Streda 21.2.

SJL - Š: str.77 - čítať horné slová

                        - čítať text VÝLET

              str.79 - čítať text Zima

                     chýb.: urobiť str.77/cv.3

                                str.78/cv.1    

          Písanie: ofotený papier - polstrana r - celá

                                               - robiť ďalšie dve polstrany - odpísať 4 vety

                                                                                           - spojiť čiarou slabiky, ktoré k sebe patria, aby vznikli slová.Slová potom vedľa prepísať 

                                                                                           - prepísať slová napísané písaným písmom do COMENIA SCRIPT!!! /my písaným písmom nepíšeme!/

Utorok 20.2.

SJL - Š: str.76 - cv.2 - čítať slová/ktoré dieťa zvládne prečítať/

        Písanie: ofotený papier - dokončiť polstranu R

MAT - chýb.: str.10 - celá

Streda 14.2.

SJL - Š: str.76 - čítať horné slabiky, slová

                          chýb.: urobiť cv.1

                                     ktorí majú doma Písanku 1 - str.7 - K - bez slova BUK

                                                                                   str.8 - časť L - slová LUK, LETO, PÓL

                                                                                   str.12 - Z - bez slova ZUB

MAT - chýb.: str.9 - celá

Utorok 13.2.

SJL - Písanie: ofotený papier - chýb.: polstrana - opísať 4 vety

                                                            polstrana - prepísať slová písaným písmom do comenia script písma

                                                     d.ú.: prepísať zo Šlabikára z textu ZIMA prvé 2 riadky a nakresliť k tým vetám obrázok

MAT - chýb.: str.8 - celá

Pondelok 12.2.

SJL - Š: str.75 - čítať text - ZIMA

                          chýb.: urobiť cv.4,5

          Písanie: prvá polstrana Z - dokončiť celú - chýbajúci

                        druhá polstrana z - dopísať 4 riadky /každý má poznačené guličky/

                                                        chýb.: prvých 5 riadkov

MAT - chýb.: str.7 - celá 

 

Piatok 9.2.

SJL - Š: str.74 - čítať horné slabiky a slová, slová z cv.2 - iba slová, ktoré si dieťa vyfarbilo

                  chýb.: urobiť cv.1, 3

         Písanie: chýb.: K.T.: str.35, 40, 43         

                   Deti už Kreslím tvary nemusia nosiť do školy, už to máme celé urobené

                     d.ú.: ofotený papier - prvá polstrana Z - prvé 3 riadky

                             veľký čistý zošit - kto nestihol

Štvrtok 8.2.

SJL - Písanie: dopísať na čistú polstranu  zo Šlabikára str.71 - NÁKUPY - prvý odstavec, koľko sa zmestí

                        rodičia pozrieť diktát

MAT - d.ú.:pracovný list /iba kto má/ - dokončiť celú druhú stranu

Streda 7.2.

SJL - Š:str.71 - čítať text NÁKUPY

              chýbajúci: str.72,73 - urobiť celé strany

         Písanie: ofotený papier - ďalšia polstrana - prepísať vety - d.ú. dokončiť

MAT - chýb.: str.6 - celá

Utorok 6.2.

SJL - Š:str.71 - cv.3 - chýbajúci - nakresliť k slovám hviezdičku

          Písanie: ofotený papier - druhá polstrana k - dokončiť celú polstranu

MAT - str.5 - chýbajúci

Pondelok 5.2.

SJL - Š: str.70 - čítať horné slabiky a slová

                          cv.2 - čítať slová

                         chýbajúci: urobiť cv.1

         Písanie: ofotený papier - prvá polstrana K - dokončiť

MAT - str.4 -chýbajúci

 

Štvrtok 1.2. 2018

SJL: Čítanie: Upevňovanie učiva

SJL: Viem písať 2 - Každé dieťa má individuálne zaznačené  červené guličky, čo má vypracovať počas polročných prázdnin.

MAT: PZ: str: 2,3 celá

PVO: Dni v týždni . -  str: 24, str:25, DÚ: dokončiť cvičenie str:25 cv:3

 

 

Utorok 30.1.

SJL - Š: str.69 - čítať text MAMA, TATO A MY - prvé dva odstavce

          Písanie: ofotený papier - polstrana t - dopísať celú stranu

MAT - str. 80 - dokončiť celú stranu

 

 

Pondelok 29.1.

