Piatok

Ráno zraz na hlavnom školskom dvore o 7:45h. Do tried pôjdeme asi o 8:30h. Po deti môžte prísť o 9:00 - 9:15h.

Zajtra doniesť vypísané prihlášky na stravu na ďalší školský rok. Šeky je potrebné vyplatiť do 25.augusta.

 

 

Utorok 25.6.

Zábudlivci - doniesť knihy na odvzdanie

                     doniesť peniaze za fotky a USB - kto si objednal

                     chýbajúci doniesť knihy

                     doniesť podpísané papieriky ohľadom NBV/ETV

                     doniesť si písanku 2 do školy kto nemá a doma dopísať aspoň 2 strany za dnes a včera

Pondelok  17.6.

MAT - chýb.: PZ str.58,59, 60

           d.ú.:PZstr.59 - dokončiť celú stranu

           opakovať celoročné učivo - vo štvrtok písomka - výstupný test /čísla do 100, porovnávanie, sčítanie a odčítanie bez prechodu s prechodom vedľa seba i 

           podseba, geometria - bod, priamka, polpriamka, úsečka - presné rysovanie úsečiek/

SJL - zajtra celoročné opakovanie - výstupný test /doplniť do slov rozlišovacie znamienka, doplniť do slov e - ä, tvrdé/mäkké spoluhlásky - doplniť i/í alebo y/ý, 

          vety - oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, jedno a viac slabičné slová/

 

PVO - chýb.:str.66 - prečítať

                    str.67/cv.3, 4

                   str.68 - prečítať

                   str.70 - prečítať

                   str.71/cv.5, 6

          d.ú.:   str.69/cv.3, 4, 6

Z toho dôvodu, že 5 detí sa nezúčastnilo výletu, navýšila sa suma za autobus o 1 euro naviac. Za pochopenie ďakujem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žé

Streda 13.6.

MAT - chýb.:uč.str.74/cv.4, str: 75/cv.1,4,6

PZ str.57/cv.3,4,5

 

Streda 12.6.

MAT - chýb.:uč.str.74/napísať nadpis : Sčítanie dvojcif.čísla a jednocif. čísla s prechodom cez 10

                                   cv.1 

                                   napísať nadpis : Odčítanie jdnocif. čísla od dvojcif. čísla s prechodom cez 10

                                    cv.1

                       PZ str.55/cv.1, 3

              d.ú.: PZ str.57/cv.1, 2

Zajtra súťaž : Viacboj - Jakub, Šimon, Miško, Viktorka - športové oblečenie v čom budú súťažiť, šiltovka, vak, desiata, veľa vody - ale tam aj bude, doma ráno natrieť krémom  s vysokým faktorom /najlepšie by bol 50 - tka faktor/

Ostatní si donesú do školy iba MAT.

 

V piatok Deň rodiny - ŠKD do 15:00h, zraz na Medvedej hore - reštaurácia Anima o 16:00h /alebo kto kedy a ako môže/, doniesť si poprípade jedlo/opekanie/ a pitný režim. Tešíme sa na Vás Kolektív 2.C.

 

Utorok 11.6.:

OZNAM !!!!

Z dôvodu zhoršených klimatických podmienok bude ŠKD do 15:00 hod. /CELÝ TÝŽDEŃ/

MAT - chýb.: uč.str.73 - napísať nadpis : Sčítanie a odčítanie dvojcif. čísla a celej desiatky

                                                                  cv.1 - sčítanie

                                                                  cv.1 - odčítanie

                     PZ str.55/cv.2, 4

                      uč.str.75 - napísať nadpis : Sčítanie a odčítanie dvojcif. čísel bez prehodu cez 10

                                       cv.1 - sčítanie

                                       cv.1 - odčítanie

                d.ú.: PZ str.56 - dokončiť celú stranu

PVO - chýb.: str.63 - celá

                       str.64/cv.1

                       str.65/cv.3 - dokončiť za d.ú

Pondelok 10.6.:

MAT - chýb.: uč.str. 72/ napísať nadpis Písomné počítanie

                                                               Sčítanie a odčítanie jednocif. a dvojcif. čísla s dvojcif. číslom bez prechodu cez 10

                                                               cv.1 - sčítanie - počítať podľa vzoru v učebnici

                                                               cv.1 - odčítanie - počítame vždy od jednotiek a vždy zdola. Pýtame sa otázkou A koľko je do?  napr. 6 a koľko je do 8?

