Pondelok 18.6.

SJL - Č: str.30 - čítať príbeh

                        - cv.1

  D.ú.: MAT - opakovať - záverečný test všetko od začiatku roka

           SJL - vo štvrtok bude záverečný test

Piatok 15.6.

SJL - Č: str.28 - čítať príbeh O prváckom mačiatku- po vetu ......  , v ktorej spalo malé čierne mačiatko.

                  chýbajúci: str.29/cv.1

MAT - chýbajúci : str.75 - celá

PVO - chýbajúci - str. 46, 47

Štvrtok 14.6.

SJL - Č: chýbajúci: str.25 - celú prečítať

MAT - chýbajúci: str.73, 74

PVO - chýbajúci: str.42,43,44,45

Streda 13.6.

SJL - Č: str.24 - čítať príbeh Vyrušovák

                  chýbajúci: cv.1

               CVIČIŤ DOMA DIKTÁTY!!!!!!!!!!!

MAT - chýbajúci: str.72 - celá

Utorok 12.6.

SJL - Č:str.18 - dočítať celý príbeh

              chýbajúci: str.19 - cv.2

MAT - chýbajúci: str.71 - celá

Pondelok 11.6.

SJL - Č: str.18 - čítať príbeh Klamárik - somárik po - A deti len svoje: " Klamárik - somárik..."

                   chýbajúci: str.19 - cv.1 - napísať zatiaľ obrázok č.1, 3

                                    str.17 - prečítať báseň Umelec

                                              - urobiť cv.3,4

MAT - str.68 - celá

           chýbajúci: str.69, 70 - celé strany

Piatok 8.6.

SJL - Č: str.16 - čítať text Farebné ceruzky

                        cv.1, 2

MAT - str.66, 67 - chýbajúci

Štvrtok 7.6.

SJL - Č: str.12 - čítať príbeh Mamička má sviatok - po vetu - ......, iste sa im poteší.

              str.13 - cv.3 - kto nestihol dokresliť

                 chýb. str.13 - cv.2

MAT - chýb.: str. 65 - celá

             d.ú. str.66 - cv.1,2 - kto nestihol

PVO - chýb. pozrieť str.40, 41 - podľa zadaní

Streda 6.6

SJL - Č - str. 10 - dočítať celý príbeh / 3-4 odstavec/ Aby mravce nezablúdili

                      chýbajúci str. 11 - cv.1, prečítať báseň Stratený mravček

          Písanie: žltý zošit - prepísať prvý odstavec z básne Stratený mravček

MAT - chýb.: str.64

Pondelok 4.6.

SJL - Č - str.8 - čítať príbeh Lastovička na lepe

                   chýbajúci: str.9 - cv.1

                                            - prečítať báseň Lastovičky

Štvrtok 31.5.

SJL - Č:str.6 - čítať príbeh Rozprávka z pekárne

                chýbajúci: str.6/cv.1

MAT - str.61, 62 - chýbajúci

Streda 30.5.

SJL - Č: str.4 - čítať príbeh Alenka a svet

                  chýbajúci - str.4. - cv.1

                                    str.5 - prečítať báseň Lipové kvety

                                            - cv.2, 3

                                    Písanka 2 - str.32 - celá

MAT - str.60 - dokončiť cv.1, 

                    - cv.2, 3, vajíčkovú

Utorok 29.5.

SJL - Č: str.3 - čítať slová z cv.2

                   chýbajúci - celú stranu

MAT - chýbajúci - str.59 - celá

Pondelok 28.5.

SJL - Č /čítanka/: str.2 - čítať text Tri zvláštne písmená

MAT - chýb.: str.58 - celá strana, okrem vajíčkovej úlohy

Štvrtok 24.5.

SJL - Š: str.59 - čítať text Darček

                    chýbajúci - urobiť cv.4

          Písanie - ofotený papier - X, x - chýbajúci písať prvú polstranu

Utorok 22.5.

SJL - Š: str.57 - čítať príbeh Búrka

                    chýbajúci - urobiť cv.3

          Písanie: Písanka 2 - str.22 - písať ĺ, ŕ - dopísať, chýbajúci celú stranu

MAT - str.54 - chýbajúci celá strana, okrem vajíčkovej

Piatok 18.5.

SJL - Š: str.55 - čítať príbeh Bábätko

          Písanie: ofotený papier - dopísať poslednú polstranu celú

MAT - str.52 - cv.6,vajíčková

Štvrtok 17.5.

