Fotografie:

03.11.2015 17:23

Rodičia, kto má záujem o spoločnú fotografiu z vystúpenia, zapíšte záujem na nástenku,  veľká fotografia - 2 eurá, malá fotografia- 1 euro. Ďakujem A.J.