                    PZ str.54

                    uč str.72/cv.5 - sčítanie

                                   cv.2 - odčítanie

           d.ú.: dokončiť príklady z učebnice

SJL - chýb.: str.106/cv.1, 2, 3, 5, 7, 8 - všetky ústne

Vo štvrtok pôjdu deti - Jakub, Šimon, Viktorka na 4.ZŠ reprezentovať školu vo viacboji. Na našej škole ich z obedov vyhlásime a obedovať budú na 4.ZŠ. Nech prídu do školy už v tom oblečení, v ktorom budú športovať.

 

V piatok 14.6.2019 by sme mali mať Deň rodiny.Poprosím rodičov chýbajúcich detí, aby mi telefonicky potvrdili účasť/neúčasť.V prípade malej účasti sa to ruší.

 

V pondelok 17.6.2019 pôjdeme s deťmi na školský výlet Košice - Čermeľ - Detská železnica - Údolie Manitov.

Je to celodenný výlet, predpokladaný návrat je 15:00 - 15:30h. Cena je 15, 50eur /+vreckové, ak chcete deťom dať/ : Autobus - cca 8eur, vláčik - 3eurá, Údolie Manitov - 2 hodiny Animátori Indiáni - 3, 50eur, paintballová strelnica - 1 hodina - 1euro. Obed nebudeme mať, takže zabaliť deťom viac jedla /je tam aj bufet, môžu si tam niečo kúpiť/. Nezabudnúť deťom pribaliť preukaz poistenca!!!

 

 Štvrtok 6.6.

SJL - str: 102/cv.2 - písomne

       str.103/cv.1,2,3,4,5 - ústne

DÚ: str:104/cv.9

ČÍT - str. 98,99 - Ako si mačky kúpili televízor

PVO - chýb.: 62 celá DÚ: str:62/cv.10 -  dokresliť vlastnú dopravnú značku

MAT - Uč. str: 70 cv. 10, 11, 12 - písomne 

DÚ: str. 70/ cv.15

 

 

 

 

 

Streda 5.6.

MAT - chýb.: uč.str.70/cv.13, 14, 19, 20

                     PZ str.52 - celá

         d.ú.:PZ str.53 - dokončiť celú stranu

 V piatok 7.6. budeme mať slávnostný zápis prvákov. Deti budú opäť vystupovať. Nech si donesú do škoy biele ponožky-chlapci, biele podkolienky-dievčatá a bielu obuv ako mali na Akadémiu.

Utorok 4.6.

MAT - chýb.: uč.str.69/cv.2 - napísať nadpis a počítať podľa vzoru v učebnici

                     PZ str.51 - celá

                           str.50/cv.3

           d.ú.: PZ str.50/cv.4, 5

PVO - chýb.: str.60, 61 - celé

           d.ú.: str.59/cv.5

                   str.61/cv.3

ČÍT - str.97, 98 - prvý odstavec po  ...... áno, áno."

 V piatok 7.6. budeme mať slávnostný zápis prvákov. Deti budú opäť vystupovať. Nech si donesú do škoy biele ponožky-chlapci, biele podkolienky-dievčatá a bielu obuv ako mali na Akadémiu.

Štvrtok 30.5.

MAT - chýb.: PZ str.49 - celá

          d.ú.: PZ str.50/cv.1, 2

Zajtra vrámci vyučovania pôjdeme s deťmi do kasární - Deň otvorených dverí. Prísť v športovom oblečení, vak, desiata, voda, šiltovka, pršiplášť alebo skladací dáždnik.

Streda 29.5.

MAT - chýb.: uč.str.68/cv.8 - počítať podľa druhého vzoru - rozložiť obidve čísla na desiatky a jednotky, najprv sčítať desiatky potom jednotky a sčítať to spolu

                                 cv.13

                    PZ str.48 - celá

          d.ú.: PZ str.48/cv.1,2

SJL - opakovanie mäkkých a tvrdých spoluhlások - zajtra písomočka

 

Zajtra cez prvú až tretiu hodinu pôjdeme s deťmi do Msks - každoročne sa tam koná Medzinárodný festival základných škôl, kde vystupujú aj deti z našej školy. Deti nech si donesú do školy len MAT a SJL.

 

V piatok vrámci vyučovania pôjdeme s deťmi do kasární - Deň otvorených dverí. Prísť v športovom oblečení, vak, desiata, voda, šiltovka, pršiplášť alebo dáždnik.

