Rozvrh

05.09.2017 14:36

Zajtra máme 3 vyučovacie hodiny: MAT - Matematika, SJL - Slovenský jazyk, HUV - Hudobná výchova.Bližšie informácie sú v správach pre trpaslíkov.