SJL - Š: str.54 - čítať horné slová, slová z cv.1

         Písanie - ofotený papier - ä - dokončiť druhú polstranu

                      

Utorok 15.5.

SJL - Š: str.51 - čítať príbeh O tom, čo ešte nemôže môj brat - prvý odstavec

                       - chýbajúci - urobiť cv.4 /farebne vyfarbiť vety/

                                         - str.52 - cv.1 - rovnakou farbičkou vyfarbiť začiatok a správny koniec vety

                                                       cv.2 - ceruzou spojiť dvojice slov

Pondelok 14.5.

SJL - Š: str.50 - čítať horné slová

                       - čítať slová z cv.1

                    chýbajúci - urobiť cv.2, 3

          Písanie: ofotený papier - ô - dokoniť celú druhú polstranu

MAT - chýbajúci  - str.47, 48

Štvrtok 10.5.

SJL - Š:str.49 - čítať text Bohatá úroda

                       - chýbajúci - cv.5 - k slovám dať hviezdičku

         Písanie: Písanka1 - str.28 - dokončiť druhú polstranu, kto nstihol

                       chýbajúci - ofotený papier - dž - druhá polstrana - 3 vety prepísať

Streda 9.5.

SJL - Š: str.48 - čítať horné slová

                       - čítať vety z cv.3

                chýb.: urobiť str.48/cv.1, 2, 3

         Písanie : ofotený papier - Dž - prvá polstrana - celá

MAT - str.46 - dokončiť celú stranu

 

Pondelok 7.5.

SJL - Š: str.47 - čítať príbeh Písmenko Dz

MAT - chýb.: str.44, 45 - cv.2,3

           d.ú. str.45/cv.1, 4, 5, vajíčková

Štvrtok 3.5.

SJL - Š: str.44 - čítať slová z cv.1

              str.45 - cv.4

               text zo str.45 budeme čítať až zajtra

               str.46 - čítať horné slová

                         - dokončiť cv.1

                         - čítať slovné spojenia z cv.2 /chýbajúci dopísať čísla do krúžkov/

MAT - chýb.: str.41 - celá

PVO - chýb.: str.38 - celá - podľa zadania

            na ďalšiu hodinu bude samostatná práca - opakovanie téma Živočíchy str. 34 - 38

Streda 2.5.

SJL - Š: str.44 - čítať horné slová

                       - urobiť cv.2 - vyfarbiť

                       - urobiť cv.3 - hviezdičku dať k slovám

         Písanie : ofotený papier - prvá polstrana F - celá

MAT - chýb. - str. 40 - dokončiť celú stranu

Piatok 27.4.

SJL - Š: str.40 - čítať horné slová 

                       - cv.1 - čítať vety

                       - cv.2 - urobiť/názvy zvierat písať veľkými písmenami/

          Písanie: Písanka 1 - str.18 - dokončiť CH

                                            str.19 - celá

MAT - str.37 - vajíčková

Štvrtok 26.4.

SJL - Š: str.39 - čítať príbeh Mladší brat

          Písanie: ofotený papier - odpísať 4 vety - dokončiť

Streda 25.4.

SJL - Š:str.38 - čítať - horné slová

                                 - slová z cv.2, 3

                       - urobiť cv.1

          Písanie: ofotený papier - prvá strana - obidve polstrany - celé

Pondelok 23.4.

SJL - Š: str.36 - čítať slová z cv.2

              str.37 - čítať príbeh Kvietok - prvé 2 odstavce

          Písanie: ofotený papier - dopísať celú druhú polstranu

Piatok 20.4.

SJL - Š: str. 35 - dočítať celý príbeh do konca

              str.36 - čítať všetky slová z cv.1, cv.4

          Písanie: Písanka 1 - str.29 - dopísať celú stranu /obidve polstrany/

Štvrtok 19.4.

SJL - Š: str.34/cv.3 - chýbajúci /dopísať veľkým Comenia script písmom slová so slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li/

              str.35 - čítať príbeh O medovníkovom domčeku - prvé tri odstavce

          Písanie: Písanka 1 - str.24 - dopísať celú stranu

PVO - str.35/cv.3,4,5

                    zopakovať si, čo píše v poznámkach / v rámčeku/

Streda 18.4.

SJL - Š:str.34 - čítať sová z cv.1, cv.2

Utorok17.4.

SJL - Š: str.31 - čítať príbeh DVOJČENCE

              chýbajúci: str.32,33 - urobiť celé strany podľa zadania

          Písanie - ofotený papier - dopísať druhú polstranu ň do konca

Pondelok 16.4.

