Utorok 10.12.

SJL - chýb.: str.36 - napísať slovo myslieť zeleným a k nemu všetky odvodené slová z cv.17

                              - cv.18

MAT - chýb.: PZ str.44 - celá

 

Vianočná besiedka bude 17.12.2019 o 16:15hod. v našej triede.

Pondelok 9.12.

MAT - chýb.:PZ str.43 - celá

Doniesť peniažky za fotky - 4 eurá

                             za kino 20.12. - Ľadové kráľovstvo 2 - 2, 50 eur

Zajtra si doniesť MAT, SJL , potom o 9:00h pôjdeme do kina na divadlo Cliparton. Keď sa vrátime niektorí majú mat. olympiádu - pytagoriádu / 4 - 5 hodina/, niektorí majú súťaž v plávaní - nezabudnúť si vziať veci na plávanie /10:15h /.

Štvrtok 5.12.

MAT - chýb.: uč.str.35/cv.1, 4

                     PZ str.42 - celá strana

            d.ú.: dokončiť str.42 celú

SJL - chýb.: str.34/cv7, 8, 9 - všetky ústne

                    str.35/cv.10 - písomne

                              cv.12, 13, 15, 16 - ústne

                              cv.14 - písomne

    Zajtra sa fotíme!!! /individuálne fotky a spoločná, cena 4eurá/. Pekné oblečenie a mikulášsku čiapku!!!

Streda 4.12.

ČÍT - str.21 - 25

MAT - uč.str.34/cv.1, 4

PDA - str.19 - pozrieť palubný denník, poznámky v zošite

            d.ú.: str.20/cv.4, 6

Utorok 3.12.

MAT - chýb.:PZ str.39, 40

SJL - chýb.: str. 34/cv.6b - prepísať všetky slová

ČÍT - str.16 - 20

Pondelok 2.12.

MAT - chýb.: PZ str.38/cv.3 / iba napísať príklad /, 5

                           v strednej časti pracovného zošita sú cvičné strany na počítanie príkladov - stĺpec 21, 22, 23, 26, 29, 30

           d.ú.: dokončiť všetky stĺpce / 21, 22, 23, 26, 29, 30 /

SJL - Písanka - dopísať stranu 11 do konca týždňa, v pondelok doniesť

Piatok 29.11.

MAT - chýb.: uč.str.32/cv.3, 5 - ústne

                                    cv.7 - písomne

                      PZ str.36/cv.1, 3

                            str.37/cv.4, 5

            d.ú.: PZ str.38/cv.1, 2 - kto nestihol

VLA - str.16 - prečítať a vedieť porozprávať

          chýb.: str.17/cv.1, 2

          d.ú.: str.17/cv.3, vlastné poznámky

SJL - chýb.: str.33/cv.2, 4 - ústne 

                              cv.5 - písomne

Štvrtok 28.11.

MAT - chýb.: str.36/cv.1, 3

                     str.37/cv.1, 2, 3

                     uč.str.31/cv.4

SJL - str.33 - napísať nadpis a zeleným perom napísať všetky vybrané slová po m

ČÍT - po str.15

Streda 27.11.

ČÍT - čítať po stranu 12 - vrátane

PDA - chýb.: str18/cv.5, 6

          d.ú.: str.18/cv.7, 8, moje poznámky /cv.7, 8 - informácie zistiť pomocou internetu/

                  str.16 - pozrieť palubný denník, poznámky v zošite a vedieť o tom porozprávať

Pondelok 25.11.

SJL - niektorí dopísať písanky str.8, 9 do konca týždňa, doniesť v pondelok

          opakovať vybrané slová

MAT - chýb.: uč. str.29 - napísať nadpis a napísať násobenie  a delenie 4 podľa vzoru v zošite násobenie a delenie číslom 1, 2, 3

                                     - cv.3 - ústne

                     PZ str.35 - celá

             d.ú.: PZ str.36/cv.2, 4, 5

 

Piatok 22.11.

