Správy trpaslíkov

18.11.

Vianočná tržnica :

Vyrobiť doma /rodičia s deťmi/ darček s vianočnou tematikou z prírodného materiálu /nie plast/, ktorý potom dáme na predaj v spoločnej vianočnej tržnici. Cenu výrobku si určujete sami, no mala by byť suma väčšia, ako to, čo investujete na jeho výrobu.Každá trieda bude mať svoj stánok a vlastnú pokladňu. Vyzbierané peniažky ostanú v triednom fonde pre deti. Tržnica by sa mala konať 12 - 13.12.2019 v čase od 8:30h do 14:30h.

Deň rodiny

Termín: 14.6.2019

Miesto: Medvedia hora - reštaurácia Anima

Čas: 16:00hod.

Guľáš: porcia 2,50 eur /objednaných je 100 porcií/

Rôzne: opekanie, pitný režim, slané, sladké vo vlastnej réžii.

V rozvrhu hodina SJL - znamená Slovenský jazyk

               hodina SJL - Č - znamená Čítanie

 

Na Anglický jazyk a Informatickú výchovu sa deti budú deliť na dve skupiny. Každé dieťa si do žiackej knižky do oznamov napísalo do akej skupiny patrí:

ANJ 1/IFV 1   :  Bajko Peter                                                        ANJ 2/IFV 2 :    Germek Michal

                        Capík Ondrej                                                                             Hojko Nikolas

                        Čačko Matej                                                                              Ivaňák Jakub

                        Dračuľa Matej                                                                            Kostrej Adam

                        Dudáš Šimon                                                                             Macko Adam

                        Dzvoník Adam                                                                            Popadinec Oliver

                        Fekezsházy Oliver                                                                      Tomko Juraj

                        Čisárová Viktória                                                                         Mesarošová Amélia

                        Dzurjová Ema                                                                             Selecká Eliška

                        Kováčová Kristína                                                                        Stloukalová Šarlotta

                        Kvaková Laura                                                                             Traškyová Lea

                        Macejkova Marianna

Milí rodičia,

- ak je dieťa choré, alebo z nejakého iného dôvodu sa nezúčastní vyučovania, urobte s ním všetko čo v ten deň robíme my v škole, potom to deťom chýba -

     všetko máte napísané v učive a D.ú. /ak si to neviete nájsť, príďte za mnou a ukážeme si to/

- poprosím Vás o väčšiu dôslednosť v príprave detí na vyučovanie, občas sa stáva, že deti nemajú domácu úlohu, alebo nemajú knihy na vyučovanie

- ak deti majú za domácu úlohu niečo vyfarbovať, tak nech to vyfarbujú farbičkami, nestačí to nakresliť iba ceruzou, nech venujú tomu obrázku viac času

Príprava na vyučovanie:

- je potrebné, aby dieťa malo každé ráno ostrúhanú ceruzu a farbičky/ak má svoje farbičky v peračníku/

- každý deň si chystať veci podľa rozvrhu

- bolo by dobré, keby si deti chystali veci samé pod vašim dohľadom pre lepšiu a rýchlejšiu samostatnosť detí

- učiť deti všetko si odkladať do dosiek a do peračníka, ak s tým nepracujem /napríklad po dopísaní úloh, po kreslení/

- deti upozorniť na správne držanie ceruzy a farbičiek /do troch prštekov a oni už vedia ako/

- dbať na správne držanie tela a obidve ruky na stole /deti vedia ako/

- každý deň sledovať zrkadielko a webstránku, na ktorej budú domáce úlohy, ak by si dieťa nezapamätalo

- domáce úlohy si deti budú značiť červenou guličkou 

Zajtra máme 3 vyučovacie hodiny : MAT, SJL, HUV.

Deti nech si vezmú do školy Šlabikár č.1 a zošit Moje prvé tvary.

Ja im zajtra v škole dám ceruzky, pracovný zošit na Matematiku, Prvouku a Čítanku, ktorú budeme používať až v druhom polroku.

Celý rozvrh je už na našej úvodnej stránke pod fotkami zo začiatku školského roka.

V rozvrhu sú uvedené skratky predmetov, vysvetlivky : MAT - Matematika

                                                                              SJL - Slovenský jazyk a literatúra /v našom prípade je to čítanie a písanie/

                                                                              HUV - Hudobná výchova

                                                                              VYV - Výtvarná výchova

                                                                              TSV - Telesná výchova

                                                                              PVO - Prvouka

                                                                              ANK - Anglická konverzácia /bude učiť p. uč. Stloukalová/

                                                                              NBV - Náboženská výchova

                                                                              ETV - Etická výchova

Dôležité informácie:  - ráno príchod do školy najneskôr 7:30h, nezabudnúť si pripnúť kartičku trpaslíka

                               - vyučovanie sa začína 7:45h

                               - nájsť si šaťňu trpaslíkov, nezabudnúť si doniesť prezúvky

                               - v triede si zavesiť uteráčik a odložiť pohárik /samozrejme všetko s menom/

                               - pripraviť si úbor do vrecúška /tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv/ - tiež s menom, aspoň vrecúško

                               - zajtra deti dostanú čípy na obed, je potrebné ho každý deň nosiť v taške alebo v peračníku

                               - zajtra dostanú deti rozvrh hodín, pribalte deťom do tašky okrem desiaty, vody aj zrkadielka - slovníčky, nalepím im tam rozvrh a peračník,

                                 ak chcú deti vlastné farbičky, inak máme zakúpené farbičky pre každé dieťa

                               - poprosím rodičov, ktorí nevyplatili ŠKD o úhradu 10eur alebo za dva mesiace 20 eur

                               - zajtra máme 3 vyučovacie hodiny do 10:30h, o 11:00h už budeme mať obed, takže nezabudnúť aj na nejaký olovrant

                               - ŠKD v našej triede je do 16:00h, potom deti idú do zbernej družiny ako ráno, kto potrebuje