SJL - Š: str.30 - čítať - horné slová

                               - slová z cv.1

                           chýbajúci urobiť cv.2

            str.31 - čítať báseň - červeným písmom

       Písanie: ofotený papier - prvá polstrana - dopísať celú

                                           druhá polstrana - prvé 2 riadky

MAT - str.32 - cv.5, vajíčková

                chýb.: celá strana

Piatok 13.4.

SJL - Š:str.28/cv.1,2,3 - chýbajúci

             str.29 - čítať text KOMU PATRÍ

                       - čítať báseň pod príbehom

                       - urobiť cv.4

MAT - str.31 - celá - chýbajúci

Štvrtok 12.4.

SJL - Š : str.27 - čítať text ĎAKUJEM

                    chýb. urobiť cv.4

PDA - str.34 - cv.2 - chýb.

Streda 11.4.

SJL - Š: str.26 - čítať horné slová

                       - čítať slová z cv.1

                   chýb.: urobiť cv.2 /slová- výťah, behá, voľno, podbeľ/, cv.3

                              str.27 - čítať báseň

          Písanie - ofotený papier - Ď, ď - dopísať obidve polstrany / Vo vete Hups videl - si slová vymyslieť/

MAT - str.30 - cv.3, 4

               chýb.: celá strana

Utorok 10.4.

SJL - Š: str.25 - dočítať druhý odstavec príbehu MAŤKO ŤAŽKÝ

                        - urobiť cv.3 - k slovám dať hviezdičku

MAT - chýb. str.29 - celá strana

Pondelok 9.4.

SJL - Š: str.25 - čítať príbeh MAŤKO ŤAŽKÝ - prvý odstavec

                       - čítať báseň

               chýb.: str.24 - urobiť celú stranu podľa zadania

          Písanie - ofotený papier - dopísať Ť, ť

                                                 - na voľné riadky prepísať báseň zo Šlabikára na strane 25

MAT - str.28 - cv.3, 4, vajíčková

           chýb.: urobiť celú stranu

Piatok 6.4.

SJL - Š: str.str.23 - čítať text Doktori

              str.22 - chýbajúci - urobiť celú stranu

         Písanie - Písanka 1 - str. 9, 15, 16 - celé strany

MAT - str.27

Štvrtok 5.4.

SJL - Š: str. 21 - čítať text MOTÝĽ

          Písanie : Písanka 1 - str.7 - Č

                                            str.20 - Ž

                                            chýb. Písanka 1 - str. 26 - riadok Ľ, ĽAD a do prázdneho riadku ĽAVÁK

                                                     Písanka 2 - str.25 - riadok ľ, kráľ

MAT - chýb. str.26

PVO - chýb.: str.30/cv.3

                     str.32/cv.2, 3

                     str.33/cv.5 

                                       

Streda 4.4.

SJL : Š str.20 - čítať horné slová

                      - čítať slová z cv.1

             str.21 - čítať báseň / červeným písmom /

             chýb. str.20 - urobiť cv.2,3

          Písanie - ofotený papier - dopísať celú druhú polstranu ľ

MAT - chýb: str.25

 

      

Streda 28.3.

SJL - Š: str.19 - dočítať celý príbeh HORSKÁ SLUŽBA

         Písanie: ofotený papier - dopísať celý papier z oboch strán

                       Písanka 1 - kto nemá ktoré písmená dopísané - str.12 - C

                                                                                                         14 - D

                                                                                                         18 - Š

                       Písanka 2 - str.9 - š

                                              13 - d

                                              17 - b

                                              18 - c

Utorok 27.3.

SJL - Š: str.19 - čítať text HORSKÁ SLUŽBA - len prvý odstavec

                     chýb.: urobiť cv.3

          Písanie: ofotený papier - polstrana H - dokončiť celú polstranu

Pondelok 26.3.

SJL - Š: str.17 - čítať text ČOKOLÁDA

                          naučiť sa naspamäť báseň Čokoládka

                    chýb.: urobiť cv.4

              str.18 - čítať horné slová

                      chýb.: urobiť cv.1,2

           Písanie: ofotený papier - polstrana ž - chýb.

                                                 - dopísať ďalšie obidve polstrany / prepísať 4 vety, prepísať báseň Čokoládka/

MAT - str.24 - chýb.

        - ofotený papier - urobiť obidve strany - do školy doniesť až po veľkonočných prázdninách

Piatok 23.3.

