ŠKD: Poplatok

07.01.2018 14:59

Rodičia, začína nový mesiac, prosím uhradiť poplatok za mesiac január, február 2018

 - 20 eur - do 10. 01.2018. Ďakujem A.J.