Streda: 24.5.

SJL - uč: str: 85/Opakovanie s OpkomHopkom, prepísať diktát a podčiarknúť podstatné mená 

DÚ: 85/ 1 - palec, 2-palce

PDA - str: 75 - krvný tlak a pulz

ČÍT: str: 122,123

MAT - Geomatria str:7/celá, 8/celá

Utorok 23.5.

SJL - chýb.uč.str.84/cv.22

                             cv.23 - ústne

                             cv.25 - ústne

                              cv.26 - písomne

                 PZ str.54/cv.11,12

                 d.ú. uč.str.85/cv28

                        PZ str.54/cv.10

ČÍT - str.109, 110,124 - čítať

MAT - PZ str.50 - celú dokončiť, kto nestihol

Pondelok 22.5.

MAT - chýb. PZ str.48, 49 

           d.ú. PZ str.48, 49 - kto nestihol, dokončiť celé strany

            zajtra opakovanie - sčítanie a odčítanie jedno a dvojciferného čísla s prechodom

SJL - str.84/cv.20 - pracovať s mapou zo str.83

PDA - PZ str.74/cv.2,3 - chýb.

          d.ú. PZ str.74/ moje poznámky

                  pozrieť poznámky v zošite, palubný denník

     

Piatok 19.5.

MAT - chýb.: PZ str.48/cv.1

             d.ú. PZ str.48/cv.2

           precvičovať sa doma v príkladoch

PDA - pozrieť poznámky v zošite

          d.ú. PZ str.72, 73 - moje poznámky

           chýb.: PZ str.72 - palubný denník, cv.2

                              73 - palubný denník, cv.1, 2

Štvrtok 18.5.

VLA - pozrieť poznámky v zošite, nakresliť vlajky SR, EÚ

         chýb.: uč.str.52,53

MAT - PZ str.47/cv.1,2,3,5

          naďalej sa precvičovať v sčítaní a odčítaní jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom

SJL - chýb.: uč.str.82/cv.14

                  PZ str.53/cv.9

ČÍT - str107 , 108 - dočítať celý príbeh, cv.4

Streda 17.5.

SJL - chýb.: uč.str.82/ nadpis + poučka

                                cv.12,13

           d.ú. uč.str.83/cv.1 - palec

                 PZ str.53/cv.8

ČÍT - str.107, 108 - po prvý odstavec

MAT - precvičovať sčítanie dvoch trojciferných čísel podľa vzoru v PZ str.47

PDA - chýb.: PZ str.70/cv.2,3

                             71/cv.6

           d.ú. PZ str.71/cv.5, moje poznámky

          pozrieť si poznámky v zošite, chýbajúci z PZ str.70 - palubný denník

Utorok 16.5.

SJL - chýb.: uč.str.82 - nadpis + poučka

                                  cv.10

                  PZ str.53/cv.6

                  d.ú. PZ str.53/cv.7

ČÍT - str.105 - čítať celý príbeh

                     d.ú. napísať 3 možnosti, prečo mohol policajt zavrieť trpaslíka do trezoru

Pondelok 15.5.

PDA - chýb.PZ str.68/cv.1,2,3

                           69/cv.4, moje poznámky

         palubný denník str.68,69

Piatok 12.5.

MAT - precvičovať sa v príkladoch na sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla od trojciferného čísla s prechodom cez desiatku /ale len cifra na mieste jednotiek je s 

           prechodom, pozrieť príklady v zošite/

V pondelok doniesť PDA!!!!!

Pondelok 9.5.

SJL - chýb: uč.str. 80/cv.2

                 PZ str.52/cv.1,2,3

ČÍT - str.86,87 - čítať

        d.ú. str.84, 85, 86, 87 - vybrať si jeden text a napísať - str.84 - napísať zvyk z jedného dňa

                                                                                      str.85 - napísať 2 pranostiky

                                                                                      str.86, 87 - vypísať názvy miest, osôb, vecí

MAT - chýb: PZ str.45/cv.3,5

                  str.46 - celá - sám - rodič skontroluje

Utorok 3.5.

PDA - PZ str.57/cv.4, moje poznámky

               str.60

           pozrieť poznámky v zošite a naučiť sa!!!

SJL - PZ str.51/cv.1 - v skupinách, cv.2 - môže len nakresliť, ak nemáte obrázky

Pondelok:2.5.

ANJ: Uč: str: 106, str: 107/1,2, 1,2 p. uč: Olšavská, slovíčka: 5 krát prepísať

MAT: str 42/ celá strana

SJL: Vlastné mená osôb str: 77/ 1,2,3 DÚ: str: 78/ 4, 7, 9

SJL: Čítanka: str: 97, 98  Napísať osnovu, nakresliť ilustráciu 

 

 

 

 

Piatok 28.4.

SJL - chýb. uč.str.76/cv.1 - palec, 2 - palec

         d.ú. PZ str.50/cv.3,4

MAT - PZ str.41 - dokončiť celú stranu

ANJ - p.Olšavská - uč.str.105

                            d.ú. PZ str.89,90

Štvrtok 27.4.

SJL - uč.str.76/cv.6 - dokončiť, cv.7

MAT - PZ str.40/cv.2,5

ČÍT - zajtra si doniesť čítanky

Vla - prečítať si str.44,45, poznámky si dopíšeme na ďalšiu hodinu

Streda 26.4.

SJL - uč.str.75/cv.3

        vedieť poučky!!!!

