Piatok 14.12.

MAT - chýb.: PZ str.40

ČÍT - str.34, 35

Štvrtok 13.12.

MAT - chýb.:uč.str.31/cv.1, 4, 5, 9

                    PZ str.39

ČÍT - dočítať príbeh Ufák

Streda 12.12.

MAT - chýb.: uč.str.30 - slovné úlohy ústne

                                    - testík - krúžkovať správne odpovede priamo do knihy

                      PZ str.38/cv.4, 5

             d.ú.: PZ str.38/cv.1, 2, 3

SJL - chýb.: str.51/cv.1, 3, 4 - všetko ústne

                               cv.5 - do zošita napísať a nakresliť ďalšie tri nejaké slová a urobiť to takouto formou

                      prepísať diktát a podčiarknuť tie slová, v ktorých sa nenachádza ani jedna samohláska

Utorok 11.12.

MAT - chýb.: uč.str.29/ústne cv.14, 15, 21

            d.ú.: PZ str.37 - dokončiť celú stranu

ČÍT - Čítanka str.42 - celá

          Do školy nosiť teraz opäť Čítanky, knihy už deti odovzdali

PVO - chýb.: urobiť celú str.24

            d.ú.: doniesť trochu hliny

Pondelok 10.12.

MAT - chýb.: uč.str.28/ústne cv.6, 7, 8, 9

                          str.29/cv.16 - písomne

                                    cv.17 - ústne

                       PZ str.35/cv.2, 5

           d.ú. PZ str.36/cv.1, 2

SJL - chýb.: str.50/nadpis do zošita

                               ústne - cv.1, 2, 4, 5

                              písomne - cv.3, 6

ČÍT - str.60 - 64

Piatok 7.12.

MAT - chýb.: PZ: str: 33 , 34 - celá strana

           d.ú.: PZ: str: 35 - cv. 1, 4

SJL - chýb.: uč:str: 49 cv.1,2,3,4,5,

d.ú.: uč.str: 49 opisať diktát, lienková úloha

Streda 5.12.

MAT - chýb.: uč.str.28/cv.1, 3 - písomne

                                    cv.2 - ústne

                      PZ str.30/cv.1, 2, 3

             d.ú.: uč.str.28/cv.4

SJL - chýb.: str.48 - napísať nadpis

                              - ústne cv.1, 2, 3, 5

                              - písomne cv.4

           d.ú.: str.48/cv.6

Utorok 4.12.

MAT - chýb.: uč.str.27/prvé 4 slovné úlohy ústne

                                    Vyber správnu odpoveď - 1.časť - urobiť si testík - krúžkovať správne odpovede ceruzou do knihy

                      PZ str.29/cv.2

           d.ú.:PZ str.29/cv.3, 4

ČÍT - str.56, 57

PVO - prečítať si horný text na strane 22 

             chýb.: urobiť cv.2

       opakovanie od str.12 - 23 - dole zelené rámčeky Čo sme sa naučili 

Pondelok 3.12.

MAT - chýb.: uč.str.26/cv.1 - ústne

                                    cv.2 - práca s papierovými peniažkami

                                    cv.3 - písomne

          d.ú.:  PZ str.29/cv.1, 5

SJL - chýb.: str.47/ napísať nadpis zeleným perom

                                cv.1, 2, 3, 4, 6 - všetko ústne

                                cv.5, 7, 1.lienka, 2.lienka - všetko písomne

ČÍT - str.52 - 55

Utorok 27.11.

MAT - chýb.:uč.str.23/cv.14, 15

                              24/cv.3

              d.ú.:   PZ str.26/cv.1- kto nestihol, 3, 6

ČÍT - str.40 - 43

PVO - prečítať si str.20, 21

           str.20/cv.7 - vybrať si nejaké semienko a napísať o ňom presný postup čo a ako sa z neho vyrába /ako v úlohe 5/

Pondelok 26.11.

MAT - chýb.: uč. str.23 - ústne cv.11, 12, 13, 14

                      PZ str.25 - celá

             d.ú.: PZ str.25/cv.4 - kto nestihol dokončiť

SJL - chýb.: str.44 - ústne -cv.1, 2, 3, 4

                              - písomne cv.5 - slová napísať do stĺpcov alebo do riadkov

          d.ú.: str.44/cv.5 - dokončiť

ČÍT - str.38, 39

Piatok 23.11.