SJL - Š: str.68 - čítať horné slabiky, slová

                  69 - cv.3

                chýb.: str.68/cv.1,2

          Písanie: ofotený papier - celá prvá polstrana - veľké T - chýbajúci

                         Písanka 1 - str.10 - N - celá polstrana

                                             str.4 - P - celá polstrana /iba kto už má Písanku 2 - n/

                          Písanka 2 - str.10 - n + vpravo 3 slová - slon, Ján, Lena

MAT - str.79 - celá - chýb.

                                             

 

Piatok 26.1.

SJL - Písanie: ofotený papier - prepísať všetky vety v comenia script

                                                  na prázdnu polstranu prepísať text zo Šlabikára str.65 - MAMA, PAVLÍNA A PES

MAT - str. 77, 78 - d.ú. cv.5, vajíčková

Streda 24.1., Štvrtok25.1.

SJL - Š: str.66, 67

         Písanie: ofotený papier - dopísať celú polstranu - veľké P

                                           - dopísať celú polstranu - malé p

MAT - str. 75, 76 - d.ú.: vajíčková

PVO - str.22, 23 - d.ú. cv.5 - dokončiť, kto nestihol

Pondelok 22.1.

SJL - Písanie : ofotený papier - čistá polstrana - prepísať zo Šlabikára str.63 - text Syn - LEN celý druhý odstavec 

                         chýb.: napísať aj predchádzajúcu polstranu

MAT - str.73 - dokončiť cv.2, vajíčková

                       chýb.: urobiť celú stranu  

Piatok 19.1.

SJL - Š: str.63 - čítať text SYN

          Písanie: ofotený papier - polstrana - malé y - dokončiť celú stranu

Štvrtok 18.1.

SJL - Š: d.ú.: str.62 - čítať horné slabiky, slová

                                  čítať slová z cv.2 - slová, ktoré vie dieťa prečítať 

               chýb.: str.62 - cv.1

           Písanie: chýb.: ofotený papier - veľké Y /jedno veľké na celú stranu/ - precvičiť farbičkami /iba, ktorí to máte doma/

                                    veľký čistý zošit - precvičiť Y

                          d.ú.: ofotený papier - prvá polstrana Y - prvé tri riadky

PVO - str.18/cv.2 - dokončiť posledné obrázky /nakresliť a napísať čísla podľa postupnosti/

                 chýb.: urobiť celé cv.2

MAT - chýb.: str.71 - celá

Streda 17.1.

SJL - Š: d.ú.: str.59 - čítať text UJO MILAN

              chýb.: str.59 - prečítať si čierno-zelené vety

                                     urobiť cv.4

                         str.60 - prečítať všetky slová, ktoré sa vám podarí prečítať, dať si k nim hviezdičku

                         str.61 - cv.2, 3 - napísať celé slová veľkým comenia script písmom

          Písanie : ofotený papier - precvičiť si farbičkami malé n

                         ofotený papier - polstrana malé n

                          d.ú.: dokončiť polstranu malé n, ďalšiu polstranu - prepísať vety

                                   kto už stihol aj vety, prepísať zo Šlabikára text - UJO MILAN

Utorok 16.1.

SJL - Písanie - Písanka 1 - str.10 /všetko okrem slova VARÍ/

                         Písanka 2 - prvé 3 riadky a slovo Iva

MAT - chýb.: str.70 - celá

Pondelok 15.1.

SJL - Š: str.58 - čítať horné slabiky , slová

                          čítať slová z cv.1, 3

                chýb.: urobiť cv.2

         Písanie: ofotený papier - dokončiť prvú postranu - veľké N

MAT - chýb.: str. 69 - celá

                

Piatok 12.1.

SJL - malý ofotený papierik  - tlačená časť V - čítať celý text

         Písanie: ofotený papierik - písať polstranu - prepísať vety - chýbajúci

                          d.ú.: kto nestihol - dopísať polstranu - prepísať text zo Šlabikára str.57 - SOVA /koľko sa im zmestí/

MAT - chýb.: str.68 - celá 

Štvrtok 11.1.

SJL - čítať - malý ofotený papierik - písaný text

          Písanie: ofotený papier - druhá polstrana - malé v - dokončiť, kto koľko nestihol celú polstranu

MAT - chýb.: str.67 - celá strana

              d.ú.: str.67/cv.4, vajíčková

PVO - chýb.: str.16, 17 - pracovať podľa zadania v dolnej časti strán

Streda 10.1.

SJL - Š: chýb.: str.57/cv.3 - vyfarbiť tie obrázky, ktoré vie dieťa prečítať

              d.ú.: str.57 - čítať text SOVA

Písanie: ofotený papier - prvá polstrana veľké V - dokončiť celú polstranu, kto nestihol

MAT - chýb.: str.66 - celá strana, okrem vajíčkovej /prvú úlohu s pravítkom/

Utorok 9.1.

