Dôležité upozornenie:

20.09.2017 18:30


V dňoch štvrtok a piatok (21. a 22.9.) je prevádzka školskej jedálne z vážnych technických príčin zatvorená. Prosíme rodičov, aby zabezpečili žiakom stravu a pitný režim (zvlášť pre žiakov I. stupňa, ktorí sú popoludní v ŠKD).
Všetci stravníci sú na tieto dni automaticky vyhlásení zo stravy, nie je nutné vyhlasovať individuálne.Ďakujeme za pochopenie.