďujeme ceruzou myš k počítaču, potom myš vyfarbíme takou farbou, ako je počítač, cv.2 - spájame ceruzou dieťa a telefón - potom mobil a tričko vyfarbiť rovnakou farbou, cv.3 - postupne prečiarkujeme taška - peračník, v každom cvičení na záver povedať čoho je viac, alebo je rovnaký počet, cv.4 - vypracovať podľa zadania v dolnom modrom rámčeku/

                           str.23 - celá - cv.1 - spájať ceruzou, potom vyfarbiť tričko podľa farby dáždnika, cv.2 - spájať do dvojíc zvieratá rovnakého druhu, potom povedať                                            kde je zvieratiek viac, na ktorej strane a o koľko, cv.3 - spájať gaštan s obalom - čoho je viac, o koľko

                                     domáca úloha - cv.4, presýpacie hodiny - kostičku vyfarbiť takou farbou, ako je pri čísle

SJL - Šlabikár - chýbajúci - str.31 - cv.4 - vypracovať podľa zadania

                                            str.32 - pomenovať všetky obrázky, potom čítať slová postupne po slabikách P - E - PE, R - O - RO, PE - RO, PERO /deti, ktoré vedia                                                  môžu prečítať PE - RO - PERO/

                                 domáca úloha - str.32 - čítať slová po slabikách

       Kreslím tvary - chýbajúci: str.30

              

Pondelok 4.10.

MAT - chýbajúci: str.20 - cv.1, 3,presýpacie hodiny /v cv.3 - deti dávajú lietadielka rovnakej farby do krúžkov podľa zadaného počtu/

                            str.21 - celá /v cv.1 - dať správne číslo ceruzou do krúžku,v cv.3 - spočítavajú predmety v prvom rámčeku a v druhom spolu, počet zapisujú                                                      čiarkami/

             domáca úloha: str.21/cv.presýpacie hodiny

SJL - Šlabikár : chýbajúci: str.30 - v cv.1 - podľa zadania /povedať obrázky na akú slabiku sa začínajú a kde počuli takú istú slabiku, dať tam rovnakú značku/

                                                      v cv.2 - vyfarbiť balóniky so slabikami, ktoré deti prečítajú /kto vie, môže to potom prečítať spolu, ako slovo - ako to bolo pri                                                                               motýlikoch/

                                           str.31 - cv.5

                          domáca úloha: str.31/cv.3

           Kreslím tvary - chýbajúci: str.29 - precvičovanie rovných čiar

                                   domáca úloha : dokončiť kto nestihol str.29

 

Piatok 1.10.

MAT -  chýbajúci : str.19 - celá strana - v cv.2 - zadávať deťom - vyfarbi políčko s číslom, ktoré je hneď za číslom 5 zelenou farbičkou, najväčšie číslo vyfarbi žltou farbou, ....

                        str.20/cv.2 - vyfarbovať podľa pokynov - najväčšiu loďku vyfarbi zelenou, psíčkovu loďku vyfarbi modrou, ....potom pospájať loďky tiež podľa zadania - spoj ježkovu loďku s psíčkovou loďkou modrou farbičkou

SJL - Šlabikár: chýbajúci - str.28 - celú vypracovať podľa zadana úloh, cv.2 - pracovať aj s kartičkami

                                          str.29 - celá - v cv.4 - prečítať prvú slabiku potom druhú, kto bude vedieť, môže prečítať aj celé slovo /prečítať prvú slabiku, potom druhú viac krát a dieťa samo príde na to, aké je tam slovo/

                   domáca úloha.: str.29/cv.4 - prečítať slabiky, kto vie, prečíta celé slová /prečítať prvú slabiku, potom druhú viac krát a dieťa samo príde na to, aké je tam slovo/

           Kreslím tvary - chýbajúci: str.26, 27 - precvičovanie rovných čiar

Štvrtok 30.9.

