Didaktické hry

09.09.2015 17:59

Zajtra vrámci didaktických hier sa zúčastníme akcie - Letové ukážky dravých vtákov. Prísť do školy normálne na 7:30 hod. v športovom oblečení, vak, desiata, voda, hry, kto ešte nedal 2 eurá. V prípade nepriaznivého počasia ostaneme v triede - neučíme sa.