SJL - chýb.: Kreslím tvary - str.42

           Písanie: d.ú.: veľký čistý zošit - precvičovať písanie písmena V

MAT - dokončili sme ofotený papier, deti ho už nemusia nosiť do školy

Pondelok 8.1.

SJL - Š: chýb.: str.56/cv.1

              d.ú.: str.56 - čítať horné slabiky a slová

                                   cv.2 - čítať slová

 

ŠTVRTOK: 21.12.

MAT: str: 65 celá strana, sčítanie, odčítanie do 9

SJL: Šlabikár: str:54, 55 - čítať obidve strany, zopakovať si všetky písmená, počas prázdnin  veľa čítať

Písanie: ofotený papier: Prepísať naň báseň: Malá Jula,....... dávajte deťom počas prázdnin prepisovať slová, aj vety zo Šlabikára.

VIEM PÍSAŤ 1, 2  /POČAS PRÁZDNIN !!!!!!/

VIEM PÍSAŤ 1 - str: 3 - o, u

str: 5 - ju 

str: 14 - Ema

str: 16 - s, som, les

str: 29 -číslica 1, 2

str:30 - 3, 4

str: 31 - 5,6

str: 32 - 7,8 

str: 33 - 9,0 

 

VIEM PÍSAŤ 2 - str: 5 -u, ú, um, júl

str: 6 - s, si, sám, les 

str: 8 - o, ó, los, jojo, 

 

Streda: 20.12.

MAT: str: 64 celú stranu

SJL: Šlabikár: str: 53 čítať celú stranu

Písanie: celú stranu /u,, u, .......sóju/

Rodičia, deti, ktoré už neprídu do školy, prísť si po "VIEM PÍSAŤ 1, 2". Ďakujem A.J.

 

 

 

Pondelok 18.12.

MAT - chýb.: str.62 - celá strana

SJL - Š: chýb.: str.52/cv.1 - podľa diktovania rodiča - slabiky MU, JU, LU, SU - striedať

            d.ú.: str.52 - čítať horné písmená, slabiky , slová

                                čítať - cv.2 - slová, ktoré vie dieťa prečítať

          Písanie: chýb.: ofotený papier - voľné riadky - prepísať text - SAMO A cukríky - 4 vety (obrázky vo vetách tiež nakresliť).

Štvrtok 14.12.

SJL - str.51 - čítať celý text Samo a cukríky

MAT - chýb.: str.60/cv.4,5,vajíčková

PVO - chýb.: str.15/cv.4,5

            d.ú.: str.14/cv.2 - nakresliť obrázky

            vyhľadať obrázky na projekt na tému ZMYSLY : 1. skupina - zrak - Jurko, Šimonko, Mariannka, Amélka

                                                                                         2. skupina - sluch - Lejka, Eliška, Scarlettka, Emka

                                                                                         3. skupina - chuť - Ondrík, Jakubko, Viktorka, Oliverko F.

                                                                                         4. skupina - čuch - Adamko Dz., Adamko M., Kristínka, Nikolasko

                                                                                         5. skupina - hmat - Šarlotka, Laurika, Miško, Matejko Č.

                   obrázky doniesť na ďalší štvrtok / z časopisov, letákov, internetu, .../ - deti budú robiť projekty spoločne v škole

Streda 13.12.

SJL - Š: str.50/cv.2 - čítať slabiky a slová

              chýb: str.51/cv.3

          Písanie: chýb: ofotený papier - prepísať písané slová na druhej polovici do comenia script

MAT - chýb: str.60/cv.1,2,3

Utorok 12.12.

SJL - Š: str.50 - čítať horné slabiky a slová

                          chýb.: cv.1

         Písanie: K.T.: str.36 - chýbajúci

MAT - chýb.: str.59 - celá /d.ú.: dokončiť, kto nestihol /                                        

Pondelok 11.12.

SJL - ofotený papier - prvá polovica strany - dopísať 3 riadky

MAT - str.58 - dokončiť, kto nestihol celú stranu

 

Piatok 8.12.

SJL - oftený papier - strana - malé o - dopísať celú stranu

Štvrtok 7.12.

SJL - Š: str.49 - čítať celý text

            chýb.: str.49/cv.4

         Písanie: ofotený papier - strana O - dokončiť celú stranu

PVO - str.13/cv.2 - urobiť len skutočnosť, cv.3

Streda 6.12.

SJL - Š: chýb.: str.48/cv.1,2

        d.ú.:   str.48 - čítať horné slabiky, slová, cv.3- čítať slová

Utorok 5.12.

