Oznam

12.09.2018 11:40

Deti dostali vzdelávacie poukazy na tento šk. rok. Prosím podpísať a obratom mi vrátiť späť. Ďakujem.