 

Deti majú v slovníčkoch, kto nemá, tak v žiackej knižke nalepené papieriky ohľadom Dňa rodiny. Poprosím potvrdiť účasť/neúčasť.

 

Utorok 28.5.

MAT - chýb.: uč.str.67 - napísať nadpis

                                    - cv.1 iba tie spodné príklady z dvojice, počítať podľa vzoru

                      PZ str.47 - celá

PVO - str.58/cv.1,2

ČÍT - str.96

 

Pondelok 27.5.

MAT - chýb.: PZ str.46 - celá

                     uč.str.66/cv.1, 2, 3, 4, 5, 10 - písať len do knihy ceruzou, pri slovných úlohách len príklad pod text

           d.ú.: uč.str.66 - kto nestihol

SJL - chýb.: str.101/cv.8 - ústne

                                cv.9 - písomne

Piatok 24.5.

MAT - chýb.: uč.str.64/cv.14, 15

                          str.65/cv.19

                      PZ str.45

ČÍT - str.94, 95

SJL - chýb.: str.101/cv.6

           d.ú.: str.101/cv.7

V pondelok sa fotíme!!!

Štvrtok 23.5.

MAT - chýb.:PZ str.42, 43, 44 - aj zo včera

           d.ú.: str.42/cv.1, 2, 3 - kto nestihol

SJL - chýb.: str.100/cv.1 - písomne

                                cv.2, 3, 4, 5 - ústne

PVO - chýb.: str.56 - celá

                      str.57/cv.5

           d.ú.: str.57/cv.6 - dopísať na čiaru

                             cv.7, 8

            V utorok bude opakovanie učiva o živočíchoch od str.44 po str.55

V pondelok 27.5.2019 sa budeme počas vyučovania fotiť. Nezabudnúť sa pekne obliecť.

Pondelok 20.5.

MAT - chýb.: uč.str.63/cv.1 - napísať nadpis do zošita a počítať podľa vzoru

                      PZ str.41 - celá

            d.ú.: str.41 - dokončiť celú stranu

SJL - chýb.: str.97 - napísať nadpis do zošita

                              - cv.1, 2 - ústne

                              - napísať poučku v žltom rámčeku do zošita

                              - cv.8, 9 - ústne

                              - cv.6 - písomne

Zajtra :

Vystupujúci: doniesť iba vak s desiatou, vodou. Po prvej hodine pôjdeme do Msks. Od 9:00 - 12:00h budeme mať generálku. Potom pôjdeme na obed. Od 14:00 do 15:00h bude príprava dievčat - účes a potom sa presunieme do Msks. Veci si odnesieme už ráno do šatní v Msks.

Nevystupujúci: Do školy si vziať vak, desiatu, vodu, peračník, knihu na čítanie, omaľovánku, .../zamestnanie na celé doobedie/, deti budú rozdelené do vedľajších tried.

Piatok 17.5.

PVO - chýb.: str.54, 55

                      str.52/cv.prečítať horný text, cv.1

            d.ú.: str.52, 53/cv.3

MAT - uč.str.61/cv.2, 6

Došiel nám toaletný papier, každé dieťa nech donesie 1 kotúč toaletného papiera.Ďakujem.

Štvrtok 16.5.

MAT - chýb.: PZ str.40/cv.2,3,5

           Opakovať sčítanie a odčítanie dvojcif. s jednocif. číslom s prechodom cez 10!

Prvouky si deti nechali v škole zajtra s nimi budeme pracovať

 

Streda 15.5.

MAT - chýb.: uč.str.62/cv.11 - počítať podľa vzoru

                                    cv.14

                      PZ str.38, 39

           d.ú.: uč.str.62/cv.18

                   PZ str.40/cv.1, 4

SJL - chýb.: str.94 - napísať nadpis

                                cv.1, 2 - ústne

                             - prepísať poučku na str.95

                   str.95/cv.4 - prečítať vety v mráčikoch

                            cv.5 - písomne

                            cv.6, 7, 8

                  str.96/cv.cv.9, 11, 12, 13 - všetky ústne

          d.ú.: str.96/cv.2 - lienka

Zajtra , kto ešte nedoniesol bielu obuv, biele ponožky-chlapci, nezabudnúť!!!

Utorok 14.5.

