ŠKD: Poplatok

02.11.2017 08:36

Rodičia, je potrebné uhradiť poplatok za ŠKD -  november, december 2017 - 20 eur. Platiť v triede p. vychovávateľke. Ďakujem A.J.