Oznam

11.09.2018 14:01

Dňa 18.9.2018 o 16:45h sa bude konať triedne rodičovské združenie. Triedny dôverník o 16:00h v zborovni. Tešíme sa na Vás tr. uč. a p. vychovávateľka.