ČÍT - str.112 - 121

PDA - opakovanie temat. celku Objavujeme teplo a svetlo

ANJ - p. Olšavská - uč.str.102 - prepísať slovíčka 5x

                             str.103 - čítať dialógy

                             d.ú. PZ str.88/cv.1,2

Utorok 25.4.

SJL - uč. str.73 - prepísať poučku

              str.74/cv.2,3 - kto nemá

MAT - PZ str. 38/cv.3,4,5

               str.39/cv.1,2

Pondelok 24.4.

MAT - PZ str.38/cv.1,2

SJL - naučiť sa poznámky v zošite - slovné druhy - čo pomenúvajú a akými otázkami sa na ne pýtame

         zajtra opakovanie vybraných slov

Piatok 21.4.

MAT - PZ str: 36 - celá

                  str: 37 cv: 1,2,3 DÚ: str: 37 cv: 4,5

SJL - Uč: str: 72 cv: 4,5,6

        PZ: str: 49 celá    DÚ: Vymysli vety na slová: mama, pekná, tri, náš, učiť sa

 ANJ: str: 101/projekt 3 p. uč. Olšavská

PAD: str. 54/1,2,3 Svetlo a tiene

Streda 12.4.

MAT - chýb.: G : PZ str.5,6

           d.ú. uč.str.80/cv.2 - štvorč. zošit

ČÍT - str.108 - 111

PDA - PZ str.53 - palubný denník, poznámky v zošite

SJL - dokončiť celý pracovný list

Utorok 11.4. 

ANJ - uč: str: 98, DÚ: PZ str: 86 cv. 1,2

MAT - Geometria - PZ str: 3 DÚ: str 4 cv: 1,2,3

SJL  opakovanie - Vybrané slová

ČÍT - pokračovanie Opice z našej police str: 99 po 105

 

 

Pondelok 10.4.

MAT - chýb.: G: PZ str.1,2

           d.ú. PZ str.2 - dokončiť celú str. kto nestihol

Piatok 7.4

MAT - PZ str.34 - dokončiť sobotu, nedeľu

PDA - pozrieť poznámky v zošite, PZ str.52 - palubný denník

 

Štvrtok 6.4.

SJL - PZ str.47 - dokončiť celú str.

MAT - PZ str.32 - chýb.

               str.33/cv.1,2,3,4 - kto nestihol, dokončiť

ČÍT - str.94 - 98 - napísať osnovu k príbehu a vedieť podľa nej porozprávať príbeh

VLA - str.40 - 41, pozrieť poznámky v zošite

ANJ - p.Olšavská - uč.str.94,95

                            d.ú. PZ str.83/cv.1,2

                                        str.84/cv.1,2

Streda 5.4.

SJL - PZ str.46 - dokončiť celú stranu

PDA - PZ str.51/cv.2

          pozrieť poznámky v zošite, PZ str.51/palubný denník

MAT - chýb.: PZ str.31

          d.ú. PZ str.32/cv.1,2

Utorok 4.4.

ANJ - PZ str.82/cv.1,2

MAT - chýb.: uč.str.54/cv.1,4

                   PZ str.29 - dokončiť celú str.

          d.ú. PZ str.30 - dokončiť celú stranu

SJL - chýb.: uč.str.70/cv.6

                  PZ str.45/cv.1

         d.ú. PZ str.45/cv.2,3,4

Pondelok 3.4.

MAT - chýb.: uč.str.53/cv.1,3

           d.ú.PZ str.29/cv.1,2

SJL , VYV - dokončovať básne a ilustrácie na tému - Bola raz jedna škola

Piatok 31.3.

MAT - PZ str.27 - dokončiť celú str. - chýb.

          PZ str.28 - celá str.

PDA - pozrieť poznámky v zošite /chýb. - PZ str.48,49 - palubný denník/

Štvrtok 30.3.

MAT - chýb.: uč.str.52/cv.5,6

                   PZ str.26

          d.ú.PZ str.27/cv.1,2

SJL - chýb.: uč.str.69/cv.2

ČÍT - čítať str.89 - 93

VLA - pozrieť poznámky v zošite /uč.str.38,39/

Streda 29.3.

ČÍT - čítať str.80 - 89

         dokresliť obrázok Fricka, Jupka, Lucifera, Mikinka a Jumba

SJL - chýb.: PZ str.44

PDA - pozrieť poznámky v zošite

          PZ str.46 - palubný denník - chýb.

               str.47 - pokus č.33

MAT - chýb.: uč.str.52/cv.2,4

          PZ str.25  

Utorok 28.3.

MAT - chýb.: PZ str.24 - celá

SJL - chýb.: uč.str.68/cv.8

ČÍT - str.73 - 80 - čítať

Pondelok 27.3.

MAT - PZ str.23 - dokončiť celú str. kto nestihol

Piatok 24.3.

MAT - PZ str.21

PDA - pozrieť poznámky v zošite

Štvrtok 23.3.

MAT - PZ str.19 - chýb.

SJL - PZ str.43/cv.1

ČÍT - po str.73

Utorok 21.3.

MAT - PZ str.16 - dokončiť celú stranu

SJL - PZ str.41 - dokončiť celú stranu

         zajtra bude kontrolný diktát zameraný na vybrané slová po v

ČÍT - čítať str. 54 - 61

         dokresliť obrázok

Pondelok 20.3.

MAT - uč.str.51/cv.3,5

SJL - uč.str.64 - pozrieť cvičný diktát

         PZ str.40 - dokončiť celú stranu