SJL - Š: str.16 - čítať horné slová

                        - čítať slová z cv.2

                  chýb.: urobiť aj cv.1 - ŽENA, BEŽEC, ŽATVA, ŽUVAČKA, BOŽENA, VEŽA, ŽILINA, ŽIVOT

          Písanie: ofotený papier - prvá polstrana Ž - dokončiť celú polstranu

MAT - chýb.: str.23 - celá

Utorok, streda, štvrtok

chýbajúci: Š: str.13,14,15 - úlohy urobiť podľa zadania

                 MAT - str.21,22 - celé strany

PVO - chýb.:str.31 - cv.1 - urobiť podľa zadania

Pondelok 19.3.

SJL - Š: str.12/cv1,2 - chýbajúci

              str.13 - čítať text Bicykel /doma sa precvičovať v čítaní písaného textu/

          Písanie: Písanka č.1 - str.5 - kto nemá

                                              str.12 - C - celá polstrana

MAT - str.20 - chýbajúci

Zajtra na piatej vyučovacej hodine bude Slávik Slovenska školské kolo 1. - 3. ročník. Nás pôjdu reprezentovať dievčatá: Lea Traškyová a Amélia Mesarošová. Dievky, nezabudnúť sa pekne obliecť.

                                              

Pondelok 12.2.

SJL - Š: str.8 - čítať horné slabiky, slová

                      - cv.1

                      - chýb.: cv.2,3

MAT - chýb.: str.17

Utorok 13.3.

SJL - Š: chýb: str.9 / cv.4 - hviezdičkou označiť slová, čo dávame do komory

          Písanie: ofotený papier - polstrana veľké C

Streda 14.3.

SJL - Š: str.9 - čítať text Komora

         Písanie: ofotený papier - dokončiť polstranu malé c - chýb.

                                               - ďalšia polstrana - prepísať 4 vety

                                               - ďalšia polstrana prepísať slová 

Štvrtok 15.3.

SJL - Š: str.10 - čítať horné slabiky a slová

                        - cv.1-  čítať správne vety /chýbajúci najprv napísať správne vety/

                        - cv.2 - čítať slová

         Písanie : ofotený papier - polstrana veľké D - dokončiť celú stranu

MAT - str.18 - chýb.

          str.19 - dokončiť cv.3,4,5,vajíčková

PVO - chýb.: str.27, 28, 29

Piatok 16.3.

SJL - Š: str.11 - čítať text MOJA STARKÁ A STARKÝ

                       - chýb: urobiť cv.3

         Písanie: ofotený papier - dokončiť ďalšie obidve polstrany

MAT - ofotený papier - dokončiť celú druhú stranu 

Piatok 9.3.

SJL - Š: str.7 - čítať text OSLAVA

                  chýb: urobiť cv.4,5

         Písanie: ofotený papier - polstrana b - dokončiť celú polstranu

MAT - str.16 - dokončiť vajíčkové úlohy

               chýb: celá strana

Štvrtok 8.3.

SJL - Š: str. 6 - čítať horné slabiky a slová

                         cv.3 - čítať vety

              chýb.: urobiť aj cv.1,2

MAT - chýb.: str.15 - celá

PVO - chýb.: str.26/ cv.1,2

Streda 7.3.

SJL - Š: chýbajúci : str.4, 5

          Písanie: ofotený papier - dokončiť polstranu š - chýbajúci

                                                  ďalšia polstrana prepísať 4 vety

MAT - chýb.: str.13, 14

Utorok 6.3.

SJL - Š: str.3 - čítať text ŠKOLA

                     - dokončiť cv.3, kto nestihol

         Písanie: ofotený papier - polstrana malé š - 4 riadky

HUV - do ďalšej hodiny sa naučiť nejakú ľudovú pieseň / na spevácku súťaž Slávik Slovenska/

Pondelok 5.3.

SJL - Š: Do školy už nosíme Šlabikár 2!!! /Šlabikár 1 si už môžete nechať doma, neodovzdáva sa/

              str.2 - čítať horné slabiky, slová

                        čítať slová z cv.2 - prvé tri riadky

                                                    - kto zvládne, môže prečítať všetky riadky 

                       chýbajúci : urobiť cv.1 - veľkými comenia script písmenami napísať celé slová pod obrázky

          Písanie : ofotený papier - prvá polstrana Š - dokončiť celú polstranu

MAT - chýb.: str.11, 12 - urobiť celé strany

 

Streda 21.2.

