Utorok 25.4.

SJL - uč. str.73 - prepísať poučku

              str.74/cv.2,3 - kto nemá

MAT - PZ str. 38/cv.3,4,5

               str.39/cv.1,2

Pondelok 24.4.

MAT - PZ str.38/cv.1,2

SJL - naučiť sa poznámky v zošite - slovné druhy - čo pomenúvajú a akými otázkami sa na ne pýtame

         zajtra opakovanie vybraných slov

Piatok 21.4.

MAT - PZ str: 36 - celá

                  str: 37 cv: 1,2,3 DÚ: str: 37 cv: 4,5

SJL - Uč: str: 72 cv: 4,5,6

        PZ: str: 49 celá    DÚ: Vymysli vety na slová: mama, pekná, tri, náš, učiť sa

 ANJ: str: 101/projekt 3 p. uč. Olšavská

PAD: str. 54/1,2,3 Svetlo a tiene

Streda 12.4.

MAT - chýb.: G : PZ str.5,6

           d.ú. uč.str.80/cv.2 - štvorč. zošit

ČÍT - str.108 - 111

PDA - PZ str.53 - palubný denník, poznámky v zošite

SJL - dokončiť celý pracovný list

Utorok 11.4. 

ANJ - uč: str: 98, DÚ: PZ str: 86 cv. 1,2

MAT - Geometria - PZ str: 3 DÚ: str 4 cv: 1,2,3

SJL  opakovanie - Vybrané slová

ČÍT - pokračovanie Opice z našej police str: 99 po 105

 

 

Pondelok 10.4.

MAT - chýb.: G: PZ str.1,2

           d.ú. PZ str.2 - dokončiť celú str. kto nestihol

Piatok 7.4

MAT - PZ str.34 - dokončiť sobotu, nedeľu

PDA - pozrieť poznámky v zošite, PZ str.52 - palubný denník

 

Štvrtok 6.4.

SJL - PZ str.47 - dokončiť celú str.

MAT - PZ str.32 - chýb.

               str.33/cv.1,2,3,4 - kto nestihol, dokončiť

ČÍT - str.94 - 98 - napísať osnovu k príbehu a vedieť podľa nej porozprávať príbeh

VLA - str.40 - 41, pozrieť poznámky v zošite

ANJ - p.Olšavská - uč.str.94,95

                            d.ú. PZ str.83/cv.1,2

                                        str.84/cv.1,2

Streda 5.4.

SJL - PZ str.46 - dokončiť celú stranu

PDA - PZ str.51/cv.2

          pozrieť poznámky v zošite, PZ str.51/palubný denník

MAT - chýb.: PZ str.31

          d.ú. PZ str.32/cv.1,2

Utorok 4.4.

ANJ - PZ str.82/cv.1,2

MAT - chýb.: uč.str.54/cv.1,4

                   PZ str.29 - dokončiť celú str.

          d.ú. PZ str.30 - dokončiť celú stranu

SJL - chýb.: uč.str.70/cv.6

                  PZ str.45/cv.1

         d.ú. PZ str.45/cv.2,3,4

Pondelok 3.4.

MAT - chýb.: uč.str.53/cv.1,3

           d.ú.PZ str.29/cv.1,2

SJL , VYV - dokončovať básne a ilustrácie na tému - Bola raz jedna škola

Piatok 31.3.

MAT - PZ str.27 - dokončiť celú str. - chýb.

          PZ str.28 - celá str.

PDA - pozrieť poznámky v zošite /chýb. - PZ str.48,49 - palubný denník/

Štvrtok 30.3.

MAT - chýb.: uč.str.52/cv.5,6

                   PZ str.26

          d.ú.PZ str.27/cv.1,2

SJL - chýb.: uč.str.69/cv.2

ČÍT - čítať str.89 - 93

VLA - pozrieť poznámky v zošite /uč.str.38,39/

Streda 29.3.

ČÍT - čítať str.80 - 89

         dokresliť obrázok Fricka, Jupka, Lucifera, Mikinka a Jumba

SJL - chýb.: PZ str.44

PDA - pozrieť poznámky v zošite

          PZ str.46 - palubný denník - chýb.

               str.47 - pokus č.33

MAT - chýb.: uč.str.52/cv.2,4

          PZ str.25  

Utorok 28.3.

MAT - chýb.: PZ str.24 - celá

SJL - chýb.: uč.str.68/cv.8

ČÍT - str.73 - 80 - čítať

Pondelok 27.3.

MAT - PZ str.23 - dokončiť celú str. kto nestihol

Piatok 24.3.

MAT - PZ str.21

PDA - pozrieť poznámky v zošite

Štvrtok 23.3.

MAT - PZ str.19 - chýb.

SJL - PZ str.43/cv.1

ČÍT - po str.73

Utorok 21.3.

MAT - PZ str.16 - dokončiť celú stranu

SJL - PZ str.41 - dokončiť celú stranu

         zajtra bude kontrolný diktát zameraný na vybrané slová po v

ČÍT - čítať str. 54 - 61

         dokresliť obrázok

Pondelok 20.3.

MAT - uč.str.51/cv.3,5

SJL - uč.str.64 - pozrieť cvičný diktát

         PZ str.40 - dokončiť celú stranu