ŠKD: Platba...

04.01.2020 18:16

Milí rodičia, nástup po vianočných prázdninách je 8.1.2020/streda/. Prosím uhradiť poplatok ŠKD, za mesiac /január, február 2020/ - 20 eur. Hneď ráno budem vyberať peniaze, vzhľadom k vysokému dátumu. Vopred ďakujem. Deti sa majú pripravovať na Hviezdoslavov Kubín. Môžte si vyberať vhodnú literatúru. Buď poéziu alebo prózu. A.J.