MAT - chýb.: uč.str. 22/ ústne - cv.3, 4, 5

                                                  cv.6, 7, 8, 9 - urobiť ústne všetky a z každého cvičenia len po tri čísla

                                      písomne cv.10

                      PZ str.24/cv.4, 5

            d.ú.: PZ str.24/cv.3

SJL - chýb.: str.43/1. lienka, cv.9

ČÍT - str.34 - 37

Štvrtok 22.11.

SJL - d.ú.: str.43/cv.10

ČÍT - str.30 - 33

MAT - d.ú: PZ str.24/cv.1, 2

 

Streda 21.11.

MAT - chýb.: uč.str. str.21/ ústne - cv.2, 4

                                           cv.5 - písomne

                     PZ str.23/cv.1

           d.ú.: uč.str.21/cv.7

SJL - chýb.: str.41/cv.4 - ústne vysvetliť význam slov

                    str.42/cv.1 - napísať nadpis Samohlásky a, á a potom napísať báseň, vyznačiť zeleným perom všetky a, á a nakresliť čarodejníka

                    d.ú.: dokončiť cv.1, kto nestihol

Utorok 20.11.

MAT - PZ str.22/cv.3

ČÍT - str.26 - 29

PVO - prečítať si stranu 18, 19

           na štvrtok doniesť zatvorenú a otvorenú šišku/nemusí doniesť každý/

Pondelok 19.11.

MAT - d.ú.: uč.str.21/ cv.1 - dokončiť c, d,

                   PZ str.22/cv.1

ČÍT - str.22 - 25

 

Piatok 16.11.

MAT - chýb.: uč.str.84/cv.7, 10

SJL - chýb.: str.39/cv.4 - ústne

                    str.40/cv.5, 6

         d.ú.: dokončiť cv.6, cv.7

ČÍT - str.18 - 21

Štvrtok 15.11.

MAT - chýb.:uč.str.84/cv.1, 3, 5

           d.ú.: str.84/cv.6

SJL - chýb.: str.39 - napísať nadpis 

                              - prepísať farebnú tabuľku rozdelenia hlásokdo zošita a každú skupinu dať do farebného rámčeka

         d.ú.: pozrieť si tabuľku rozdelenia hlások

ČÍT - str.16, 17

         nakresliť zvieratko a vymyslieť k nemu krátku rýmovačku

PVO - prečítať si str.16 - horný text a text v úlohe č.1

Streda 15.11.

MAT - chýb.: rysovať na veľký čistý papier

                      uč.str.84/cv.1, 3, 5

            d.ú.: str.84/cv.6

SJL - chýb.: str.39 - napísať zeleným perom nadpis

                                prepísať rozdelenie hlások /farebnú tabuľku / do zošita /každú skupinu hlások dať do rámčeka inej farby /

          d.ú.: pozrieť si rozdelenie hlások v zošite

ČÍT - str. 16, 17

PVO - str.16 - prečítať horný text a text v úlohe č.1

Utorok 13.11.

MAT - chýb.: uč. str.83/cv.3, 4, 5 - na veľký čistý papier

                                     prečítať si pravidlá rysovania

           d.ú.: str.83/cv.6

ČÍT - str.14,15

PVO - chýb.: str.15/cv.3 prekresliť obrázok z hornej lupy

            d.ú.: prečítať si str.15 

Pondelok 12.11.

MAT - chýb.: PZ - Geom. - str.10/cv.1, 2, 3

           d.ú.: PZ - Geom. str.10/cv.4

ČÍT - str.10 - 13 - čítať

Piatok 9.11.

MAT - chýb.: PZ - Geometria : str. 7,8

             d.ú.: PZ - Geometria : str: 9 celá

SJL - str.35 /cv. 5, 6 Lienkova úloha

D.ú: str.36/ cv.3 - vypísať z obrázkov poďakovanie

ČÍT - Príbehy z knihy - Maľované čítanie:  Nové pastelky, Klamárska rozprávka

Štvrtok 8.11.

MAT - chýb.: PZ - Geometria : str.4/cv.3 - pravítkom

                                                 str.6/cv.2

           d.ú.: PZ - G : str.6/cv.2 - dokončiť

SJL - chýb.: str.35 - napísať do zošita nadpis 

                              - cv.1 - vypísať všetky slová a vyznačiť v nich zeleným perom ä

                              - cv.3, 4 - ústne

ČÍT - deti dostali knihy zo školskej knižnice, takže teraz si nemusia do školy nosiť čítanky

         d.ú.: čítať str.4, 5

PVO - chýb.: str.14/cv.2

Streda 7.11.

