Didaktické hry - exkurzia Dravé vtáky

07.09.2015 13:25

Dňa 10.9.2015 vrámci didaktických hier pôjdeme na 3. ZŠ na exkurziu - Dravé vtáky, cena 2 eura.