Štvrtok 15.6.

SJL - chýb.: PZ str.61/cv.3, zakrúžkuj

                  uč.str.110/cv.1- modrú tabuľku slov roztriediť podľa slovných druhov do stĺpcov

          d.ú. str.111/cv.6,7

MAT - chýb.: uč.str.66/cv.4,5,7,8

           PZ str.63 - dokončiť celú stranu

VLA - pozrieť poznámky v zošite

         uč.str.66,67, 72,73,74,75 - prečítať

Streda 14.6.

SJL - chýb.: uč. str.106/ústne cv.12,14,15

                            107/1-palec,, 3-palec

            d.ú. PZ str.61/cv.1,2,5

MAT - chýb.: uč. str.64/cv.1a),2

                             65/cv.2,8,9

           d.ú.PZ str.62 - celá

Utorok 13.6.

SJL - PZ str.61/cv.4

MAT - PZ str.59/cv.3,4,5

               str.60/cv.3,4,5

           chýb.: celá strana 59,60

ČÍT - str.114,115,116

 

Pondelok 12.6.

PDA - PZ str.85 - dokončiť

          opakovanie - Ľudské telo - str.61 - 83

MAT -  chýb.: PZ str.58/cv.2,3

           d.ú. PZ str. 58/cv.4,5

SJL - chýb.: uč.str.102/cv.9,10

                                 prepísať poučku

                                  cv.13,14

                   PZ str.60/cv.1,2

          d.ú. uč.str.101/cv.6

Piatok 9.6.

MAT - PZ str.58/cv.1

SJL - chýb.: uč.str.100/nadpis+poučka

                      str.101/cv.5

        d.ú. uč.str.101/cv.4b

PDA - chýb.: PZ str.82/cv.1

          d.ú. str.82/cv.2, moje poznámky

                str.83/cv.2, moje poznámky

                 pozrieť palubné denníky a poznámky v zošite

Štvrtok 8.6.

MAT - PZ str.56 - celá

SJL - chýb.: uč.str.97 - prepísať diktát, vyhľadať a podčiarknuť podstatné mená, prídavné mená, zámená

VLA - str.60,61

         poznámky v zošite

ČÍT - str.112,113

         napísať hlavnú myšlienku + obrázok mačky Tolerancie

Utorok 6.6.

MAT - chýb.: uč.str.61/cv.2,3

           d.ú. PZ str.55 - celá

SJL - chýb.: uč.str. 96 - prepísať poučku

                                  ústne cv.7,8,10

                                  písomne cv.11

                      str.97/ cv.1-palec - písomne

                                cv.2-palec - ústne

                   PZ str.59/cv.4   

           d.ú. str.98/cv.3 

ČÍT - str.120,121

         dokresliť obrázok                                                           

Pondelok 5.6.

MAT - chýb. uč.str. 59/cv.1

                            60/cv.1

          d.ú. PZ str.54/cv.1,2

SJL - chýb. uč. str. 93/cv.1 - ústne, vyhľadať prídavné mená

                      str.94 - nadpis+poučky

                                 cv.2 - ústne

                     str.95/cv.5, 6 - ústne

                               poučku napísať

                 PZ str.59/cv.1,2,3

PDA - chýb. PZ str.81/cv.1,2,3b, moje poznámky

                                 palubný denník

               pozrieť poznámky v zošite

Piatok 2.6.

SJL - uč. str.92 - prepísať diktát, vyhľadať v ňom podstatné mená, podčiarknuť zelenou a prídavné mená červenou

         PZ str.57 - dokončiť celú stranu

VLA - poznámky v zošite + uč. str.58,59

PDA - poznámky v zošite + PZ str.80

Streda 31.5.

PDA - chýb.: PZ str.79 - palubný denník, cv.1,2, moje poznámky

           pozrieť poznámky v zošite

SJL - chýb.: uč.str.90/cv.16 - písomne

                                    17 - ústne

                      str.91 - napísať poučku, ústne cv.18,19,21, 22,23

                  PZ str.56 - dokončiť celú stranu

          d.ú. uč.str.92/cv.25, 1 - palec

MAT - chýb.: PZ str.52,53

           d.ú. dokončiť stranu 53

ANJ - p.Olšavská - uč.str.112,113/cv.1,2,3

                           PZ str.102/cv.1

                                str.104/cv.1

                             d.ú. str.102/cv.2

                                    str.104/cv.2

                

Utorok 30.5.

SJL - chýb.: uč.str.88/nadpis+poučka

                      str.89 ústne - cv.3,4,5,6,7,8,9

                               písomne - cv.10,11

       d.ú. str.90/cv.14,15

MAT - chýb.: PZ - str.51/cv.1,2,3,5

              d.ú. dokončiť stranu 51

Pondelok 29.5.

MAT - chýb. uč.str.77/cv.2,6

               PZ - G - str.16/cv.2,3,4

           d.ú. str.17 - cv.1,2,3

PDA - chýb.:  PZ str.77 - palubný denník, 

                    d.ú.str.77/cv.1,2

                          str. 78/cv.3,4, moje poznámky

                     pozrieť poznámky v zošite