Milí rodičia!

Dňa 24.3.2017 t.j. v piatok budeme s deťmi tráviť čas spolu „Pirátska noc“. S deťmi sa stretneme v škole o 18 00 hod. Budú potrebovať tričko, tepláky alebo legíny/pohodlné veci/, prezúvky, peračník, farbičky, spoločenské hry, kto má aké doma, pohár, lyžičku, ľahkú večeru/čo viete, že vám deti zjedia/, so sladkosťami opatrne, pitný režim, pyžamo, hygienické potreby, karimatku, spacák, kto potrebuje vankúšik, ak majú svoju plyšovú hračku.  Ráno raňajky dostanú, odchod domov 25.3.2017/sobota/ o 8 00 hod. Ďakujem A.J.

 

 

 

 

 

Milí rodičia a deti, takže nezabudnúť :

 • budem zisťovať záujem o ŠKD, obedy v školskej jedálni,  záujem o predmet Etická/ Náboženská výchova /aké náboženstvo/, tak sa, prosím, o tom porozprávajte s deťmi, aby mi vedeli povedať. Predpokladám, že to do 9:30h stihneme
 • keďže sme už tretiaci, presúvame sa do budovy č.3 - pri jedálni, na poschodí, na konci chodby
 • ráno chodiť do školy na 7:30 h
 • doniesť si v utorok prezúvky, uteráčik, úbor, pohárik, číp na obedy
 • v utorok im stačí doniesť iba peračník s farbičkami/fixy 
 • slovníčky môžu deti mať z druhého ročníka, žiacke knižky pre deti mám
 • ostatné veci napr. lepidlá, výkresy, ... niečo ešte máme a potom sa to dokúpi z triedneho fondu
 • Na vyučovanie prosím zakúpiť tieto zošity:

  PDA- veľký čistý zošit

  MAT- geom.- malý čistý zošit

  HUV- notový zošit

  Na ostatné predmety/MAT, SJL, ČÍT, VLA/- zošity č.523

  ANJ- povedia vyučujúce

 • Už sa na Vás všetkých veľmi tešíme p. učiteľka Lucka a p. vychovávateľka Aďka