Štvrtok 14.12.

SJL - str.51 - čítať celý text Samo a cukríky

MAT - chýb.: str.60/cv.4,5,vajíčková

PVO - chýb.: str.15/cv.4,5

            d.ú.: str.14/cv.2 - nakresliť obrázky

            vyhľadať obrázky na projekt na tému ZMYSLY : 1. skupina - zrak - Jurko, Šimonko, Mariannka, Amélka

                                                                                         2. skupina - sluch - Lejka, Eliška, Scarlettka, Emka

                                                                                         3. skupina - chuť - Ondrík, Jakubko, Viktorka, Oliverko F.

                                                                                         4. skupina - čuch - Adamko Dz., Adamko M., Kristínka, Nikolasko

                                                                                         5. skupina - hmat - Šarlotka, Laurika, Miško, Matejko Č.

                   obrázky doniesť na ďalší štvrtok / z časopisov, letákov, internetu, .../ - deti budú robiť projekty spoločne v škole

Streda 13.12.

SJL - Š: str.50/cv.2 - čítať slabiky a slová

              chýb: str.51/cv.3

          Písanie: chýb: ofotený papier - prepísať písané slová na druhej polovici do comenia script

MAT - chýb: str.60/cv.1,2,3

Utorok 12.12.

SJL - Š: str.50 - čítať horné slabiky a slová

                          chýb.: cv.1

         Písanie: K.T.: str.36 - chýbajúci

MAT - chýb.: str.59 - celá /d.ú.: dokončiť, kto nestihol /                                        

Pondelok 11.12.

SJL - ofotený papier - prvá polovica strany - dopísať 3 riadky

MAT - str.58 - dokončiť, kto nestihol celú stranu

 

Piatok 8.12.

SJL - oftený papier - strana - malé o - dopísať celú stranu

Štvrtok 7.12.

SJL - Š: str.49 - čítať celý text

            chýb.: str.49/cv.4

         Písanie: ofotený papier - strana O - dokončiť celú stranu

PVO - str.13/cv.2 - urobiť len skutočnosť, cv.3

Streda 6.12.

SJL - Š: chýb.: str.48/cv.1,2

        d.ú.:   str.48 - čítať horné slabiky, slová, cv.3- čítať slová

Utorok 5.12.

MAT - str.57/cv.3 - dokončiť, kto nestihol, vajíčková úloha

HUV - vrámci Vianočnej besiedky učiť sa pieseň celá rodina - Smejko a tanculienka - Vianočná

Zajtra nezabudnúť mikulášsku čiapku

Piatok 1.12.

SJL - čítať na malom ofotenom papieriku - tlačená strana J - prvé 4 riadky

          Š:str.47/cv.4- čítať len vyfarbené slová /chýbajúci urobiť cv.4/

          Písanie: ofotený papier - strana malé j - dokončiť celú stranu

MAT - chýb:  str.55 - celá

Štvrtok 30.11.

SJL - Š:str.46/cv.3 - chýbajúci a dievčatá, ktoré boli cvičiť tanec

             str.47 - čítať prvých 5 viet

                         cv.5 - chýbajúci

         Písanie: ofotený papier - dokončiť stranu J

                        veľký čistý zošit - precvičiť malé j kto nedokončil

          Deťom som dala na domov pre rodičov ofotené papiere E, L, I - pozrite si to a prosím vrátiť!, aby som to deťom založila do obalov

MAT - str.54 - celá strana - chýbajúci

PVO - str.12 - chýbajúci pozrieť celú stranu podľa zadaní

Streda 29.11.

SJL - Š:str.46 - čítať prvé horné slabiky a slová

                         čítať slová z cvičenia 2

             chýbajúci - urobiť cv.1

         Písanie: ofotený papier - strana J - dokončiť štvrtý riadok /kto nestihol má viac/

MAT - chýbajúci - str.53 - celá

           ofotený papier - str.29/cv.1 - kto nestihol, precvičiť si číslice 8,7 /ak máte chýbajúci tento papier, urobiť celú stranu/

Utorok 28.11.

SJL - K.T.: str.46 - chýbajúci

MAT - str.52 - chýbajúci

           ofotený papier - str.57 - kto nestihol, dokončiť

Pondelok 27.11.

MAT - chýb.: Kreslím tvary - str.34, 37

           d.ú.: doknčiť v kreslím tvaroch str.37, kto nestihol

           Deti nech si nosia Kreslím tvary do školy, budeme v tom teraz pracovať.

SJL - Š: str. 45 - čítať 5 viet - písaný text

              chýb.: str.45/cv.2 - napísať comenia scriptom

          Písanie: Písanka 1 - str.2 - dokončiť I

                        Písanka 2 - do konca týždňa str.3 - všetky riadky i

Štvrtok 23.11.

SJL - čítať malý ofotený papier celú tlačenú časť

         Písanie: ofotený papier - malé i, í - 5 riadkov

Pondelok 20.11.

MAT - chýb.: str.50 - celá

SJL - Š: str.43 - čítať prvé tri vety

                          cv.3 - prečítať slová vo vyfarbených fľašiach

         Písanie: ofotený papier - strana veľké I - prvých 5 riadkov I,Í

Štvrtok 16.11.

SJL - Š: str.42 - čítať horné písmená, slabiky a slová

                          čítať cv.2 červené a modré slabiky /kto zvládne môže aj zelené slová/

             chýb.: urobiť cv.1

             Písanie: veľký čistý zošit - precvičovať veľké I - comenia script

MAT - chýb.: str. 49 - dokončiť cv.3, cv.4 - s hracou kockou, vajíčková

PVO - chýb.: str.11 - cv.1,2

Streda 15.11.

SJL - d.ú.: iba kto nestihol, alebo to nemá napísané kvôli chorobe : Písanka 1 - str.1 - E

                                                                                                               str.8 - L - prvé 3 riadky /slová nie/

                                                                                                           Písanka 2 - str.1 - dopísať posledné slovo Ema

                                                                                                                              str.2 - všetko, okrem slova teta 

                                                                                                                              str.3 - l - všetko, okrem posledného písmena t

                                                               ak majú deti, ktoré prišli po chorobe písania viac, nemusia to písať hneď všetko, stačí mi to do pondelka

Utorok 14.11.

SJL - čítať - ofotený papier - písaný text - celú stranu

MAT - doma precvičovať príklady na porovnávanie, sčítanie a odčítanie do 6 - zajtra budú mať deti samostatnú prácu na hodnotenie

Pondelok 13.11.

SJL - čítať na ofotenom papieri tlačenú časť - celú

         Písanie - kto nestihol dopísať ofotený papier malé l - dokončiť celú stranu /chýbajúci dopísať postupne všetko, nemusia to napísať hneď všetko naraz/

MAT - chýb.: str.48 - celá