Zber papiera

06.11.2015 11:28

Na druhý týždeň od 9.11. do 13.11.2015 bude zber papiera v hlavnej budove pri telocvični, ráno od 7:15 do 7:45 hod. Poprosím Vás, ak môžete, papiere poviazať a odvážiť.