MAT - chýb.: uč.str.27/cv.10, 11

                      PZ str.34 - celá

           d.ú.: PZ str.34 - dokončiť celú stranu

                   kto už má PZ robí uč.str.28/cv.5

VLA - str.14 - prečítať

            chýb.: str.15/cv.1

           d.ú.: str.15/cv.2, vlastné poznámky

SJL - opakovať vybrané slová po b, v utorok bude kontrolný diktát a samostatná práca

Štvrtok 21.11.

PDA - str.17/cv.4

MAT - chýb. uč.str.26/cv.2, 6, 5

                     PZ str. 32/cv.4, 5

                               33/cv.3, 4, 5

              d.ú.: PZ str.33/cv.2

SJL - chýb.: str.32/cv.4, 5, 7, 8 - všetky ústne

           d.ú.: str.32/cv.1 - palec, nalepiť do zošita  inzerát z novín

                    precvičovať vybrané slová po b

Pondelok 18.11.

MAT - chýb.: uč.str.24/cv.2, 4

                          str.25/cv.3

 

Piatok 15.11.

MAT - chýb.: PZ str.32/cv.1, 2, 3

                           str.33/cv.1

            d.ú.: PZ str.30/cv.2, 3, 4, 5

                          str.31/cv.3

SJL - chýb.:30/cv.1 -3 palec

           d.ú.: dokončiť cv. 7 na ofotenom papieri

ČÍT - str.118, 119     

Štvrtok 14.11.

MAT - chýb.: PZ str.30/cv.1, 31/cv.1

                      uč.str.23/cv.2, 5

           d.ú.: PZ str.31/cv.2, 4

ČÍT - str.120, 121                

SJL - chýb.: str.30/cv.23, prepísať diktát zelenou zakrúžkovať vybrané a odvodené slová           

Streda 13.11.

MAT - chýb.: PZ str.28, 29 - celé strany

           d.ú.: PZ str.29/cv.5

PDA - chýb.: str.15 - celá

Utorok 12.11.

SJL - chýb.: str.29/ napísať nadpis - Dobytok, kobyla, býk - zeleným

                               cv.17 - ústne

                               cv.18 - písomne

                                napísať nadpis - bývať - zeleným

                                cv.19 - vypísať všetky slová a y/ý dať zeleným perom

                                 cv.20

            d.ú.:str.30/cv.22

MAT - chýb.: uč.str.18/cv.2 - ústne

                                    cv.4 - písomne

                           str.19/cv.1, 3 -ústne

                                     cv.6 - písomne

                           str.20/cv.1, 2a, 3, 6 - ústne

                           str.21/cv.1 - ústne

Pondelok 11.11.

MAT - PZ str.27/cv.4, 5

Piatok 8.11.

MAT - chýb.: PZ str.26

        - niektorí opakovať sčítanie a odčítanie pod seba!!!!!!!

SJL - chýb.: str.27/cv.7, 8 - ústne

                    str.28/cv.9, 10 - písomne

                              cv.11a/ - ústne

          d.ú.: str.28/cv.12, 14

                   opakovat slová s r/ŕ, l/ĺ

ČÍT - str.37, dokresliť obrázky

VLA - opakovanie str.10 - 13


Štvrtok 7.11.

MAT - zajtra opakovanie sčítanie a odčítanie pod seba

SJL - chýb.: str.27/cv.4 - ústne

                              cv.5 - písomne

          d.ú.: str.27/cv.6 - dokončiť

Streda 6.11.

ČÍT - str. 41, 42 

         dokresliť obrázok kto nestihol

PDA - str.12, 13

          pozrieť palubný denník a poznámky v zošite a vedieť o tom porozprávať

MAT - naučiť sa poznámky v zošite o matematických operáciách

        

Utorok 5.11.

MAT - zopakovať rysovanie úsečiek a sčítanie a odčítanie pod seba

SJL - chýb.: str.26 - napísať nadpis a zelwným perom prepísať všetky vybrané slová po b z učebnice

                                cv.2 - písomne

         d.ú.: str.27/cv.3

ČÍT - str.39, 40, vedieť čo je povesť /zo zošita/, chýb. poučka je na str.38

Pondelok 4.11.