SJL - Š: str.77 - čítať horné slová

                        - čítať text VÝLET

              str.79 - čítať text Zima

                     chýb.: urobiť str.77/cv.3

                                str.78/cv.1    

          Písanie: ofotený papier - polstrana r - celá

                                               - robiť ďalšie dve polstrany - odpísať 4 vety

                                                                                           - spojiť čiarou slabiky, ktoré k sebe patria, aby vznikli slová.Slová potom vedľa prepísať 

                                                                                           - prepísať slová napísané písaným písmom do COMENIA SCRIPT!!! /my písaným písmom nepíšeme!/

Utorok 20.2.

SJL - Š: str.76 - cv.2 - čítať slová/ktoré dieťa zvládne prečítať/

        Písanie: ofotený papier - dokončiť polstranu R

MAT - chýb.: str.10 - celá

Streda 14.2.

SJL - Š: str.76 - čítať horné slabiky, slová

                          chýb.: urobiť cv.1

                                     ktorí majú doma Písanku 1 - str.7 - K - bez slova BUK

                                                                                   str.8 - časť L - slová LUK, LETO, PÓL

                                                                                   str.12 - Z - bez slova ZUB

MAT - chýb.: str.9 - celá

Utorok 13.2.

SJL - Písanie: ofotený papier - chýb.: polstrana - opísať 4 vety

                                                            polstrana - prepísať slová písaným písmom do comenia script písma

                                                     d.ú.: prepísať zo Šlabikára z textu ZIMA prvé 2 riadky a nakresliť k tým vetám obrázok

MAT - chýb.: str.8 - celá

Pondelok 12.2.

SJL - Š: str.75 - čítať text - ZIMA

                          chýb.: urobiť cv.4,5

          Písanie: prvá polstrana Z - dokončiť celú - chýbajúci

                        druhá polstrana z - dopísať 4 riadky /každý má poznačené guličky/

                                                        chýb.: prvých 5 riadkov

MAT - chýb.: str.7 - celá 

 

Piatok 9.2.

SJL - Š: str.74 - čítať horné slabiky a slová, slová z cv.2 - iba slová, ktoré si dieťa vyfarbilo

                  chýb.: urobiť cv.1, 3

         Písanie: chýb.: K.T.: str.35, 40, 43         

                   Deti už Kreslím tvary nemusia nosiť do školy, už to máme celé urobené

                     d.ú.: ofotený papier - prvá polstrana Z - prvé 3 riadky

                             veľký čistý zošit - kto nestihol

Štvrtok 8.2.

SJL - Písanie: dopísať na čistú polstranu  zo Šlabikára str.71 - NÁKUPY - prvý odstavec, koľko sa zmestí

                        rodičia pozrieť diktát

MAT - d.ú.:pracovný list /iba kto má/ - dokončiť celú druhú stranu

Streda 7.2.

SJL - Š:str.71 - čítať text NÁKUPY

              chýbajúci: str.72,73 - urobiť celé strany

         Písanie: ofotený papier - ďalšia polstrana - prepísať vety - d.ú. dokončiť

MAT - chýb.: str.6 - celá

Utorok 6.2.

SJL - Š:str.71 - cv.3 - chýbajúci - nakresliť k slovám hviezdičku

          Písanie: ofotený papier - druhá polstrana k - dokončiť celú polstranu

MAT - str.5 - chýbajúci

Pondelok 5.2.

SJL - Š: str.70 - čítať horné slabiky a slová

                          cv.2 - čítať slová

                         chýbajúci: urobiť cv.1

         Písanie: ofotený papier - prvá polstrana K - dokončiť

MAT - str.4 -chýbajúci

 

Štvrtok 1.2. 2018

SJL: Čítanie: Upevňovanie učiva

SJL: Viem písať 2 - Každé dieťa má individuálne zaznačené  červené guličky, čo má vypracovať počas polročných prázdnin.

MAT: PZ: str: 2,3 celá

PVO: Dni v týždni . -  str: 24, str:25, DÚ: dokončiť cvičenie str:25 cv:3

 

 

Utorok 30.1.

SJL - Š: str.69 - čítať text MAMA, TATO A MY - prvé dva odstavce

          Písanie: ofotený papier - polstrana t - dopísať celú stranu

MAT - str. 80 - dokončiť celú stranu

 

 

Pondelok 29.1.

SJL - Š: str.68 - čítať horné slabiky, slová

                  69 - cv.3

                chýb.: str.68/cv.1,2

          Písanie: ofotený papier - celá prvá polstrana - veľké T - chýbajúci

                         Písanka 1 - str.10 - N - celá polstrana

                                             str.4 - P - celá polstrana /iba kto už má Písanku 2 - n/

                          Písanka 2 - str.10 - n + vpravo 3 slová - slon, Ján, Lena

MAT - str.79 - celá - chýb.