MAT - deti mali Numeriku

SJL - Šlabikár - chýbajúci: str.27 - celá strana - v cv.5 a 6 - pracovať s ružovými kartičkami, vyskladať slabiku a potom slabiky odpisovať z kartičiek

         Kreslím tvary - chýbajúci : str.25

PVO - chýbajúci : str.5 - celá - zadania úloh sú v spodnej časti strany

              domáca úloha : str.5/cv.5 - zadanie je v spodnej časti strany

Poprosím, kto ešte nevyplatil  - príspevok do fondu RZ - 1. dieťa - 20 eur, 2. dieťa a viac detí na škole - 0 eur, sirota, polosirota - 0 eur, škodový depozit - 2 eurá.

Streda 29.9.

MAT - chýbajúci: str.18 - celá - cv.1. - vyfarbovať podľa pokynov a otázok napr. Čo predáva pán v prvom stánku? Koľko slivkových lekvárov je na poličke? Koľko mrkvičiek je v prvej debničke?

                          cv.2 - spojiť čiaroučíslo so správnou debničkou. Na pravej strane sú prázdne debničky, do každej nakresliť taký počet aké má zvieratko číslo                                  takej istej farby napr. kravička má číslo 5 - žlté, tak jemu patrí žltá debnička a do nej sme nakreslili 5 jahôd/my sme si vymýšľali nové ovocie a                                 zeleninu/

                           nakoniec si deti vyfarbili lienku

SJL - chýbajúci: Šlabikár - str.26/cv.1, 3 - v tomto cvičení pracujte s ružovými kartičkami, v prvom riadku vyberte iba samohlásky A, E, I, O, U a tieto nech dopĺňajú, v druhom riadku dopĺňajú rôzne spoluhlásky.To čo napíšu, nech aj skúsia prečítať. po písmenkách M - A - MA , alebo ak vedia môžu hneď celú slabiku

                          Domáca úloha: str.26/cv.2 - vyfarbiť iba tie stromčeky s písmenkom, ktoré vedia prečítať

                 Kreslím tvary - chýbajúci : str.23 - hviezdy - po vybodkovaných čiarach prejsť všetky hviezdy a potom na celú stranu kresliť iba tie jednoduché hviezdy                                                          z troch čiar

                          Domáca úloha: str.23 - dokresliť hviezdy, kto nestihol

 

Utorok 28.9.

MAT- chýbajúci: str.17 - celá - deti ju vypracovávajú ako samostatnú prácu, rodič len prečíta zadanie a vysvetlí, čo tam má dieťa robiť

                                   /zošity detí, ktoré boli v škole som zozbierala, dostanú za to hodnotenie a zajtra im ich rozdám/

SJL - Šlabikár : chýbajúci : str.25 - celá - hovoriť slová, čo vidia na obrázku ako robot po slabikách /aká je prvá slabika?, Aké písmeno je na začiatku slova? Dopísať ho.

cv.5 - deti vyfarbujú len slabiky, ktoré sa im podarí prečítať

d.ú.: str.25/cv.5 - prečítať vyfarbené slabiky /ak dieťa vie, môže prečítať už rovno celú slabiku, ak nie, postupne S  -  A   -    SA /môžte pracovať aj s ružovými písmenkovými kartičkami/

                           Kreslím tvary - chýbajúci - str.19, 20    

                                     d.ú.: str.20 - dokončiť strechu - pracovať v smere šipky

Zajtra sa bude konať triedne ZRPŠ o 17:00h v našej triede.

Zošity na NBV deťom zakupujem ja z triedneho fondu.

 Pondelok 27.9.

SJL -  Šlabikár str: 24 celá

MAT - str: 16 celá

SJL - Kreslím tvary - str: 22 celá,  str: 24 celá - dokresliť 4 kvetinky

Milí rodičia, je tu možnosť, zapísať svoje dieťa do krúžku Numerika, ktorý sa Vaše deti učia aj ako predmet. Išlo by o tréningy priamo na škole počas ŠKD. Kto by mal záujem o viac informácií, prosím kontaktuje p.Demka, na čísle 0915266370.

 

 Piatok 24.9.

MAT - chýbajúci: str: 14 cv.4,5

str: 15 cv. 4,5

SJL - Šlabikár str: 22 -  celá

                        str: 23 - celá

SJL - Kreslím tvary - str: 8 ovečky - D.Ú: dokončiť poslednú ovečku

                                  str: 13 - vrtuľky

Štvrtok 23.9.

