Poplatok za ŠKD

06.11.2018 15:24

Rodičia, prosím kto ešte neuhradil poplatok za ŠKD / mesiac november, december 2018/ - 20 eur, prosím o zaplatenie. Vopred ďakujem. A.J.