Utorok 17.10

MAT - chýb.: str.33 - celá strana

SJL - Š.: str.37 - čítať prvé tri vety

         veľký čistý zošit - kto nestihol dopísať veľké comenia script M /všetci doma cvičiť vo svojom cvičnom zošite, alebo papieri/

Pondelok 16.10.

MAT - chýb.: str.32 - celá strana

SJL - Š: chýb.: str.36 - cv.1

           d.ú.: čítať všetky slabiky z celej strany

        K.T.: chýb.: str.41 - dokončiť celú stranu

                          str.49 - ten riadok, kde je domček

              d.ú.: precvičovať sa v písaní veľkého comenia script M - na cvičný papier, zošit

Piatok 13.10.

MAT - chýb.: str.31 - celá strana

             d.ú.: str.31/cv.2,3,4 - kto, aké cvičenie nedokončil

                     precvičovať doma písanie č.4

SJL - chýb.: ofotený papier - str.9 - dopisovanie slabík

                    ofotený papier - písanie malé comenia script a celá strana

                d.ú.: ofotený papier - dopísať celú stranu malé comenia script a

                        deti dostali nové písanky : VIEM PÍSAŤ 1 - str.1 - dopísať A celých 6 riadkov - do posledného tiež precvičovať A

                                                                   Viem písať 2 - str.1 - dopísať a celých 6 riadkov - do posledného riadka tiež precvičiť a

                                                                   chýbajúci žiaci si to dopíšu potom

Štvrtok 12.10.

SJL - chýb.: kto má ofotený papier str.8 - celú stranu, dopĺňať slabiky

          d.ú.: skúšať čítať všetky slabiky zo strany 8 z ofoteného listu /pracovný list - PL/ - zajtra do školy doniesť ten pracovný list, budeme v ňom pracovať!!!

          chýb.: kto má ofotený papier precvičovanie sa v písaní A - celá strana /ale iba veľké A, malé ešte nie!!!/

             d.ú.: dokončiť celú stranu na ofotenom liste písanie A /iba túto stranu, malé a nie!!!/ - zajtra doniesť do školy, budeme písať druhú stranu!!!

                     doma precvičovať ešte písanie malé comenia script a

PVO - chýb.: str.7 - rozprávanie podľa zadania

MAT - chýb.: str. 30 - celú stranu

Streda 11.10.

SJL - K.T. - chýb.: str.47, 48 - prvý a tretí riadok

         d.ú.: vo veľkých cvičných zošitoch precvičovať malé comenia script a /predtým je potrebné to precvičiť na cvičný papier, alebo do domáceho cvičného zošita a až potom do veľkého čistého zošita. A vo veľkom

                 cvičnom zošite cvičte len to čo predznačím ja, inak nič viac. Doma si zaveďte svoj cvičný zošit, alebo papiere./

Utorok 10.10.

MAT - chýb.: str.29 - celá strana, okrem vajíčkovej úlohy

           d.ú.: str.29/cv. 2,3,4 - kto, aké cvičenie nedokončil

SJL - veľký čistý zošit - dopísať A - všetky 3 riadky /chýb.: bolo by dobré, keby niekto prišiel pre nový zošit - veľký čistý, v ktorom im predpisujem písmená/

          doma ešte precvičovať písanie A, čísla 1, 2, 3

Pondelok 9.10.

SJL - Š: chýb.: str.34,35

            d.ú.: vedieť čítať na str.34 - horné červené písmená /napr.veľké tlačené A, malé tlačené á, .../

                                     na str.35/cv.5 - pokúsiť sa čítať slabiky v slovách, kto vie, môže čítať celé slová

        K.T. - chýb.: str.41 - urobiť strechy na domoch, závesy v oknách domov a druhý riadok - striešky

MAT - chýb.: str. 28