Dramatický krúžok

25.09.2017 13:04

Každý utorok, keď sa deti naobedujú, hneď po obede budeme mať dramatický krúžok v našej triede.