MAT - chýbajúci: str: 14 - Presýpacie hodiny -Nájdi päť rozdielov

                            str: 15 - cv.2,3

                            d.ú: str: 15 cv. 1 

SJL - Šlabikár str: 20 -  celá

                        str: 21 - celá

Prvouka: str: 4 V našej škole - celá strana

Na Náboženskú výchovu deti potrebujú čistý zošit A4. 

 

Streda 22.9.

Takže krúžok Anglický jazyk bude každý utorok o 13:30h - p.Fringešová

MAT - chýbajúci:str.14 - cv.1, 2, 3 - vypracovať podľa zadania

SJL - chýbajúci: Šlabikár - str.18 - celá - cv.1 - práca s ružovými kartičkami s písmenami - pri každom obrázku deti ukazujú kartičku s písmenom, na ktoré sa                                                                                  začína, cv.2 - deti píšu písmená, ktoré poznajú /nemusia písať do všetkých štvorčekov, iba koľko vedia/

                                          str.19 - celá - vypracovať podľa zadania /cv.6 - jednoduché obrázky - slnko, auto, lopta, mašľa, okno/

                          Kreslím tvary - str.16, 17

Utorok 21.9.

MAT - chýbajúci: str.13 - celá - vypracovať podľa zadania úloh

                 d.ú.: str.13 - úloha vpravo - presýpacie hodiny, v cv.1 - vyfarbiť obrázky ročných období

SJL - chýbajúci: Šlabikár - str.16 - celá - cv1 - vyfarbiť len korálky s písmenami, ktré dieťa vie prečítať

                                                                cv.2 - vypracovať podľa zadania

                                                                cv.3 - do stonožky napísať písmená z cv.1 - ktoré si vyfarbili

                                          str.17 - celú vypracovať podľa zadaní úloh

                             Kreslím tvary - str.15 - hrozno - prvé 2 kresliť po vybodkovaných čiarach, ďalšie 2 dokresliť bobule na hrozno

                                                      str.21 - kvety - dokresliť na každý kvet lupene podľa predznačenia

 

Preberanie AG samotestov

Termín: 22.9. a 23.9.2021 od 14.00 - 16.30 hod. Pri vchode do hlavnej budovy školy.
Podmienky:
- rúško a vlastné pero,
- AT testy môžu prebrať iba zákonní zástupcovia žiakov, oproti podpisu,
- do budovy vstupuje iba jeden zákonný zástupca,
- nárok na AT samotestovacie balíčky majú iba tí zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záväzný záujem.
Návod na použitie je zverejnený na web stránke školy (v predošlej správe) aj na FB profile školy.

 

Nový zoznam krúžkov: 2021_09_kruzky.pdf (1517326)

    ANJ Semanová/ Kločanková - majú veľa druháčikov, takže pre 1.ročník sa bude musieť zriadiť osobitný krúžok - kto ho bude viesť, kedy, o ktorej Vás budem informovať /zatiaľ to vyzerá na utorok 13:30h/

 

Pondelok 20.9.

MAT - chýbajúci : str.12 - celá - otvorené a uzavreté čiary - vypracovať úlohy podľa zadania

SJL - Šlabikár - chýbajúci : str.14 - celá - cv.1 - pomenovať obrázky, povedať na čo sa začína, jeden obrázok do riadka nepatrí, povedať aký a prečo, prečiarknuť ho

                                                                  cv.2 - spojiť ceruzou obrázok s písmenom, na ktoré sa začína

                                           str.15 - celá - vypracovať podľa zadania, v cv.5 - spojiť iba mačičky a chlapcov

         Kreslím tvary - chýbajúci - str. 12 - aspoň 5x opísať tvar každej šišky v smere šipky

                                                   str.14 - kresliť kopčeky zmrzliny podľa vzoru - horné kornútky 3 kopčeky, spodné kornútky 2 kopčeky, potom si ich môžu vyfarbiť

                                        d.ú.: vyfarbiť kopčeky zmrzliny kto nestihol

Deti dostali papier - Súhlas zákonného zástupcu žiaka s vykonávaním odborných psychologických činností školským psychológom - v prípade, ak by v budúcnosti bolo potrebné niečo riešiť, ale musíme to mať podpísané.