MAT - chýb.: PZ str.25/cv.2, 3, 4

           d.ú.: PZ str.ľťúcv.1, 5

SJL - chýb.: str.24 - prepísať hornú poučku

                     str.25 - napísať nadpis

                               - prepísať poučku

                                - cv.1, 3 - ústne

          d.ú.: str.25/cv.2b

Piatok 25.10.

MAT - chýb.: uč.str.15/cv.1, 2, 5, 6 - všetko urobiť ceruzou do knihy/napísať príklad na násobenie/

                     PZ str.23 - celá

SJL - chýb.: str.23 - napísať nadpis, poučku v zelenom rámčeku

                              cv.1, 3

            d.ú.: str.23/cv.4

VLA - str.10, 11 - poznať hlavné a vedľajšie svetové strany

               d.ú.: str.11/cv.2 - dokončiť, 3, 4, vlastné poznámky

ČÍT - str.35, dokresliť obrázok pre deduška

Štvrtok 24.10.

MAT - chýb.: uč.str. 14/cv.1, 3 - ústne

                                      cv.4 - písomne podľa vzoru

                      PZ str.22 - celá

SJL - chýb.: str.22/cv.4, 5, opakovanie s Opkom Hopkom

ČÍT - str.34

         do zošita prepísať prvú časť básne pre deduška

Strreda 23.10.

MAT - chýb.: uč.str.13/cv.1, 2 - počítať podľa vzoru

                      PZ str. 21

ČÍT - str.33, dokresliť obrázok

Utorok 22.10.

MAT - chýb.:PZ str.20/cv.1, 2

           d.ú.: PZ str.20/cv.3, 4

SJL - chýb.: str.21 - prepísať poučku v spodnej časti strany

                    str.22/cv.3

          d.ú.: str.22/cv. 1 - palec

ČÍT - str. 31, 32

               nakresliť ako asi vyzaral výmyselník

Zajtra kto môže doniesť už vyrezané  tekvice. V škole si ich ozdobíme /doniesť ozdoby podľa vlastného výberu/

Pondelok 21.10.

MAT - precvičiť rysovanie úsečiek

Štvrtok 17.10.

MAT - chýb.: Geo - PZ str.3

SJL - chýb.: str.19/cv.15, Opakovanie s Opkom Hopkom doplniť mäkčene

ČÍT - str.29, 30, 31 - 1. obraz

Streda 16.10.

PDA - chýb.: str.10/cv.2

                     str.11/ dokončiť vetu - moje poznámky

            d.ú.: str.10 - palubný denník - prečítať

                     v zošite vedieť porozprávať podľa obrázka o kolobehu vody

                     opakovanie od začiatku knihy po kolobeh vody

 

Sobota - svadba - kto vystupuje: 18:15h reštaurácia Family - bývalý Slovakotex

                                                     dievčatá - biele tričko, nariasená sukňa, biele silonky, cvičky /sandálky

                                                     chlapci - biele tričko, rifle, topánky - ak nemá botasky

Utorok 15.10.

MAT - chýb.:Geometria - PZ str.1, 2

          d.ú.: str.2/cv.3, 4

                  doniesť malý čistý zošit

SJL - chýb.: str.19/cv.14 - pozrieť

          d.ú.:str.19/cv.3 palec - podľa cv.14

ČÍT - str.28, dokresliť obrázky Albatros - vták, loď, lietadlo, rušeň /chýbajúci zadať na internete albatros, dať si obrázky a podľa toho nakresliť/

PVC- VYV - doniesť materiály na šarkana podľa vlastnej fantázie / /kto má možnosť doniesť veľký kartón/

Piatok 11.10.