                                             

 

Piatok 26.1.

SJL - Písanie: ofotený papier - prepísať všetky vety v comenia script

                                                  na prázdnu polstranu prepísať text zo Šlabikára str.65 - MAMA, PAVLÍNA A PES

MAT - str. 77, 78 - d.ú. cv.5, vajíčková

Streda 24.1., Štvrtok25.1.

SJL - Š: str.66, 67

         Písanie: ofotený papier - dopísať celú polstranu - veľké P

                                           - dopísať celú polstranu - malé p

MAT - str. 75, 76 - d.ú.: vajíčková

PVO - str.22, 23 - d.ú. cv.5 - dokončiť, kto nestihol

Pondelok 22.1.

SJL - Písanie : ofotený papier - čistá polstrana - prepísať zo Šlabikára str.63 - text Syn - LEN celý druhý odstavec 

                         chýb.: napísať aj predchádzajúcu polstranu

MAT - str.73 - dokončiť cv.2, vajíčková

                       chýb.: urobiť celú stranu  

Piatok 19.1.

SJL - Š: str.63 - čítať text SYN

          Písanie: ofotený papier - polstrana - malé y - dokončiť celú stranu

Štvrtok 18.1.

SJL - Š: d.ú.: str.62 - čítať horné slabiky, slová

                                  čítať slová z cv.2 - slová, ktoré vie dieťa prečítať 

               chýb.: str.62 - cv.1

           Písanie: chýb.: ofotený papier - veľké Y /jedno veľké na celú stranu/ - precvičiť farbičkami /iba, ktorí to máte doma/

                                    veľký čistý zošit - precvičiť Y

                          d.ú.: ofotený papier - prvá polstrana Y - prvé tri riadky

PVO - str.18/cv.2 - dokončiť posledné obrázky /nakresliť a napísať čísla podľa postupnosti/

                 chýb.: urobiť celé cv.2

MAT - chýb.: str.71 - celá

Streda 17.1.

SJL - Š: d.ú.: str.59 - čítať text UJO MILAN

              chýb.: str.59 - prečítať si čierno-zelené vety

                                     urobiť cv.4

                         str.60 - prečítať všetky slová, ktoré sa vám podarí prečítať, dať si k nim hviezdičku

                         str.61 - cv.2, 3 - napísať celé slová veľkým comenia script písmom

          Písanie : ofotený papier - precvičiť si farbičkami malé n

                         ofotený papier - polstrana malé n

                          d.ú.: dokončiť polstranu malé n, ďalšiu polstranu - prepísať vety

                                   kto už stihol aj vety, prepísať zo Šlabikára text - UJO MILAN

Utorok 16.1.

SJL - Písanie - Písanka 1 - str.10 /všetko okrem slova VARÍ/

                         Písanka 2 - prvé 3 riadky a slovo Iva

MAT - chýb.: str.70 - celá

Pondelok 15.1.

SJL - Š: str.58 - čítať horné slabiky , slová

                          čítať slová z cv.1, 3

                chýb.: urobiť cv.2

         Písanie: ofotený papier - dokončiť prvú postranu - veľké N

MAT - chýb.: str. 69 - celá

                

Piatok 12.1.

SJL - malý ofotený papierik  - tlačená časť V - čítať celý text

         Písanie: ofotený papierik - písať polstranu - prepísať vety - chýbajúci

                          d.ú.: kto nestihol - dopísať polstranu - prepísať text zo Šlabikára str.57 - SOVA /koľko sa im zmestí/

MAT - chýb.: str.68 - celá 

Štvrtok 11.1.

SJL - čítať - malý ofotený papierik - písaný text

          Písanie: ofotený papier - druhá polstrana - malé v - dokončiť, kto koľko nestihol celú polstranu

MAT - chýb.: str.67 - celá strana

              d.ú.: str.67/cv.4, vajíčková

PVO - chýb.: str.16, 17 - pracovať podľa zadania v dolnej časti strán

Streda 10.1.

SJL - Š: chýb.: str.57/cv.3 - vyfarbiť tie obrázky, ktoré vie dieťa prečítať

              d.ú.: str.57 - čítať text SOVA

Písanie: ofotený papier - prvá polstrana veľké V - dokončiť celú polstranu, kto nestihol

MAT - chýb.: str.66 - celá strana, okrem vajíčkovej /prvú úlohu s pravítkom/

Utorok 9.1.