Poprosím, kto ešte nemá, nastrihať kartičky!!!/boli priložené k šlabikáru/

Niektoré deti dostali v piatok vzelávací poukaz, je potrebné ho podpísať a po deťoch mi poslať.

Niektoré deti dnes nemali urobenú d.ú. z piatka, alebo ju mali zle vypracovanú.Poprosím zvýšiť kontrolu a sledovať webstránku.

 

Piatok 17.9.

MAT - chýbajúci: str.10 - celá - vypracovať podľa zadania úloh

                            str.11 - cv.1, 3, 4, 5 - vypracovať podľa zadania 

           d.ú.: str.11/cv.2 - nakresliť jednoduché veci, podľa daného počtu, cv.presýpacie hodiny - nesprávny zápis preškrtnúť

SJL - chýbajúci : Šlabikár - str.12 - rozhovor s deťmi - Ako sa volajú naši kamaráti - Dominik a Zuzka, čo robia, čo maľujú, aké farby použili, koľko je jabĺčok na                                                      strome, .....,   cv.2 - deti vyfarbujú iba tie písmená, ktoré vedia prečítať

                                            str.13 - celá strana podľa zadania

                            Kreslím tvary - str.10 - opíšeme kruhy dookola každej vrtuľky /aspoň 5x dookola každej/ 

Štvrtok 16.9.

MAT - chýbajúci: str. 9 - celá - vypracovať podľa zadia úloh

           D.ú. : str. 9 - úloha presýpacie hodiny

SJL - chýbajúci : Šlabikár - str. 10,11 - pomenovať, čo je na obrázku, aké písmeno počujeme na začiatku slova a keď ho dieťa vie napísať, môže                                                       ho napísať ceruzou do štvorčeka pod obrázkom

            D. ú. : kto ešte nemá, nastrihať priložené farebné papiere k Šlabikáru na kartičky, každú farbu osobitne, spojiť gumičkou a dať do sáčika                             alebo obálky a každý deň mať v taške

PVO - chýbajúci: str. 3 - celá - vypracovať podľa zadaní v spodnej časti strany

Utorok 14.9.

MAT - chýbajúci: str.8 - celá - pojem 1 - čoho je na obrázku o Popoluške 1 - vyfarbiť, precvičovať si prstom, potom farbičkou písať 1 ukrytú v snežienke a v                                                dáždniku, cv.2, 3, 4 - vypracovať podľa zadania

SJL - chýbajúci: Šlabikár - str.8 - celá - rozhovor s deťmi, čo majú oni vo svojom kráľovstve - detskej izbe, ako majú oni zariadenú izbičku, ...

                                                 s čím sa hrajú deti na obrázku - pomenovali sme ich Dominik a Zuzka, čo majú na koberci, čo majú na poličke, v skrinke, ...

                                                  cv.1 - pomenovať obrázky, povedať, čo počuje na začiatku slova a vyfarbiť obrázky

                                           str.9 - celá - cv.2 - nájsť 5 rozdielov a zakrúžkovať ich, cv.3 - nájsť písmeno E a vyfarbiť, cv.4 - prezrieť si písmená abecedy,                                                                                    pomenovať písmená, ak ich poznajú a dopísať ceruzou chýbajúce časti písmen

                           Kreslím tvary - str.7, 8

Deti dostali do žiackej knižky papierik s prístupovým menom a heslom na edupage. Pomocou toho môžete deti vyhlasovať zo stravy, písať ospravedlnenie z neúčasti na vyučovaní, vo vyšších ročníkoch pozerať známky z jednotlivých predmetov, .....

Ak ešte niekto má záujem o nejaký krúžok, napíšte to prosím dieťaťu do slovníčka.

 

Pondelok 13.9.

MAT - chýbajúci: str.7 - celá  - precvičovanie - krivé a rovné čiary, vypracovať podľa zadaní v pracovnom zošite

SJL - chýbajúci : Šlabikár - str.6 - rozhovor s deťmi - čo je pre deti v živote najcennejšie, čo si najviac vážia, čo pre nich znamená rodina, čo všetko pre nich robia                             rodičia, starí rodičia.cv.1 - podľa zadania 

                                            str.7 - pomenovať obrázky a dvojicu, ktorá k sebe patrí, majú niečo spoločné - vyfarbiť štvorček rovnakou farbou, alebo dať k nim                                                                  rovnakú značku napr. krúžok, štvorček, ....

