Krúžková činnosť

20.09.2017 14:29

Milí ročia, zajtra deťom nalepím do zrkadielok papierik ohľadom krúžkov. Poprosím Vás, v slovníčkoch mi zakrúžkujte záujem/nezáujem o krúžok. V prípade záujmu o iný krúžok, napíšte aký a meno vyučujúceho.