SJL - chýb.: Kreslím tvary - str.42

           Písanie: d.ú.: veľký čistý zošit - precvičovať písanie písmena V

MAT - dokončili sme ofotený papier, deti ho už nemusia nosiť do školy

Pondelok 8.1.

SJL - Š: chýb.: str.56/cv.1

              d.ú.: str.56 - čítať horné slabiky a slová

                                   cv.2 - čítať slová

 

ŠTVRTOK: 21.12.

MAT: str: 65 celá strana, sčítanie, odčítanie do 9

SJL: Šlabikár: str:54, 55 - čítať obidve strany, zopakovať si všetky písmená, počas prázdnin  veľa čítať

Písanie: ofotený papier: Prepísať naň báseň: Malá Jula,....... dávajte deťom počas prázdnin prepisovať slová, aj vety zo Šlabikára.

VIEM PÍSAŤ 1, 2  /POČAS PRÁZDNIN !!!!!!/

VIEM PÍSAŤ 1 - str: 3 - o, u

str: 5 - ju 

str: 14 - Ema

str: 16 - s, som, les

str: 29 -číslica 1, 2

str:30 - 3, 4

str: 31 - 5,6

str: 32 - 7,8 

str: 33 - 9,0 

 

VIEM PÍSAŤ 2 - str: 5 -u, ú, um, júl

str: 6 - s, si, sám, les 

str: 8 - o, ó, los, jojo, 

 

Streda: 20.12.

MAT: str: 64 celú stranu

SJL: Šlabikár: str: 53 čítať celú stranu

Písanie: celú stranu /u,, u, .......sóju/

Rodičia, deti, ktoré už neprídu do školy, prísť si po "VIEM PÍSAŤ 1, 2". Ďakujem A.J.

 

 

 

Pondelok 18.12.

MAT - chýb.: str.62 - celá strana

SJL - Š: chýb.: str.52/cv.1 - podľa diktovania rodiča - slabiky MU, JU, LU, SU - striedať

            d.ú.: str.52 - čítať horné písmená, slabiky , slová

                                čítať - cv.2 - slová, ktoré vie dieťa prečítať

          Písanie: chýb.: ofotený papier - voľné riadky - prepísať text - SAMO A cukríky - 4 vety (obrázky vo vetách tiež nakresliť).

Štvrtok 14.12.

SJL - str.51 - čítať celý text Samo a cukríky

MAT - chýb.: str.60/cv.4,5,vajíčková

PVO - chýb.: str.15/cv.4,5

            d.ú.: str.14/cv.2 - nakresliť obrázky

            vyhľadať obrázky na projekt na tému ZMYSLY : 1. skupina - zrak - Jurko, Šimonko, Mariannka, Amélka

                                                                                         2. skupina - sluch - Lejka, Eliška, Scarlettka, Emka

                                                                                         3. skupina - chuť - Ondrík, Jakubko, Viktorka, Oliverko F.

                                                                                         4. skupina - čuch - Adamko Dz., Adamko M., Kristínka, Nikolasko

                                                                                         5. skupina - hmat - Šarlotka, Laurika, Miško, Matejko Č.

                   obrázky doniesť na ďalší štvrtok / z časopisov, letákov, internetu, .../ - deti budú robiť projekty spoločne v škole

Streda 13.12.

SJL - Š: str.50/cv.2 - čítať slabiky a slová

              chýb: str.51/cv.3

          Písanie: chýb: ofotený papier - prepísať písané slová na druhej polovici do comenia script

MAT - chýb: str.60/cv.1,2,3

Utorok 12.12.

SJL - Š: str.50 - čítať horné slabiky a slová

                          chýb.: cv.1

         Písanie: K.T.: str.36 - chýbajúci

MAT - chýb.: str.59 - celá /d.ú.: dokončiť, kto nestihol /                                        

Pondelok 11.12.

SJL - ofotený papier - prvá polovica strany - dopísať 3 riadky

MAT - str.58 - dokončiť, kto nestihol celú stranu

 

Piatok 8.12.

SJL - oftený papier - strana - malé o - dopísať celú stranu

Štvrtok 7.12.

SJL - Š: str.49 - čítať celý text

            chýb.: str.49/cv.4

         Písanie: ofotený papier - strana O - dokončiť celú stranu

PVO - str.13/cv.2 - urobiť len skutočnosť, cv.3

Streda 6.12.

SJL - Š: chýb.: str.48/cv.1,2

        d.ú.:   str.48 - čítať horné slabiky, slová, cv.3- čítať slová

Utorok 5.12.

