Správy trpaslíkov

Milí rodičia,

- ak je dieťa choré, alebo z nejakého iného dôvodu sa nezúčastní vyučovania, urobte s ním všetko čo v ten deň robíme my v škole, potom to deťom chýba -

     všetko máte napísané v učive a D.ú. /ak si to neviete nájsť, príďte za mnou a ukážeme si to/

- poprosím Vás o väčšiu dôslednosť v príprave detí na vyučovanie, občas sa stáva, že deti nemajú domácu úlohu, alebo nemajú knihy na vyučovanie

- ak deti majú za domácu úlohu niečo vyfarbovať, tak nech to vyfarbujú farbičkami, nestačí to nakresliť iba ceruzou, nech venujú tomu obrázku viac času

Príprava na vyučovanie:

- je potrebné, aby dieťa malo každé ráno ostrúhanú ceruzu a farbičky/ak má svoje farbičky v peračníku/

- každý deň si chystať veci podľa rozvrhu

- bolo by dobré, keby si deti chystali veci samé pod vašim dohľadom pre lepšiu a rýchlejšiu samostatnosť detí

- učiť deti všetko si odkladať do dosiek a do peračníka, ak s tým nepracujem /napríklad po dopísaní úloh, po kreslení/

- deti upozorniť na správne držanie ceruzy a farbičiek /do troch prštekov a oni už vedia ako/

- dbať na správne držanie tela a obidve ruky na stole /deti vedia ako/

- každý deň sledovať zrkadielko a webstránku, na ktorej budú domáce úlohy, ak by si dieťa nezapamätalo

- domáce úlohy si deti budú značiť červenou guličkou 

Zajtra máme 3 vyučovacie hodiny : MAT, SJL, HUV.

Deti nech si vezmú do školy Šlabikár č.1 a zošit Moje prvé tvary.

Ja im zajtra v škole dám ceruzky, pracovný zošit na Matematiku, Prvouku a Čítanku, ktorú budeme používať až v druhom polroku.

Celý rozvrh je už na našej úvodnej stránke pod fotkami zo začiatku školského roka.

V rozvrhu sú uvedené skratky predmetov, vysvetlivky : MAT - Matematika

                                                                              SJL - Slovenský jazyk a literatúra /v našom prípade je to čítanie a písanie/

                                                                              HUV - Hudobná výchova

                                                                              VYV - Výtvarná výchova

                                                                              TSV - Telesná výchova

                                                                              PVO - Prvouka

                                                                              ANK - Anglická konverzácia /bude učiť p. uč. Stloukalová/

                                                                              NBV - Náboženská výchova

                                                                              ETV - Etická výchova

Dôležité informácie:  - ráno príchod do školy najneskôr 7:30h, nezabudnúť si pripnúť kartičku trpaslíka

                               - vyučovanie sa začína 7:45h

                               - nájsť si šaťňu trpaslíkov, nezabudnúť si doniesť prezúvky

                               - v triede si zavesiť uteráčik a odložiť pohárik /samozrejme všetko s menom/

                               - pripraviť si úbor do vrecúška /tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv/ - tiež s menom, aspoň vrecúško

                               - zajtra deti dostanú čípy na obed, je potrebné ho každý deň nosiť v taške alebo v peračníku

                               - zajtra dostanú deti rozvrh hodín, pribalte deťom do tašky okrem desiaty, vody aj zrkadielka - slovníčky, nalepím im tam rozvrh a peračník,

                                 ak chcú deti vlastné farbičky, inak máme zakúpené farbičky pre každé dieťa

                               - poprosím rodičov, ktorí nevyplatili ŠKD o úhradu 10eur alebo za dva mesiace 20 eur

                               - zajtra máme 3 vyučovacie hodiny do 10:30h, o 11:00h už budeme mať obed, takže nezabudnúť aj na nejaký olovrant

                               - ŠKD v našej triede je do 16:00h, potom deti idú do zbernej družiny ako ráno, kto potrebuje