MAT - deti mali samostatnú prácu - opakovanie 2.ročníka

SJL - chýb.: str.18/napísať druhú poučku, cv.11, 12, napísať druhú poučku

           d.ú.: str.19/cv.1 - palec

                   v pondelok bude opakovanie - Abeceda

ČÍT - napísať prvú alebo druhú časť básne a zvýrazniť jeden verš

        

Štvrtok 10.10.

MAT - chýb.: uč.str.11/cv.2 - formou príkladou, 3, 4 - písomne

SJL - chýb.: str.18/poučku napísať hornú, cv.9, 10

          d.ú.: str.19/cv.13

ČÍT - str.27

Streda 9.10.

ČÍT-str. 23,dokreslit obrázok kto nestihol

PDA-pozrieť poznámky v zošite a palubný denník str. 8

         chýb. :str. 8/cv.4,5

                     str. 9/cv.6,7,8

MAT-chyb.:uč.str.11/cv.1

         d. ú. :uč. str. 10/cv.4-urobit to len ceruzou do ucebnice

 

Pondelok 7.10

MAT - chýb.:uč.str.9/cv.7a, b - príklady s prechodom cez desiatku

 

Utorok 8.10.

MAT - chýb.: uč.str.10/cv.1, 2

                     PZ str.17/cv.2, 4, 5, 6

           d.ú.: PZ str. 17/cv.1, 3

SJL - chýb.: str.17 - prepísať poučku

                              - cv.5, 6

ČÍT - str.22

PVC - nezabudnúť semienka, ...!!!!

Štvrtok 3.10

SJL - str.16 - pozrieť poučku aj poznámky v zošite

                      cv.2 - dokončiť

MAT - chýb.: uč.str.9/cv.1,2, 4, 6 - písomne

                                   cv.3, 5 - ústne

ČíT - str.20

Streda 2.10.

MAT - chýb.: uč.str.8/cv.6, 8

                      PZ str.16/cv.2, 4

           d.ú.: PZ str.16/cv.3, 5

PDA - str.7 - pozrieť palubný denník a poznámky v zošite

PVC - doniesť prírodný materiál - napr. fazuľky, semienka - kukurice, slnečnice, tekvice, škrupina z orechov, gaštany - malé, malé listy, kamienky, .....

                        umelý materiál - plast - korálky, kamienky, guma, ...

Utorok 1.10.

MAT - chýb.: uč.str.7/cv.2

                      PZ str.15/cv.4, 5

            d.ú.: PZ str.15/cv.1, 2, 3

ČÍT - str.19, vedieť čo je hlavná a vedľajšia postava

 

Piatok 27.9.

MAT - chýb.:uč.str.7/cv.1 po b/

                    PZ str.13/cv.3

           d.ú.: PZ tr.14 - celá

VLA - str.6, 7 - prečítať si dôležité informácie a vedieť o nich porozprávať

                        str.7/cv.1

SJL - opakovať - rozlišovacie znamienka - dopĺňanie do slov, písanie i/y, di, ti, ni, li, de, te, ne, le

Štvrtok 26.9.

MAT - chýb.:uč. str.7/cv.1 - len po a/ , čiže príklady na sčítanie

          d.ú. PZ str.13/cv.1, 2, 4

SJL - d.ú.: str.14/cv.25, a cvičenie označené rukou s troma prstami

ČÍT - str.15 , dokresliť obrázok

Streda 25.9.

MAT - chýb.: PZ str.12 - celá

ČÍT - str.13 , dokresliť obrázok do zošita

PDA - pozrieť poznámky v zošite a palubný denník

SJL - zajtra bude opakovanie učiva z 2. ročníka 

Utorok 24.9.

Cesta slnečnou sústavou - Hvezdáreň - kto má záujem

Kedy? - nedeľa 29.9.2019 od 10:00 do 14:00h

Vstupné - 2 eurá /predpredaj v škole/,  v deň podujatia 3eurá

 

MAT - chýb.: PZ str.10 - celá 

                           str.11/cv.2, 4, 5

            d.ú.:PZ str.11/cv.1, 3

SJL - chýb.: str.13/cv.18, 20 - písomne

          d.ú.: str.14/cv.23, 24

ČÍT - str.12

Pondelok 23.9.