MAT - str.57/cv.3 - dokončiť, kto nestihol, vajíčková úloha

HUV - vrámci Vianočnej besiedky učiť sa pieseň celá rodina - Smejko a tanculienka - Vianočná

Zajtra nezabudnúť mikulášsku čiapku

Piatok 1.12.

SJL - čítať na malom ofotenom papieriku - tlačená strana J - prvé 4 riadky

          Š:str.47/cv.4- čítať len vyfarbené slová /chýbajúci urobiť cv.4/

          Písanie: ofotený papier - strana malé j - dokončiť celú stranu

MAT - chýb:  str.55 - celá

Štvrtok 30.11.

SJL - Š:str.46/cv.3 - chýbajúci a dievčatá, ktoré boli cvičiť tanec

             str.47 - čítať prvých 5 viet

                         cv.5 - chýbajúci

         Písanie: ofotený papier - dokončiť stranu J

                        veľký čistý zošit - precvičiť malé j kto nedokončil

          Deťom som dala na domov pre rodičov ofotené papiere E, L, I - pozrite si to a prosím vrátiť!, aby som to deťom založila do obalov

MAT - str.54 - celá strana - chýbajúci

PVO - str.12 - chýbajúci pozrieť celú stranu podľa zadaní

Streda 29.11.

SJL - Š:str.46 - čítať prvé horné slabiky a slová

                         čítať slová z cvičenia 2

             chýbajúci - urobiť cv.1

         Písanie: ofotený papier - strana J - dokončiť štvrtý riadok /kto nestihol má viac/

MAT - chýbajúci - str.53 - celá

           ofotený papier - str.29/cv.1 - kto nestihol, precvičiť si číslice 8,7 /ak máte chýbajúci tento papier, urobiť celú stranu/

Utorok 28.11.

SJL - K.T.: str.46 - chýbajúci

MAT - str.52 - chýbajúci

           ofotený papier - str.57 - kto nestihol, dokončiť

Pondelok 27.11.

MAT - chýb.: Kreslím tvary - str.34, 37

           d.ú.: doknčiť v kreslím tvaroch str.37, kto nestihol

           Deti nech si nosia Kreslím tvary do školy, budeme v tom teraz pracovať.

SJL - Š: str. 45 - čítať 5 viet - písaný text

              chýb.: str.45/cv.2 - napísať comenia scriptom

          Písanie: Písanka 1 - str.2 - dokončiť I

                        Písanka 2 - do konca týždňa str.3 - všetky riadky i

Štvrtok 23.11.

SJL - čítať malý ofotený papier celú tlačenú časť

         Písanie: ofotený papier - malé i, í - 5 riadkov

Pondelok 20.11.

MAT - chýb.: str.50 - celá

SJL - Š: str.43 - čítať prvé tri vety

                          cv.3 - prečítať slová vo vyfarbených fľašiach

         Písanie: ofotený papier - strana veľké I - prvých 5 riadkov I,Í

Štvrtok 16.11.

SJL - Š: str.42 - čítať horné písmená, slabiky a slová

                          čítať cv.2 červené a modré slabiky /kto zvládne môže aj zelené slová/

             chýb.: urobiť cv.1

             Písanie: veľký čistý zošit - precvičovať veľké I - comenia script

MAT - chýb.: str. 49 - dokončiť cv.3, cv.4 - s hracou kockou, vajíčková

PVO - chýb.: str.11 - cv.1,2

Streda 15.11.

SJL - d.ú.: iba kto nestihol, alebo to nemá napísané kvôli chorobe : Písanka 1 - str.1 - E

                                                                                                               str.8 - L - prvé 3 riadky /slová nie/

                                                                                                           Písanka 2 - str.1 - dopísať posledné slovo Ema

                                                                                                                              str.2 - všetko, okrem slova teta 

                                                                                                                              str.3 - l - všetko, okrem posledného písmena t

                                                               ak majú deti, ktoré prišli po chorobe písania viac, nemusia to písať hneď všetko, stačí mi to do pondelka

Utorok 14.11.

SJL - čítať - ofotený papier - písaný text - celú stranu

MAT - doma precvičovať príklady na porovnávanie, sčítanie a odčítanie do 6 - zajtra budú mať deti samostatnú prácu na hodnotenie

Pondelok 13.11.

SJL - čítať na ofotenom papieri tlačenú časť - celú

         Písanie - kto nestihol dopísať ofotený papier malé l - dokončiť celú stranu /chýbajúci dopísať postupne všetko, nemusia to napísať hneď všetko naraz/

MAT - chýb.: str.48 - celá