ŠKD: Poplatok

27.09.2017 19:41

Rodičia, prosím vyplatiť poplatok za ŠKD - mesiac október 2017 - 10 eur. Ďakujem A.J.