Vystúpenie

15.06.2018 11:20

Všetky potrebné informácie majú deti v zrkadielku. Chýbajúci : V pondelok 18.6.2018 budú deti vystupovať na námestí. Z ŠKD ich nevyberajte, ostanú tam až do vystúpenia, ktoré sa začne o 16:20h. Pre deti si môžete prísť o 17:00h do našej triedy, kde sa budú prezliekať. Oblečenie ako na Deň rodiny.