Čitateľský krúžok

16.09.2015 14:31

Krúžky začínajú od 16.9 . 2015

Záujmový krúžok - Čitateľský  (čítanie rozprávkových kníh, dramatizácie rozprávok, kreslenie, pozeranie rozprávok...) pre 2.C sa koná každu stredu.

Začiatok krúžku : 13:00 hod.