MAT - chýb.: zo včera a dnes - PZ - G: str.7/cv.2, 3

                                                              str.9/cv.1

                                                              str.10/cv.1, 2, 3

                                                              str.11/cv.3

                                                              str.12/cv.1,

                                                              str.13/cv.2, 5

                                                              str.13/cv.2, 3

                                             uč.str.61/cv.1 - napísať nadpis a počítať podľa vzoru

                                             PZ str.37 - celá strana

                 d.ú.: str.37 - dokončiť celú stranu

V piatok - opakovanie Sčítanie a odčítanie jenociferného čísla s prechodom cez 10

PVO - chýb.: str.48/cv.1, 2

                     str.50/prečítať horné texty, cv.1

            d.ú.: str.51/cv.4, 5

Vo štvrtok bude kostýmová skúška vrámci vyučovania, doniesť : chlapci - bielu obuv, biele ponožky, vešiak

                                                                                                        dievčatá - bielu obuv, gumku do vlasov, vešiak /podkolienky už majú zakúpené v škole/

Veci dať do tašky a všetko označiť menom, priezviskom, triedou, pretože všetko už ostáva v škole. 

P.S.: Nezabudnúť si rodičia zakúpiť vstupenky na Akadémiu.

Utorok 7.5.

MAT - chýb.: G:str.2/cv.4

Pozrite si nové oznamy!

Pondelok 6.5.

MAT - chýb.: Geometria: PZ str.P1, P2

                                              str.2/cv.1, 2

            d.ú.: str.1

SJL - chýb.: str.92/cv.5 - ústne

                              do zošita napísať nadpis Oznamovacie vety, prepísať do zošita poučky v žltom rámčeku

                               cv.6, 8 - písomne

                               cv.7, 9, 10 - ústne

           d.ú.: str.93/cv.11

ČÍT - str.107

ZAJTRA PVO OPAKOVANIE!

Piatok 3.5.

MAT-Uč. str.60/cv.1 a, b, 

                         cv. 4 - zápis, príklad, odpoveď

                          cv.5 - 1, 2 stĺpec

ČÍT - str.106

SJL - opakovať mäkké a tvrdé spoluhlásky - písanie i/y - vo štvrtok písomočka

Štvrtok 2.5

MAT - PZ str.35 - celá

ČÍT - str.92, 93 - naučiť sa báseň naspamäť /možnosť výberu O uspávanke, Mamičkino poď/ do pondelka

PVO - v utorok opakovanie - kostra, svaly

 

Utorok 30.4.

MAT - Uč. str.58/cv.14,18 - písomne

Pondelok 29.4.

MAT - PZ str.30/cv.1, 2, 3

SJL - zistiť meno, priezvisko a celú adresu toho, komu napíšeme list

ČÍT - str.88, 89

 

Zajtra 30.4.2019 o 16:00h sa bude konať triedne rodičovské združenie.

Za tričká k 30. výročiu do piatku doniesť peniaze. Cena za tričko je 8 eur.

 

PIATOK 26.4.

MAT - chýb.: uč: str. 59/cv.29, 32  ústne,  písomne PZ str. 34, 36 /Str. 35 preskočiť/

SJL - chýb.: str. 88, 89

ČÍT - str. 87

ŠTVRTOK 25.4.

MAT - chýb.: uč: str. 59/cv.22, 26, 27,28 - ústne,  písomne PZ str. 33 - 1, 2, 3, 

DÚ:str: 33/cv.4,5

SJL - chýb.: str. 86, 87

PVO: str: 44, 45

ČÍT: str: 86

STREDA 24.4.

MAT - chýb.:  PZ str. 32 - celá strana

 

STREDA 17.4.

MAT - chýb.: uč: str. 57/cv.8,10 písomne PZ str. 31 /str.30 nie/

SJL - chýb.: str. 84,85

 

UTOROK: 16.4.

MAT - chýb.: uč: str. 57/cv.6,7 - písomne PZ str. 29

ČÍT - 84, 85 

 

PONDELOK:15.4.

MAT - chýb.: uč. str: 57/cv.2 - písomne, PZ str. 28

 

Streda 10.4.

MAT - chýb.: PZ str.26 - celá

SJL - chýb.: str.83/cv.4, 5

Pondelok 8.4.

MAT - chýb.uč. str.56/cv.16

                   PZ str.25/cv.3, 5, 6

           d.ú. : tiež to čo pre chýbajúcich, podľa toho, kto koľko stihol

SJL - chýb.: str.83/cv.1 - ústne

                              cv.3

          d.ú.: str.83/cv.2 - dokončiť

ČÍT - str.91