Správy ChobotničiekMilí rodičia,

- ak je dieťa choré, alebo z nejakého iného dôvodu sa nezúčastní vyučovania, urobte s ním všetko čo v ten deň robíme my v škole, potom to deťom chýba -

     všetko máte napísané v učive a D.ú. /ak si to neviete nájsť, príďte za mnou a ukážeme si to/

- ak deti majú za domácu úlohu niečo vyfarbovať, tak nech to vyfarbujú farbičkami, nestačí to nakresliť iba ceruzou, nech venujú tomu obrázku viac času

Príprava na vyučovanie:

- je potrebné, aby dieťa malo každé ráno ostrúhanú ceruzu a farbičky/ak má svoje farbičky v peračníku/

- každý deň si chystať veci podľa rozvrhu

- bolo by dobré, keby si deti chystali veci samé pod vašim dohľadom pre lepšiu a rýchlejšiu samostatnosť detí

- učiť deti všetko si odkladať do dosiek a do peračníka, ak s tým nepracujem /napríklad po dopísaní úloh, po kreslení/

- deti upozorniť na správne držanie ceruzy a farbičiek /do troch prštekov a oni už vedia ako/

- dbať na správne držanie tela pri písaní a obidve ruky na stole /deti vedia ako/

- každý deň sledovať zrkadielko a webstránku, na ktorej budú domáce úlohy, ak by si dieťa nezapamätalo

- domáce úlohy si deti budú značiť červenou guličkou 


V rozvrhu sú uvedené skratky predmetov, vysvetlivky : MAT - Matematika

                                                                              SJL - Slovenský jazyk a literatúra /v našom prípade je to čítanie a písanie/

                                                                              HUV - Hudobná výchova

                                                                              VYV - Výtvarná výchova

                                                                              TSV - Telesná výchova

                                                                              PVO - Prvouka

                                                                              ANJ - Anglický jazyk

                                                                              NBV - Náboženská výchova : RK - Rimokatolicke, GK-Grekokatolicke, REF - Reformovane, PRAV-                                                                                                     Pravoslávne 

                                                                              ETV - Etická výchova

Dôležité informácie:  - ráno príchod do školy najneskôr 7:30h, nezabudnúť si pripnúť kartičku Chobotničky

                               - vyučovanie sa začína 7:45h

                               - nájsť si šaťňu chobotničiek, nezabudnúť si doniesť prezúvky

                               - v triede si zavesiť uteráčik a odložiť pohárik /samozrejme všetko s menom/

                               - pripraviť si úbor do vrecúška /tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv/ - tiež s menom, aspoň vrecúško

                               - deti dostanú čípy na obed, je potrebné ho každý deň nosiť v taške alebo v peračníku

                                 - ak chcú deti vlastné farbičky, inak máme zakúpené farbičky pre každé dieťa

                               - poprosím rodičov, ktorí nevyplatili ŠKD o úhradu 10eur 

                               - ŠKD v našej triede je do 16:15h, potom deti idú do zbernej družiny do 17:00h 

                               - ráno, kto potrebuje ranná družina od 6:30h