Oznam

10.09.2017 12:24

Všetky zatiaľ potrebné informácie k príprave na vyučovanie a domácim úlohám sú v správach pre trpaslíkov.