MAT - str.57/cv.3 - dokončiť, kto nestihol, vajíčková úloha

HUV - vrámci Vianočnej besiedky učiť sa pieseň celá rodina - Smejko a tanculienka - Vianočná

Zajtra nezabudnúť mikulášsku čiapku

Piatok 1.12.

SJL - čítať na malom ofotenom papieriku - tlačená strana J - prvé 4 riadky

          Š:str.47/cv.4- čítať len vyfarbené slová /chýbajúci urobiť cv.4/

          Písanie: ofotený papier - strana malé j - dokončiť celú stranu

MAT - chýb:  str.55 - celá

Štvrtok 30.11.

SJL - Š:str.46/cv.3 - chýbajúci a dievčatá, ktoré boli cvičiť tanec

             str.47 - čítať prvých 5 viet

                         cv.5 - chýbajúci

         Písanie: ofotený papier - dokončiť stranu J

                        veľký čistý zošit - precvičiť malé j kto nedokončil

          Deťom som dala na domov pre rodičov ofotené papiere E, L, I - pozrite si to a prosím vrátiť!, aby som to deťom založila do obalov

MAT - str.54 - celá strana - chýbajúci

PVO - str.12 - chýbajúci pozrieť celú stranu podľa zadaní

Streda 29.11.

SJL - Š:str.46 - čítať prvé horné slabiky a slová

                         čítať slová z cvičenia 2

             chýbajúci - urobiť cv.1

         Písanie: ofotený papier - strana J - dokončiť štvrtý riadok /kto nestihol má viac/

MAT - chýbajúci - str.53 - celá

           ofotený papier - str.29/cv.1 - kto nestihol, precvičiť si číslice 8,7 /ak máte chýbajúci tento papier, urobiť celú stranu/

Utorok 28.11.

SJL - K.T.: str.46 - chýbajúci

MAT - str.52 - chýbajúci

           ofotený papier - str.57 - kto nestihol, dokončiť

Pondelok 27.11.

MAT - chýb.: Kreslím tvary - str.34, 37

           d.ú.: doknčiť v kreslím tvaroch str.37, kto nestihol

           Deti nech si nosia Kreslím tvary do školy, budeme v tom teraz pracovať.

SJL - Š: str. 45 - čítať 5 viet - písaný text

              chýb.: str.45/cv.2 - napísať comenia scriptom

          Písanie: Písanka 1 - str.2 - dokončiť I

                        Písanka 2 - do konca týždňa str.3 - všetky riadky i

Štvrtok 23.11.

SJL - čítať malý ofotený papier celú tlačenú časť

         Písanie: ofotený papier - malé i, í - 5 riadkov

Pondelok 20.11.

MAT - chýb.: str.50 - celá

SJL - Š: str.43 - čítať prvé tri vety

                          cv.3 - prečítať slová vo vyfarbených fľašiach

         Písanie: ofotený papier - strana veľké I - prvých 5 riadkov I,Í

Štvrtok 16.11.

SJL - Š: str.42 - čítať horné písmená, slabiky a slová

                          čítať cv.2 červené a modré slabiky /kto zvládne môže aj zelené slová/

             chýb.: urobiť cv.1

             Písanie: veľký čistý zošit - precvičovať veľké I - comenia script

MAT - chýb.: str. 49 - dokončiť cv.3, cv.4 - s hracou kockou, vajíčková

PVO - chýb.: str.11 - cv.1,2

Streda 15.11.

SJL - d.ú.: iba kto nestihol, alebo to nemá napísané kvôli chorobe : Písanka 1 - str.1 - E

                                                                                                               str.8 - L - prvé 3 riadky /slová nie/

                                                                                                           Písanka 2 - str.1 - dopísať posledné slovo Ema

                                                                                                                              str.2 - všetko, okrem slova teta 

                                                                                                                              str.3 - l - všetko, okrem posledného písmena t

                                                               ak majú deti, ktoré prišli po chorobe písania viac, nemusia to písať hneď všetko, stačí mi to do pondelka

Utorok 14.11.

SJL - čítať - ofotený papier - písaný text - celú stranu

MAT - doma precvičovať príklady na porovnávanie, sčítanie a odčítanie do 6 - zajtra budú mať deti samostatnú prácu na hodnotenie

Pondelok 13.11.

SJL - čítať na ofotenom papieri tlačenú časť - celú

         Písanie - kto nestihol dopísať ofotený papier malé l - dokončiť celú stranu /chýbajúci dopísať postupne všetko, nemusia to napísať hneď všetko naraz/

MAT - chýb.: str.48 - celá