Začiatok šk.roka

29.06.2015 08:54

Od 8.00 do 8.15 hod. sa stretneme na školskom dvore pri jedálni. 

8.15 hod. - 9.00 hod. - slávnostné otvorenie školského roka.

9.00 hod. - pôjdeme všetci do svojich tried. Naša trieda ostáva tá istá, no už s novými kamarátmi, ktorí sa už na Vás veľmi tešia spolu so 

              mnou (pani učiteľkou) a pani vychovávateľkou. 

9.15 - 9.20 - si Vás rodičia môžu vyzdvihnúť

ŠKD a obed nie je. Všetky informácie na ďalšie dni dostanete v triede a nájdete na našej stránke v indiánskych správach.Hneď v prvý deň potrebujem zistiť záujem o škd a obedy, tak aby mi deti vedeli povedať. Žiacke knižky pre deti mám. Užite si ešte posledný deň prázdnin (voľna).