MAT - chýb.: PZ str.8/cv.4, 5

            d.ú.:PZ str.9/cv.3, 4, 5

SJL - písanie do nových písaniek /chýb. si to dopíšu potom/

          d.ú.: str.3 - dokončiť celú stranu

TSV - kto nemá, úbor poprosím doplniť o dlhé tepláky a bundu

stvrtok 19.9

SJL - chýb.: str.11/cv.7, 8, 9, 10 - všetky ústne

                    str.12/cv.12, 15, 16 - ústne

                              cv.13, 14 - písomne

MAT - chýb.: uč.str.6/cv.2, 5, 6, 7 - všetky ústne

                                  cv.3, 4 - písomne

                      PZ str.7 - celá

            d.ú.:PZ str.8/cv.1, 2, 3

ČÍT - str.11- celú stranu

                             

zajtra mame didakticke hry /aj v pripade nepriazniveho pocasia/-prist v sportovom obleceni/teplejsie sa obliec/,vak, desiata, male hry,cip-kto nema v skole!!!

ulohy z dnesneho dna dam zajtra

Streda 18.9.

PDA - pozrieť si poznámky v zošite a palubný denník na str.4 v učebnici

MAT - chýb.: uč.str.6/cv.1 - písomne

                     PZ str.6/cv.1, 2

           d.ú.: PZ str.6 - dokončiť celú stranu

SJL - chýb.: str.9 - prečítať poučku v oranžovom rámčeku

                     str.10 - pozrieť si malú, veľkú, tlačenú i písanú abecedu

          d.ú.: str.11/cv.5

PDA, PVC - zajtra nezabudnúť doniesť materiál na lode

Poprosím, kto ešte nemá všetko uhradené o vyplatenie /fond ZRPŠ - 20eur, triedny fond - 10 eur, ANJ - 9,30eur, MAT, SJL - 13,31eur/ Ďakujem.

Pondelok 16.9.

MAT - chýb.: uč.str.5/cv.3 - ústne

                                   cv.7 - písomne

                       PZ str.5/cv.5, 6

           d.ú.: PZ str.5/cv.1, 2, 3, 4

Piatok 13.9.

MAT - PZ str.4/cv.1, 2, 3

HUV - učbnicu aj zošit si deti budú nechávať v škole /ktorí ešte nemajú, dokúpiť zošit /

ČÍT - dočítať celý príbeh

          napísať svoje želanie do kúzelného slúchadla

VLA - str.5/cv.1 - nakresliť, čo je typické pre to mesto/obec

                   vedieť porozprávať o obciach, mestách a dedinách

Streda 11.9.

ČÍT - čítať príbeh str. 7, 8 po ......milión mačiek?

PDA - na prírodovedu budeme mať veľký čistý zošit, kto nemá zakúpiť

           prosím všetkých, dokúpiť ešte k zošitu podložku, aby deti písali rovno

           naučiť sa to, čo majú napísané v zošite

           d.ú.str.3/cv.3, moje poznámky - dopísať vhodné slová zo žltého rámčeka

PVC - rozdeliť sa do skupín /deti sa rozdelia/ a doniesť materiál na loď podľa vlastného výberu /kartón, špajle, papier, látku, .../

Utorok 10.9.

Mat - chýb.: PZ str.7 - celá, str.8/cv.1, 2, 3

SJL - chýb.str.6/cv.2

           d.ú.: str.6/cv.4

ČÍT - str.6, 7 - po prvý odstavec - ....nemám smolu?

Pondelok 9.9.

MAT - PZ str.6/cv.1, 5

Zajtra ZRPŠ o 16:45h nezabudnúť!?

Piatok 6.9.

HUV - zakúpiť zošit na Hudobnú výchovu

ANJ - budú sa objednávať aj PZ na ANJ, cena 9, 30eur

VLA - str.3/cv.4, vlastné poznámky