                          Kreslím tvary - str.5 - dúha - najprv ceruzou ťahať po vybodkovaných čiarach, potom si môžu dúhu vyfarbiť

                                                   str.6 - ako skáče kengura Vendula a klokan Skokan, ťahať po vybodkovaných čiarach, potom dieťa už samo kreslí čiary, snažiť sa kresliť veľké skoky podľa prvého predznačenia

 

Naša škola ponúka niekoľko záujmových útvarov - krúžky /viď príloha/ po vyučovaní, na ktoré máte možnosť zapísať svoje deti. Ak máte o nejaký z nich záujem, napíšte mi to prosím do slovníčka. Vyberajte si z krúžkov určených pre prvý stupeň.

ZAUMOVE UTVARY_2021_22_01.docx (15051)

 

 

Piatok 10.9.

MAT - chýbajúci : str.6 - celá - Klásť deťom otázky typu: Kto je hneď za dievčatkom so žltými vlasmi? Koľko detí je za prvým dievčatkom?.......

                                                Pracovať podľa pokynov: Vyfarbi dievčatko, ktoré je hneď za chlapcom na retiazkovom kolotoči s červenou šiltovkou.

                                                Úlohy 2, 3, 4 vypracovať podľa zadania v zošite.

                                                 Doplňujúca úloha - presýpacie hodiny - dokresliť ceruzou chýbajúce prvky

             d.ú.: str.6 - Niektoré deti nestihli vyfarbiť obrázok v 1.úlohe - dokončiť. Majú tam pečiatku DOMÁCA  ÚLOHA .

SJL - chýbajúci : Šlabikár: str.5 - celá - pracovať podľa zadaní v učebnici 

                   d.ú.: str.5 - niektoré deti niečo nestihli - dokončiť

                            Kreslím tvary : str.4 - ťahať ceruzou po vybodkovaných čiarach, potom si melón môžu vyfarbiť

Poprosím Vás, aby deti mali každý deň v taške malý slovníček a žiacku knižku.

Deti dostali do slovníčkov /kto nemal slovníček, dostal do žiackej knižky vzadu/ rozvrh hodín, podľa ktorého už budeme fungovať od pondelka.

COVID opatrenia - od pondelka  13.09.2021 bude okres Michalovce v Covid semafore označený oranžovou farbou. Z toho vyplýva povinnosť rodičov predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Môžete tak urobiť prostredníctvom Edupage, alebo dané Vyhlásenie vytlačiť , podpísať a dieťa ho prinesie v pondelok 13.09.2021 do školy a odovzdá triednej učiteľke. Následne tá istá povinnosť vyplýva aj keď dieťa nie je v škole viac ako tri dni. Do počtu vymeškaných troch dní sa zarátava aj sobota a nedeľa, t.j. ak dieťa chýba v piatok, tak je povinnosťou rodiča preukázať bezpríznakovosť najneskôr v pondelok, alebo v iný deň pri nástupe dieťaťa do školy.

VYHLÁSENIE_BEZPRÍZNAKOVOSŤ (1).docx (23334)

 

Prajem Vám všetkým pekný víkend.

Štvrtok 9.9.

MAT - chýbajúci: str.5 - celá - určovať najmenší a najväčší predmet a vyfarbiť ich /môžte aj určovať počet /

                                                v úlohe 2 a 3 nakresliť ceruzou podľa zadania väčší alebo menší predmet

SJL - chýbajúci: Šlabikár : str.4 - celá - vypracovať podľa zadaní

                          Kreslím tvary - str.3 - ceruzou ťahať po vybodkovanej čiare v smere šipky, potom môžte zobrať farbičky, to isté urobiť s farbičkami a vytvoriť si                                                                 farebný svet /5 farieb/ 

PVO - chýbajúci: str.2 - celá - 1úloha - rozprávať sa o tom, ktorá škola sa podobá našej, v čom sa podobajú, v čom sa odlišujú

