Rodičovské združenie

12.04.2018 12:25

Dňa 26.4.2018 sa bude konať triedne rodičovské združenie o 16:30h v našej triede. Prosíme o platbu za ŠKD - máj, jún /20eur/.