ŠKD: Poplatok ....

22.10.2019 15:09

Rodičia, prosím vyplatiť poplatok za ŠKD/november, december 2019/- 20 eur. Ďakujem A.J.