                                                2úloha - Aké predmety predstavujú obrázky a potom ich vyfarbiť podľa rozvrhu pod obrázkami, do môjho rozvrhu nakresliť obrázky, ktoré predstavujú náš štvrtkový rozvrh - teda - TSV-lopta, MAT - počítadlo, SJL - kniha, PVO - list, NBV - srdiečko

                                            d.ú.:    Moje poznámky - dieťa podľa obrázkov má vedieť povedať, čo saučíme v škole a aké sú to predmety

Poprosíme, aby už rodičia nevstupovali do budovy školy. Za pochopenie ďakujeme.

Niektoré deti dnes nemali v škole Šlabikár a Prvouku - učíme deti samostatnosti - chystajte veci do školy spolu s ďeťmi, aspoň sa naučia, ktoré knihy potrebujú na ten predmet a potom si to už budú chystať deti samé a vy im to už len skontrolujete.

Pri písaní, kreslení upozorňujte deti na správne držanie ceruzky - stačí povedať "do zobáčika" - oni už vedia ako.   

Zajtra budeme mať: MAT, SJL - vždy nosiť spolu aj Šlabikár aj Kreslím tvary, HUV - knihy budú ostávať v škole, doniesť zošit na hudobnú výchovu, tiež si ho      budeme nechávať v škole.                                                        

Streda 8.9.

MAT - chýbajúci: str.4 - celá - pracovať podľa pokynov - napr. Kde na obrázku je kravička? vľavo - potom vyfarbiť. Koľko je na obrázku prasiatok? Kde sa nachádzajú v našom obrázku?

SJL - chýbajúci: Šlabikár str.3 - celá - dieťa vraví celou vetou : V našej škole máme žabky. -  Ak sa to dieťaťu zdá smiešne, dá si k tomu hviezdičku.

                          Kreslím tvary - str.2 - posypať mak na vianočky - robiť bodky

Dnes bez d.ú.

Zajtra budeme mať : MAT, SJL - Šlabikár+Kreslím tvary, PVO - Prvouka - doniesť Pracovný zošit                        

Utorok 7.9.

MAT - chýbajúci: str.3 - celá - zadávajte dieťaťu úlohy napr.Čo je vpravo - vľavo - hore - dole na obrázku?Koľko je vľavo stromov?Koľko je vpravo detí?.........A    

                                               potom to vyfarbiť

           d.ú.: str.3 - vyfarbiť všetky osoby na obrázku

SJL - chýbajúci: Šlabikár: str.2 - celá - Pýtajte sa detí, čo vidia na obrázku a či to môžu stretnúť cestou do školy - ak áno, nech si dajú k tomu červenou farbičkou                                                                   guličku. 

                                                             Ak vedia a chcú, môžu si ku každému obrázku, do malého štvorčeka napísať, na aké písmeno sa to začína. Potom nech si                                                                   vyfarbia  tie obrázky, pri ktorých majú červenú guličku.

                             zošit - Kreslím tvary - str.1 - ceruzou ísť po vybodkovanej čiare a pokračovať  - ťahať voľnou rukou po celom papieri    

 

Zajtra budeme mať : 1.hod.: SJL - Šlabikár , Kreslím tvary

                                  2.hod.: MAT - veľký pracovný zošit

                                  3.hod.: VYV - všetko máme v škole                            

Pondelok 6.9.

Poprosím rodičov detí, ktoré nemajú na pracovných zošitoch vypísané mená, aby ste tak urobili. Občas zošity pozbieram, aby som vedela, komu zošit patrí.

Ktorí ste mi ešte nevyplatili za učebnice z Anglického jazyka, môžte zajtra raáno, alebo pošlite po deťoch.Suma je 6,50eur.

Zajtra budeme mať 1.hod.: MAT - veľký pracovný zošit

                            2.hod.: SJL - Šlabikár, Kreslím tvary

                            3.hod.: TSV - doniesť úbor - ráno zavesiť na vešiačik, kde si deti zavesia vetrovku, bundu /aby si to svoje poznali/, úbor označiť menom,                                                       ukázať ho dieťaťu, aby vedelo, aké má vrecúško na telesnú výchovu