MAT - chýb.: PZ str.21 - celá

Utorok 6.11.

MAT - chýb.: uč.str.20/cv.8

                     PZ str.20/cv.1, 4, 5

           d.ú.: PZ str.20/cv.2,3

Pondelok 5.11.

MAT - chýb.:uč.str.20/ústne cv.1, 4

                                   cv.9 - pomocou papierových peniažkov

                     PZ str.19/cv.2 - aj pomocou papierových peniažkov

           d.ú : PZ str.19/cv.3, 4, 5

SJL - chýb.: str.34/ napísať zeleným perom nadpis

                                cv.1, 2 - napísať dvojice slov   napr. kôš - košík

                                cv.4 - ústne

          d.ú.: str.34/cv.5 dokončiť /chýbajúci celé cvičenie/

ČÍT - Pracovný list - cv.2 a, b

Piatok 26.10.

MAT - chýb.: uč.str.19/cv.2, 4

           d.ú.: uč.str.19/cv.6

                   PZ str.19/cv.1

SJL - chýb.: str.32/cv.6

                    str.33/cv.8,9 - všetko ústne

          d.ú.: str.33/cv.7

ČÍT - str.32, 33 - čítať celý príbeh

Štvrtok 25.10.

SJL - chýb.: str.31/ 1. lienka

                    str.32/cv.1, 2, 3,4 - všetky ústne

                              cv.5 - písomne

ČÍT - chýb.: ešte raz prečítať celý príbeh a dokončiť celý pracovný list k príbehu cv.2, 3, 4

           U niektorých detí je potrebné čítať viackrát ako len raz!!!!

MAT - chýb.uč.str.19/cv.1 - znázorňovanie čísel podľa vzoru hore v učebnici

Utorok 23.10.

MAT - chýb.: uč.str.17/ústne cv.12, 13, 14

                                    písomne cv.15

                       PZ str.18/cv.1, 2 - iba vypočítať a napísať výsledok, cv.4

            d.ú.: PZ str.18/cv.3, 5

           Ak náhodou niekto už dopíše zošit, treba si zakúpiť nový /číslo 523/

ČÍT - dočítať celý príbeh Starý Bodrík a vlk

PVO - chýb.: str.12/cv.1, 2, 3

            d.ú.:str.12/cv.4

        

Pondelok 22.10.

MAT - chýb.:uč.str.17/cv.10 - počítať podľa tretieho vzoru hore v učebnici na strane 17

                                   cv.11

                     PZ str.17/cv.1

             d.ú.: PZ str.17 - dokončiť celú stranu

SJL - chýb.: str.30/cv.5 - ústne

                    str.31/písomne cv.6,7

           d.ú.: str.31/cv.8 - dokončiť

ČÍT - chýb.: dočítať príbeh Martuška a somárik, 

                      kto má, urobiť v pracovnom liste str.15/cv.3

           d.ú.: str.30 - čítať po vetu - Som zase dosť mocný a ovcu ti nedám!

 

Piatok 19.10.

MAT - chýb.:PZ str.16/cv.2

           d.ú.: PZ str.16/cv.3,4

SJL - chýb.: str.29/ústne cv.7,8

                    str.30/ústne cv.1, písomne cv.4

ČÍT - str.28, 29 - čítať po - a lákajú ho von 

Štvrtok 18.10.

MAT - chýb.: PZ str.15/cv.3

           d.ú.: PZ str.15/cv.4

                         str.16/cv.1

SJL - chýb.:str.29/ústne cv.5,6

          d.ú.:str.28 - vedieť povedať, ktoré sú rozlišovacie znamienka a uviesť príklad napríklad mäkčeň - mačka

                 str.29/cv.9 - písomne

Streda 17.10.

SJL - chýb.: str.27/cv.4, 5 - písomne

Utorok 16.10.

MAT - chýb.: uč.str.15/cv.5

           d.ú.: PZ str.14/cv.3,5

ČÍT - str. 26, 27 - dočítať príbeh

         str.27 - čítať celý príbeh Kosť

          Pracovný list cv.2b), 3

Pondelok 15.10.

MAT - chýb.:uč.str.15/cv.1 - počítať podľa vzoru nad prvým cvičením 

           d.ú.: PZ str.14/cv.1,2,4

SJL - chýb.: str.26 - prečítať poučku v žltom rámčeku

ČÍT - str.26 - čítať po vetu  - Ako mu bolo smutno.